Správa obce

V této rubrice najdete informace, které se týkají správy obce. Ať už se jedná o zákon o úřednících, zákon o obcích, odměňování zastupitelů, volební zákony či střet zájmů. Upozorňujeme na metodiku Ministerstva vnitra či dopady nové legislativy. Informujeme o stanoviscích Svazu měst a obcí ČR k návrhům nových právních předpisů v rámci legislativního procesu.

Mgr. Ivona Mottlová

garant rubriky

15.09.2008

Vesnicí roku 2008 - Lidečko!

Z 309 obcí přihlášených do letošního ročníku soutěže Vesnice roku dosáhla na nejvyšší příčku  obec Lidečko ze Zlínského kraje. Hned za ní se umístila obec Pikárec z kraje Vysočina a bronzové místo vybojovala jihočeská obec Malenice. Už tradičně udělila celostátní hodnotitelská komise ještě Koláčovou cenu komise. Podle ní pečou nejlepší koláče v obci Poniklá na Liberecku.  

29.08.2008

Výsledky krajských kol soutěže Vesnice roku 2008

Soutěž Vesnice roku 2008 již zná vítěze krajských kol. V letošním 14. ročníku bojovalo o titul 309 obcí, což je o 45 více než loni. Kdo zvítězí v kole celostátním, se dozvíme 16. září při oficiálním vyhlášení vítězů na ministerstvu pro místní rozvoj. Letos se do soutěže mohly zapojit i obce se statutem městys nebo město, které mají zpracován vlastní program obnovy vesnice a jejich počet obyvatel nepřekračuje 5 250 (nejlidnatější obec v ČR).

15.07.2008

Poslanecká iniciativa směřuje ke změně v dani z nemovitostí

Skupina poslanců předložila návrh novely zákona 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Jejich snaha směřuje k omezení platnosti místního koeficientu, který vstoupí v platnost v příštím roce.

11.07.2008

Podpořte své město účastí v podnikatelských soutěžích

Podnikatelské soutěže o ceny Hospodářských novin Makro Živnostník roku 2008 a Vodafone Firma roku 2008 jsou soutěže na podporu malého a středního podnikání. Cílem těchto soutěží je zviditelnit podnikatelské úsilí a vytvoření důstojné platformy pro diskusi týkající se podnikatelských podmínek v rámci regionu i na celostátní úrovni. Pro podporu podnikání organizátoři soutěží taktéž vyhlašují anketu Absurdita roku, která má upozornit na absurdní a zbytečné administrativní překážky, jež jsou úřady povinny ukládat podnikatelům.

04.07.2008

Ekonomický přehled České republiky 2008

Zkrácená verze ekonomického přehledu České republiky 2008, vypracovaného experty OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a ekonomický rozvoj.

16.05.2008

Úvěry z Regionálního rozvojového fondu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo k 1.5.2008 nové kolo přijímání žádostí měst a obcí ČR (s výjimkou Prahy a statutárních měst) o  úvěry z Regionálního rozvojového fondu. Úvěry bude možné používat i na rozvoj infrastruktury měst a obcí využívané nepodnikatelskými subjekty.

10.03.2008

Regenerace měst 2008

Konference Regenerace měst - Lidé a místa 2008 se koná ve dnech 3. - 4. dubna 2008  na Magistrátě hl. m. Prahy.

04.03.2008

Jak vyplatit odměny zastupitelů za únor?

29. února 2008 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Odměny zastupitelů se zvyšují o 5% dnem účinnosti novely nařízení (tedy 29. února). Jak však vypočítat odměnu za únor 2008 – podle staré úpravy nebo podle úpravy nové?

29.01.2008

Dotační programy ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlašuje národní dotační programy v oblasti bytové politiky a v oblasti regionální politiky.

04.01.2008

29. ročník Dnů malých obcí

Setkání starostů obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy jsou pravidelně pořádána dvakrát ročně již od poloviny devadesátých let(na jaře a na podzim) vždy na dvou místech České republiky (v Praze a ve Vyškově). Setkání proběhnou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, jako jeden z pořadatelů se na nich podílí Komora obcí SMO ČR s časopisem Obec a finance.

02.01.2008

Novela ŽZ - Zrušíme místní příslušnost a zavedeme jedinou chaotickou živnost volnou?

Poslanci v prvním čtení schválili zásadní novelu živnostenského zákona, která má vedle řady užitečných vylepšení zavést i změny, které jsou pro obce nepřijatelné a které přes avizovaný úmysl usnadnit vstup do podnikání a zjednodušit byrokratický proces zavádějí některé nekoncepční a především drahé inovace, které budou pro obce, a v důsledku i pro podnikatele, poškozující. Kromě jiného má být zrušena dosavadní místní příslušnost živnostenských úřadů a jednotlivé živnosti ohlašovací volné, které by měly být sloučeny v jedinou ohlašovací živnost volnou s 80 nezpoplatněnými obory činnosti.

20.12.2007

S ministrem kultury o vracení církevních majetků

Dnes, symbolicky v čase předvánočním, se uskutečnilo jednání 7 starostů z obcí postižených blokací církevních majetků s ministrem kultury Václavem Jehličkou, jeho náměstkem Jaromírem Talířem, senátorem Josefem Zoserem a kardinálem Miloslavem Vlkem.

18.12.2007

Mají mít městyse možnost účastnit se klání v soutěži Vesnice roku?

Jak dál při organizaci soutěže Vesnice roku? Povolit účast v soutěži i městysům a menším městům? Změnit název soutěže na Obec roku? Nad těmito ale i nad řadou dalších otázek se zamýšleli vyhlašovatelé stále populárnější soutěže na ministerstvu pro místní rozvoj. Sdělte nám i vy svoje stanovisko.

22.10.2007

Reforma veřejné správy – co nás čeká a nemine

V Benešově a v Brně se dne 16. října 2007, resp. 18. října 2007, konalo další z řady pravidelných setkání tajemníků se zástupci Ministerstva vnitra. Na programu byly především rozsáhlé reformní kroky ve veřejné správě, zahrnující digitalizaci úředních úkonů, procesní audity, oceňování nákladů na výkon přenesené působnosti, elektronické schránky, komplexní zákon o úřednících, jednotný kodex kontroly, rozmístění Czech-pointů atd. „Vyvrcholením“ byla prezentace MPSV, jehož zástupci propagovali velkorysý projekt Národního úřadu zaměstnanosti.

11.10.2007

Stát nemá peníze na ochranu zvířat, dotovat ji mají obce

V Poslanecké sněmovně pokračuje projednávání novely zákona na ochranu zvířat proti týrání. Ministerstvo zemědělství trvá na tom, že Krajské veterinární správy budou úkolovat obce, které mají ochranu zajišťovat na vlastní náklad, a obcím též mají připadnout odebíraná zvířata. Zvrat by měl přinést pozměňovací návrh poslance Vladimíra Dlouhého, který nekoncepční novelu modifikuje, aby obce nepoškozovala, a ochrana zvířat byla zároveň rychlá a efektivní.

10.10.2007

Svazu se podařilo ovlivnit právní úpravu obecně prospěšných prací v novém trestním kodexu

Nový trestní kodex v původním návrhu obsahoval takovou úpravu trestu obecně prospěšných prací, která umožňovala ukládat tento trest za jakýkoliv trestný čin a komukoliv, tzn. i recidivistům, osobám práci se vyhýbajícím nebo osobám užívajícím návykové látky. Stávající nefunkční právní úprava, přinášející obcím především problémy s odsouzenci než jakýkoliv prospěch, tak měla být zachována.

03.10.2007

28. Dny malých obcí

 


Tradiční setkání starostů malých obcí s představiteli ústředních orgánů státní správy se uskuteční ve dnech 30. října 2007 v Praze a 1. listopadu t.r. ve Vyškově. Jako jeden z pořadatelů je i Komora obcí SMO ČR a časopis Obec a finance.

14.09.2007

HAVLOVICE Vesnicí roku 2007

Ministerstvo pro místní rozvoj společně se Svazem měst a obcí ČR, se Spolkem pro obnovu venkova ČR a Ministerstvem zemědělství vyhlásilo vítěze již 13. ročníku soutěže Vesnice roku. Po velice pečlivém uvážení rozhodla celostátní komise soutěže o vítězi soutěže a nositeli titulu Vesnice roku 2007. Stala se jím obec Havlovice z Královéhradeckého kraje. Druhé místo získala obec Kondrac (Středočeský kraj) a na třetí příčku dosáhla obec Suchá Loz ze Zlínského kraje.

27.08.2007

Připomínky k věcnému záměru ústavního zákona o státním občanství ČR

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k věcnému záměru ústavního zákona o státním občanství ČR

21.08.2007

konference „Modernizace veřejné správy 2007-2013“

Místo konání: Kongresový sál Masarykovy koleje v Praze, Thákurova 1, Praha 6

Partneři projektu: MEPCO, s.r.o., Ministerstvo vnitra ČR, Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. a CERT Kladno s.r.o.

 

Konference se uskuteční v rámci projektu „Zavádění moderních metod řízení kvality na úřadech“

06.08.2007

Sláva vítězům, čest poraženým!

Do letošního ročníku soutěže Vesnice roku 2007 se přihlásilo 264 obcí. Vítězů krajských kol tradiční soutěže je 51, zlatou stuhu a postup do celorepublikového kola získalo třináct obcí. Kdo bude celkovým vítězem letošního ročníku zveřejní porota po svém posouzení do konce měsíce října.

11.07.2007

Vesnice roku 2007 již brzy bude znát vítěze krajských kol

Do konce měsíce srpna mají komise v jednotlivých krajích za úkol předložit hodnocení soutěžících obcí. Ani v letošním roce na ně nečeká lehký úkol, přihlášených vesnic je rok od roku více. V Kraji středočeském, kde o stuhy bojovalo 49 obcí, již vítěze známe. Obci Kondrac, která letos získala i celkové prvenství v soutěži Zlatý erb, gratulujeme.

28.06.2007

Obce na svůj náklad orgánem veterinární správy a pečovatelem o týraná zvířata, zvířata mají propadat obcím.


V Poslanecké sněmovně se nyní projednává novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, dle které by obce III měly na svůj náklad pečovat o zvířata svěřená do náhradní péče, dále by se týrané zvíře propadlé v řízení o přestupku nebo správním deliktu mělo stát vlastnictvím této obce a novela též nebývale rozšiřuje množství přestupků a správních deliktů, které by obce III měly řešit. I v jiných ohledech novela zvyšuje nároky na agendu těchto obcí, které by se měly stát fakticky výkonnými orgány státní veterinární správy, a to na vlastní náklad.


11.06.2007

Připomínky k návrhu novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu novely zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

31.05.2007

Veřejnost důvěřuje svým obecním a krajským úřadům více než členům vlády ČR

Zveřejněné výsledky agentury STEM ukazují 70% důvěru obyvatel v místní orgány. Oproti tomu jen 33% občanů důvěřuje členům vlády.

28.05.2007

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011

Sčítání lidu, domů a bytů se konají na území České republiky v téměř pravidelných desetiletých periodách od roku 1869. Od vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918 proběhlo osm sčítání, poslední se uskutečnilo k 1. březnu 2001 a obce s ním měly mnoho problémů. 


!NOVĚ DOPLNĚNO: ZÁPIS Z VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK!

18.05.2007

Stát plánuje krajům bezúplatně převést některé pozemky

Do připomínkového řízení v měsíci květnu přišel rovněž návrh z Ministerstva zemědělství na novelizaci zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem novely je doplnění nového odstavce do § 2 v následujícím znění: "(7) Pozemkový fond může silniční pozemky pod stavbami silnic II. a III. třídy, které má ve správě podle zvláštního předpisu, bezúplatě převést do vlastnictví kraje."


!NOVĚ DOPLNĚNO - ZÁPIS Z VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKY!

07.05.2007

Připomínky k novele zákona o místním referendu

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky, k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

28.03.2007

Připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů

23.03.2007

Nový zákon o úřednících

Dne 1. února 2007 se konala za účasti předsedů Komor Svazu měst a obcí České republiky schůzka s Mgr. Zdeňkem Zajíčkem, náměstkem ministra vnitra. Programem jednání byl záměr nového zákona o úřednících.

19.03.2007

Připomínky k věcnému záměru zákona o kontrole

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k věcnému záměru zákona o kontrole

16.02.2007

Připomínky k návrhu usnesení vlády České republiky o určení kritérií pro posuzování návrhů obcí o stanovení městysi vládou a o vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, Pavlíkov a Slabce o stanovení městysi

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu usnesení vlády České republiky o určení kritérií pro posuzování návrhů obcí o stanovení městysi vládou a o vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, Pavlíkov a Slabce o stanovení městysi

12.02.2007

Připomínky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.

05.02.2007

Poskytování pracovního volna

Poskytování pracovního volna zaměstnavatelem zaměstnanci, který vykonává funkci neuvolněného starosty obce, za účelem absolvování školení souvisejícího s výkonem uvedené veřejné funkce

25.01.2007

Zapojte se do Sítě malých venkovských evropských měst

Starosta italské obce Ginestra je iniciátorem vytvoření Sítě malých evropských měst s počtem obyvatel menších než 2000. Cílem vznikající asociace je zachování udržitelného rozvoje, který hraje klíčovou roli pro zachování přírody, krajiny a tradic v Evropě. Malá města měla dosud malé slovo při stanovování priorit udržitelného rozvoje a biodiverizity a vznikající síť se pokusí to napravit.

08.01.2007

27. ročník Dnů malých obcí

Setkání starostů obcí s čelnými politickými představiteli jsou pravidelně pořádána dvakrát ročně (na jaře a na podzim) vždy na dvou místech České republiky (v Praze a ve Vyškově). Setkání proběhnou pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, jako jeden z pořadatelů se na nich podíli Komora obcí SMOČR.

03.01.2007

Zvýšení odměn členům zastupitelstev obcí

Dne  29. 12. 2006 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 614/2006 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto nařízení se odměny v tabulce přílohy č. 1 zvyšují v průměru o pět procentních bodů s účinností od 1. 1. 2007.

18.10.2006

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu novely zákona č. 246/1992 Sb.

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu novely zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

16.10.2006

V Liptále - vesnici roku 2006 se oslavovalo

12. ročník soutěže Vesnice roku je u konce. Zúčastnilo se ho rekordních 335 obcí a v této těžké bitvě zvítězil Liptál. Výsledky soutěže byly oficiálně vyhlášeny 19. září 2006 na ministerstvu pro místní rozvoj, slavnostní vyhlášení a oceňování těch nejlepších se ale konalo samozřejmě ve vítězné obci. V pátek 13. října 2006 se tedy ve valašském Liptále zpívalo, tančilo a oslavovalo. Také se hodně děkovalo. Své uznání přijelo starostům vyjádřit mnoho poslanců, senátorů i vládních představitelů. Nechyběl ani hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

22.09.2006

Rekordních 335 obcí bojovalo o vítězství v soutěži Vesnice roku 2006

O několik desítek obcí více oproti minulému roku se letos utkalo v soutěži Vesnice roku. Velikou radost z projeveného zájmu měli především vyhlašovatelé soutěže - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Spolek pro obnovu venkova a Svaz měst a obcí ČR. V opravdu těžké konkurenci na první příčku dosáhla obec Liptál ze Zlínska. Porota ji ocenila zejména za plán rozvoje obce, stále živý folklór s dlouhou tradicí slavností a práci s mládeží. Stříbrnou se stala Střítež nad Ludinou z Olomouckého kraje, bronzovou pak obec Heřmanice v Libereckém kraji.

21.08.2006

Správa železniční dopravní cesty prodává majetek ve svém hospodaření krajům a obcím

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace převádí nepotřebný majetek do vlastnictví krajů a obcí. Svaz požádal o prodloužení termínu prodeje a bylo mu vyhověno. Termín je prodloužen do 31. prosince 2006.

02.08.2006

Vzor žádosti k znovuzískání titulu město nebo městys

Vyplněný dokument je třeba zaslat na Předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

01.08.2006

Titul městys můžete po 50 letech získat zpět

Od 1. července 2006 mohou obce žádat o navrácení titulu město nebo městys. Tím dochází k nápravě opomenutí při obnovování místní samosprávy v České republice po roce 1989. Na vypracování a prosazování této novely se podstatnou měrou podílel i Svaz měst a obcí České republiky, čímž naplnil i jeden ze závažných úkolů přijatých IX. Sněmem.

26.07.2006

Vyhlášení komunálních voleb

Prezident republiky Václav Klaus 13. července 2006 rozhodl o vyhlášení voleb.

15.06.2006

Prezident republiky děkuje Svazu měst a obcí

Václav Klaus vzal v úvahu  argumenty Svazu týkající se  omezování samosprávy obcí a 6. června vetoval návrh novely zákona o obcích. Poděkování za užitečné podněty Svazu vyjádřil v dopise jeho předsedovi Oldřichu Vlasákovi. „Zákon Poslanecké sněmovně vracím, protože de facto zakazuje souběh funkce starosty či hejtmana s funkcí poslance či senátora.“ uvedl prezident.

12.06.2006

Převeďme prostředky ministerstva pro místní rozvoj krajům a nepleťme si venkov se zemědělstvím

Delegace Svazu měst a obcí ČR ve složení Ing. Stanjura, Doc. Tetter, Ing. Kalous, JUDr. Průša a p. Bezdíček za doprovodu pracovníků Kanceláře Svazu se v červnu zúčastnila jednání Rady Asociace krajů v Rabyni, aby projednala několik společných bodů. Jedním z nich byl vztah IOP a ROP.

07.06.2006

Starostové mohou do Parlamentu

Prezident republiky Václav Klaus dne 6. června 2006 vetoval zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, jež měl zakázat starostům a hejtmanům možnost vykonávat zároveň se svým postem funkci poslance, či senátora. Podle Václava Klause není žádný důvod souběh těchto volených funkcí striktně zakazovat. „Záleží plně na voličích, zda si takový souběh přejí a zda kandidáty s možností takového souběhu podpoří,“ uvedl prezident.

29.05.2006

Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR pro roky 2007 - 2013

Svaz měst a obcí připomínkoval Národní strategický plán rozvoje venkova.

05.04.2006

Poziční dokument Svazu k financování rozvoje venkova v letech 2007 - 2013

Svaz nechal zpracovat poziční dokument pro rozvoj menších měst a venkova shrnující možnosti financování projektů na venkově v návaznosti na financování poskytované ze Společné zemědělské politiky EU (fond EAFRD) a Politiky hospodářské a souciální soudržnosti Eu (fondy ERDF, ESF a CF).

04.04.2006

Bude český venkov okraden?

K této otázce by jistě rádi slyšeli zápornou odpověď všichni, kdo žijí a úřadují na venkově. Spolek pro obnovu venkova a zástupci Senátu, kteří se problematikou rozvoje venkova zabývají, upozornili na tiskové konferenci, která se uskutečnila 4. dubna 2006 v Senátu, na nedostatečnou přípravu České republiky na čerpání pomoci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, která může ohrozit rozvoj venkova v letech 2007 – 2013.

14.03.2006

Vítěznou může být i Vaše vesnice

1995 - Telnice, 1996 - Vratěnín, 1997 - Svatý Jan, 1998 - Jiřetín, 1999 - Olešnice, 2000 - Sloup, 2001 - Kameničky, 2002 - Nečtiny, 2003 - Vilémov, 2004 - Kovářov, 2005 - Bořetice, 2006 - ?

21.02.2006

Z jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a Asociace krajů ČR dne 14. února 2006

Program obnovy venkova a jeho příprava pro programovací období 2007 - 2013

06.02.2006

Vítězové Vesnice roku 2005 na Pražském hradě

Všem vítězům krajských kol soutěže Vesnice roku 2005 se dostalo opravdu mimořádného ocenění – 31. ledna 2006 jim osobně k jejich úspěchu blahopřáli místopředseda Senátu Petr Pithart, předseda vlády Jiří Paroubek a prezident České republiky Václav Klaus.

25.01.2006

Místopředseda Regionu Poodří Ing. Oldřich Usvald píše předsedovi Svazu Ing. Oldřichu Vlasákovi

Politováníhodné postavení venkova v ČR, jeho nedostatečná podpora a začlenění do rozvojových dokumentů i strategiií jsou hlavními tématy otevřeného dopisu Regionu Poodří, který Vám zde přinášíme.

28.11.2005

Monitorovací výbor Operačního programu Zemědělství

5. zasedání,České Budějovice, areál JČU, 15. - 16. listopadu 2005

21.11.2005

Připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb.,kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve

Připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb.,kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

27.10.2005

Konference „Venkov 2007-2013“

V pondělí 10. října 2005 se v hlavním sále Poslanecké sněmovny konala konference věnovaná problematice venkova, která byla jakýmsi logickým vyústěním národní diskuse o budoucnosti venkova v krajích. Konferenci organizoval Podvýbor pro rozvoj venkova PSP ČR jménem svého předsedy Jiřího Papeže pod záštitou předsedy Senátu Sobotky, ministra zemědělství Zgarby a místopředsedy Poslanecké sněmovny Langera. Ten mimo jiné ve svém úvodním příspěvku konstatoval: „Venkov, to je především tvrdá práce, pokora a zodpovědnost.“

07.10.2005

Bořetice – vesnice roku 2005

4. října byly na Ministerstvu pro místní rozvoj vyhlášeny výsledky 11. ročníku soutěže Vesnice roku 2005. Na první příčku dosáhla jihomoravská obec Bořetice. Druhé místo obsadila obec Petřvald, vítěz z kraje Moravskoslezského, bronzová pozice patří Šárovcově Lhotě, vítězi Královéhradeckého kraje.

22.08.2005

Vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice veřejné podpory

Svaz měst a obcí České republiky požádal Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž o vyjádření k vybraným otázkám vztahujícím se k problematice veřejné podpory.

19.07.2005

Rozvoj venkova v programovacím období 2007 - 2013

Dne 14. 7. 2005 proběhla na Ministerstvu zemědělství první diskuze nad připravovanou Národní strategií rozvoje venkova.

22.06.2005

U střetu zájmů platí stará úprava, nikdo nemusí z radnic odcházet

Ústavní soud dnes v celém rozsahu zrušil spornou novelu zákona o střetu zájmů. Proto každý zastupitel, který měl podle zákona č. 96/2005 opustit kvůli střetu zájmů zastupitelstvo, může dál vykonávat svou funkci. A to i v případě, že by mu v nejbližší době přišla výzva ředitele krajského úřadu k rezignaci. Nemusí na ni vůbec brát ohled, protože už bude neplatná. Úplný rozbor právníků Svazu naleznete pod tímto odkazem v sekci Legislativa/zákony.

03.06.2005

Svaz navázal spolupráci s Podvýborem pro rozvoj venkova PSP ČR

Předseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák se dohodl na spolupráci s předsedou Podvýboru pro rozvoj venkova PSP ČR Ing. Jiřím Papežem.

18.05.2005

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu poslanců V. Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

13.05.2005

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu změny zákona o volbách do Parlamentu České republiky, zákonu č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

21.04.2005

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon), k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účastí soukromoprávních osob na zajišťování služeb ve veřejném zájmu

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon), k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účastí soukromoprávních osob na zajišťování služeb ve veřejném zájmu a k návrhu vyhlášky, kterou se provádí zákon o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon)

01.11.2004

Jaké chyby vedou k zamítnutí žádostí o podporu projektů ze Společného regionálního operačního programu?

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo seznam nejčastějších chyb vedoucích k zamítnutí žádosti o podporu ze Sporlečného regionálního oparčeního programu. Informace naleznete pod tímto odkazem.