Členská základna

Svaz sdružuje 2 777 obcí, tj. 44,29 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce zastupují 8 550 442 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 79,9 % (počet obyvatel v ČR dle ČSÚ 10 701 777 obyvatel).

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

 
Podívejte se na interaktivní mapu členských obcí Svazu!