Členský příspěvek

Usnesení Sm/IV/7/9/2018:

XVI. mimořádný sněm Svazu měst a obcí České republiky

I. stanovuje

a) pevnou část členského příspěvku pro člena

                            Komory obcí ............................................................................................... 2 200,- Kč

                            Komory měst .............................................................................................. 5 000,- Kč

                            Komory statutárních měst vyjma hlavního města Prahy..................10 000,- Kč

b) variabilní část členského příspěvku na 3,- Kč za obyvatele

II. stanovuje

a)pevnou část členského příspěvku pro hlavní město Prahu       10 000,- Kč

b) variabilní část členského příspěvku pro hl. m. Prahu na 2,40 Kč za obyvatele

III. stanovuje

na variabilní části členského příspěvku uvedené v oddílech I. b) a II. b) tohoto usnesení valorizační doložku 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa, která se uplatní každý kalendářní rok počínaje rokem 2020

IV. rozhoduje, že

a) veškerá předchozí usnesení sněmu Svazu měst a obcí České republiky o stanovení členských příspěvků Svazu měst a obcí České republiky končí účinnost k 31. prosinci 2018

b) oddíly I. až III. tohoto usnesení nabývají účinnosti 1. ledna 2019

 

  • Pro rok 2022 jsou tyto členské příspěvky:

Členský příspěvek pro člena na rok 2022

Pevná část

Variabilní část

Komory obcí

2 200,- Kč

3,18 Kč za obyvatele

Komory měst

5 000,- Kč

3,18 Kč za obyvatele

Komory statutárních měst vyjma hlavního města Prahy

10 000,- Kč

3,18 Kč za obyvatele

Hlavní město Praha

10 000,- Kč

2,55 Kč za obyvatele