Členská základna

Svaz sdružuje 2 836 obcí, tj. 45,16 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce zastupují 8 749 460 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 80,81% (počet obyvatel v ČR dle ČSÚ 10 827 529*). Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

 * údaj k 1.1.2023
Podívejte se na interaktivní mapu členských obcí Svazu!