Členská základna

Svaz sdružuje 2 840 obcí, tj. 45,16 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce zastupují 8 752 542 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 80,84 % (počet obyvatel v ČR dle ČSÚ 10 827 529*) (* údaj k 1.1.2023). Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

 * údaj k 1.1.2023
Podívejte se na interaktivní mapu členských obcí Svazu!