Členská základna

Svaz sdružuje 2 763 obcí, tj. 44,18 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 474 001 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 79,57 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.