Předsednictvo

zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedáními Rady. Formuluje stanoviska Svazu k aktuálním problematikám samosprávy. Ze své činnosti je odpovědné Radě. Předsednictvo je složeno z třinácti členů, kteří jsou, s výjimkou čestného předsedy a místopředsedů, voleni jmenovitě z členů Rady. Aby se mohlo kvalifikovaně vyjadřovat k jednotlivým problematikám, zřizuje Předsednictvo odborné poradní komise.Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...