25.01.2013

Nejčastější nedostatky při výkonu samostatné působnosti obcí

Využijte metodické doporučení k činnosti územních samo­správných celků, které připravil odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra. Jedná se o nedílnou součást řady metodických doporučení, která by měla přispět ke zvýšení míry informovanosti územních samosprávných celků.

Využijte metodické doporučení k činnosti územních samo­správných celků, které připravil odbor dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva vnitra. Jedná se o nedílnou součást řady metodických doporučení, která by měla přispět ke zvýšení míry informovanosti územních samosprávných celků. Obsažené informace jsou cíleny na pomoc obcím, a to především v proble­matikách spadajících do tzv. samostatné působnosti. Metodická příručka reaguje na nejčastější nedostatky zaznamenávané ministerstvem vnitra při kontrolách vý­konu samostatné působnosti a snaží se srozumitelnou formou poskytnout návod na jejich předcházení, případně zjednání nápravy zjištěných pochybení.

Petra Kubařová