Členská základna

Svaz sdružuje 2 824 obcí, tj. 45,16 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce zastupují 8 451 015 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 80,36 % (počet obyvatel v ČR dle ČSÚ 10 516 707). Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

 
Podívejte se na interaktivní mapu členských obcí Svazu!