Správa obce

V této rubrice najdete informace, které se týkají správy obce. Ať už se jedná o zákon o úřednících, zákon o obcích, odměňování zastupitelů, volební zákony či střet zájmů. Upozorňujeme na metodiku Ministerstva vnitra či dopady nové legislativy. Informujeme o stanoviscích Svazu měst a obcí ČR k návrhům nových právních předpisů v rámci legislativního procesu.

Mgr. Ivona Mottlová

26.07.2006

Vyhlášení komunálních voleb

Prezident republiky Václav Klaus 13. července 2006 rozhodl o vyhlášení voleb.

15.06.2006

Prezident republiky děkuje Svazu měst a obcí

Václav Klaus vzal v úvahu  argumenty Svazu týkající se  omezování samosprávy obcí a 6. června vetoval návrh novely zákona o obcích. Poděkování za užitečné podněty Svazu vyjádřil v dopise jeho předsedovi Oldřichu Vlasákovi. „Zákon Poslanecké sněmovně vracím, protože de facto zakazuje souběh funkce starosty či hejtmana s funkcí poslance či senátora.“ uvedl prezident.

12.06.2006

Převeďme prostředky ministerstva pro místní rozvoj krajům a nepleťme si venkov se zemědělstvím

Delegace Svazu měst a obcí ČR ve složení Ing. Stanjura, Doc. Tetter, Ing. Kalous, JUDr. Průša a p. Bezdíček za doprovodu pracovníků Kanceláře Svazu se v červnu zúčastnila jednání Rady Asociace krajů v Rabyni, aby projednala několik společných bodů. Jedním z nich byl vztah IOP a ROP.

07.06.2006

Starostové mohou do Parlamentu

Prezident republiky Václav Klaus dne 6. června 2006 vetoval zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, jež měl zakázat starostům a hejtmanům možnost vykonávat zároveň se svým postem funkci poslance, či senátora. Podle Václava Klause není žádný důvod souběh těchto volených funkcí striktně zakazovat. „Záleží plně na voličích, zda si takový souběh přejí a zda kandidáty s možností takového souběhu podpoří,“ uvedl prezident.

29.05.2006

Národní strategický plán pro rozvoj venkova ČR pro roky 2007 - 2013

Svaz měst a obcí připomínkoval Národní strategický plán rozvoje venkova.

05.04.2006

Poziční dokument Svazu k financování rozvoje venkova v letech 2007 - 2013

Svaz nechal zpracovat poziční dokument pro rozvoj menších měst a venkova shrnující možnosti financování projektů na venkově v návaznosti na financování poskytované ze Společné zemědělské politiky EU (fond EAFRD) a Politiky hospodářské a souciální soudržnosti Eu (fondy ERDF, ESF a CF).

04.04.2006

Bude český venkov okraden?

K této otázce by jistě rádi slyšeli zápornou odpověď všichni, kdo žijí a úřadují na venkově. Spolek pro obnovu venkova a zástupci Senátu, kteří se problematikou rozvoje venkova zabývají, upozornili na tiskové konferenci, která se uskutečnila 4. dubna 2006 v Senátu, na nedostatečnou přípravu České republiky na čerpání pomoci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, která může ohrozit rozvoj venkova v letech 2007 – 2013.

14.03.2006

Vítěznou může být i Vaše vesnice

1995 - Telnice, 1996 - Vratěnín, 1997 - Svatý Jan, 1998 - Jiřetín, 1999 - Olešnice, 2000 - Sloup, 2001 - Kameničky, 2002 - Nečtiny, 2003 - Vilémov, 2004 - Kovářov, 2005 - Bořetice, 2006 - ?

21.02.2006

Z jednání zástupců Svazu měst a obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a Asociace krajů ČR dne 14. února 2006

Program obnovy venkova a jeho příprava pro programovací období 2007 - 2013

06.02.2006

Vítězové Vesnice roku 2005 na Pražském hradě

Všem vítězům krajských kol soutěže Vesnice roku 2005 se dostalo opravdu mimořádného ocenění – 31. ledna 2006 jim osobně k jejich úspěchu blahopřáli místopředseda Senátu Petr Pithart, předseda vlády Jiří Paroubek a prezident České republiky Václav Klaus.

25.01.2006

Místopředseda Regionu Poodří Ing. Oldřich Usvald píše předsedovi Svazu Ing. Oldřichu Vlasákovi

Politováníhodné postavení venkova v ČR, jeho nedostatečná podpora a začlenění do rozvojových dokumentů i strategiií jsou hlavními tématy otevřeného dopisu Regionu Poodří, který Vám zde přinášíme.

28.11.2005

Monitorovací výbor Operačního programu Zemědělství

5. zasedání,České Budějovice, areál JČU, 15. - 16. listopadu 2005

21.11.2005

Připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb.,kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve

Připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb.,kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů.

27.10.2005

Konference „Venkov 2007-2013“

V pondělí 10. října 2005 se v hlavním sále Poslanecké sněmovny konala konference věnovaná problematice venkova, která byla jakýmsi logickým vyústěním národní diskuse o budoucnosti venkova v krajích. Konferenci organizoval Podvýbor pro rozvoj venkova PSP ČR jménem svého předsedy Jiřího Papeže pod záštitou předsedy Senátu Sobotky, ministra zemědělství Zgarby a místopředsedy Poslanecké sněmovny Langera. Ten mimo jiné ve svém úvodním příspěvku konstatoval: „Venkov, to je především tvrdá práce, pokora a zodpovědnost.“

07.10.2005

Bořetice – vesnice roku 2005

4. října byly na Ministerstvu pro místní rozvoj vyhlášeny výsledky 11. ročníku soutěže Vesnice roku 2005. Na první příčku dosáhla jihomoravská obec Bořetice. Druhé místo obsadila obec Petřvald, vítěz z kraje Moravskoslezského, bronzová pozice patří Šárovcově Lhotě, vítězi Královéhradeckého kraje.

22.08.2005

Vyjádření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice veřejné podpory

Svaz měst a obcí České republiky požádal Úřad pro ochranu hospodářskou soutěž o vyjádření k vybraným otázkám vztahujícím se k problematice veřejné podpory.

19.07.2005

Rozvoj venkova v programovacím období 2007 - 2013

Dne 14. 7. 2005 proběhla na Ministerstvu zemědělství první diskuze nad připravovanou Národní strategií rozvoje venkova.

22.06.2005

U střetu zájmů platí stará úprava, nikdo nemusí z radnic odcházet

Ústavní soud dnes v celém rozsahu zrušil spornou novelu zákona o střetu zájmů. Proto každý zastupitel, který měl podle zákona č. 96/2005 opustit kvůli střetu zájmů zastupitelstvo, může dál vykonávat svou funkci. A to i v případě, že by mu v nejbližší době přišla výzva ředitele krajského úřadu k rezignaci. Nemusí na ni vůbec brát ohled, protože už bude neplatná. Úplný rozbor právníků Svazu naleznete pod tímto odkazem v sekci Legislativa/zákony.

03.06.2005

Svaz navázal spolupráci s Podvýborem pro rozvoj venkova PSP ČR

Předseda Svazu Ing. Oldřich Vlasák se dohodl na spolupráci s předsedou Podvýboru pro rozvoj venkova PSP ČR Ing. Jiřím Papežem.

18.05.2005

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k poslaneckému návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu poslanců V. Votavy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

13.05.2005

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu změny zákona o volbách do Parlamentu České republiky, zákonu č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní

Připomínky Svazu měst a obcí ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

21.04.2005

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon), k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účastí soukromoprávních osob na zajišťování služeb ve veřejném zájmu

Připomínky Svazu měst a obcí České republiky k návrhu zákona o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon), k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účastí soukromoprávních osob na zajišťování služeb ve veřejném zájmu a k návrhu vyhlášky, kterou se provádí zákon o veřejně soukromých partnerstvích (koncesní zákon)

01.11.2004

Jaké chyby vedou k zamítnutí žádostí o podporu projektů ze Společného regionálního operačního programu?

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo seznam nejčastějších chyb vedoucích k zamítnutí žádosti o podporu ze Sporlečného regionálního oparčeního programu. Informace naleznete pod tímto odkazem.