Akce

Svaz pořádá ročně dvě tradiční akce, Celostátní finanční konferenci a Krajská setkání. Jednou za dva roky probíhá Sněm, což je nejvyšší orgán Svazu. Zároveň se Svaz podílí na pořádání řady dalších odborných i kulturně společenských akcích, které slouží k prohlubování znalostí členské základny i ke sdružování a sdílení zkušeností.