Členská základna

Svaz sdružuje 2 766 obcí, tj. 44,23 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 556 974 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 80,02 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.