Komise životního prostředí

Komise navazuje na práci dřívější Komise pro životní prostředí. Činnost komise reflektuje nejen otázky dlouhodobého charakteru, ale i aktuální témata. Oblast životního prostředí a energetiky je poměrně široká, práce Komise se týká otázek komunální, ale i celorepublikové, potažmo evropské úrovně. Komise řeší problematiku zemědělství, využití půdy, lesů, vodních zdrojů, obnovitelných zdrojů energie a mnoho dalších oblastí, které vyvstávají v čase k řešení. Členové komise také intenzivně připomínkují materiály MŽP, MZe či další legislativní materiály týkající se tématu. Soustavně dále řeší např. problematiku tvorby cen v oblasti vodovodů a kanalizací, metodiku stanovení vodného a stočného, dále otázky budoucího vývoje systémů CZT a tepláren, legislativu a problematiku navazující na obnovitelné zdroje energie a jejich podporu. Komise také probírá a přijímá stanoviska k vývoji zemědělské politiky. Oblastí, kterou se budou členové komise zabývat i nadále je zapojení SMO ČR do evropské „zelené politiky“ a do procesu utváření evropského Green Dealu.

Mgr. Alena Klimt, DiS.

garant rubriky

Předsedkyně: Ing. Olga Dočkalová, starostka obce Sudice, tel.:+420 606 136 650, e-mail: starosta@sudice-bk.cz

1. místopředseda: Mgr. Richard Vereš, starosta obvodu Slezská Ostrava, richard.veres@slezska.cz

 

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...