Členský příspěvek

Při sestavování obecního rozpočtu pamatujte prosím i na členské příspěvky SMO ČR.

Na zasedání XVI. mimořádného Sněmu Svazu dne 7. září 2018 v Praze byla schválena nová struktura členských příspěvků s 2% valorizační doložkou platnou od roku 2020. Jejich výši pro rok 2023 najdete níže.

Členský příspěvek je stanoven dvousložkově, a to z pevné a variabilní části.

  • Výše pevné části členského příspěvku je pro člena Komory obcí (obce a městyse) 2.200,- Kč, člena Komory měst 5.000,- Kč a pro člena Komory statutárních měst 10.000,- Kč.
  • Variabilní část členského příspěvku je každý kalendářní rok počínaje rokem 2020 valorizována o 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.

Členský příspěvek pro člena na rok 2023

Variabilní část Pevná část
Komory obcí  3,24 Kč za obyvatele 2 200,- Kč 
Komory měst   3,24 Kč za obyvatele 5 000,- Kč 
Komory statutárních měst vyjma hlavního města Prahy   3,24 Kč za obyvatele 10 000,- Kč   
Hlavní město Praha  2,60 Kč za obyvatele 10 000,- Kč