Komise pro sociální věci, zdravotnictví a bydlení

Zabývá se nejdůležitějšími tématy ze sociální oblasti, zejména problematikou sociální péče, komunitního plánování, sociálního bydlení, sociálního dialogu či negativních vlivů sociálního vyloučení ve všech jeho podobách. Sociální komise připomínkuje legislativní návrhy norem týkajících se sociální oblasti, stanovené zejména zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními normami.

Mgr. Tomáš Sobota

Předseda: Mgr. Jakub Rychtecký, náměstek primátora statuárního města Pardubice, Jakub.Rychtecky@mmp.cz

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...