Členská základna

Svaz sdružuje 2 764 obcí, tj. 44,20 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 474 755 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 79,58 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.