Sněm

Je nejvyšším orgánem Svazu. Koná se jednou za dva roky, může ale zasedat i mimořádně. Určuje priority a hlavní směry činnosti Svazu, schvaluje hospodaření Svazu mezi Sněmy a přijímá stanoviska k aktuálním problémům měst a obcí. Starostové a primátoři na něm vyhodnocují, co se povedlo a kde jsou nedostatky.

 

XVIII. sněm se bude nově konat v novém termínu 21.- 22.10.2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Rozhodla tak Rada Svazu vzhledem k aktuální epidemické situaci.

 

Poslední zasedání Sněmu proběhlo od čtvrtka 23. do pátku 24. května 2019 v Ostravě. Na XVII. sněm Svazu měst a obcí České republiky se sjelo více než 500 představitelů samospráv z celé České republiky a velká řada významných hostů.

gallery