Akce pro Vás

Svaz pro své členy a další zájemce pořádá ročně několik odborných konferencí a dalších akcí. Tradiční jsou Celostátní finanční konference a Krajská setkání, vedle nich se můžete zúčastnit i tematických odborných konferencí. Jednou za dva roky probíhá Sněm, což je nejvyšší orgán Svazu. Zároveň se Svaz podílí na pořádání řady dalších odborných i kulturně společenských akcích, které slouží k prohlubování znalostí členské základny i ke sdružování a sdílení zkušeností.