Členská základna

Svaz sdružuje 2 776 obcí, tj. 44,29 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce Svazu zastupují 8 543 485 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 79,83 %.

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

 
Podívejte se na interaktivní mapu členských obcí Svazu!