Sněm

Je nejvyšším orgánem Svazu. Koná se jednou za dva roky, může ale zasedat i mimořádně. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje hospodaření Svazu mezi Sněmy a přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. Starostové a primátoři na něm vyhodnocují, co se povedlo a kde jsou nedostatky.

Poslední zasedání Sněmu proběhlo od čtvrtka 23. do pátku 24. května 2019 v Ostravě. Na XVII. sněm Svazu měst a obcí České republiky se sjelo více než 500 představitelů samospráv z celé České republiky a velká řada významných hostů.

Na posledním ročníku se schválily priority na další dva roky a Stanovy. Aktuální Sněm byl volební - zástupci samospráv zvolili nové vedení Svazu (Předsednictvo, Rada a Kontrolní výbor). Staronovým předsedou Svazu byl zvolen František Lukl.

gallery