Členská základna

Svaz sdružuje 2 800 obcí, tj. 44,77 % z celkového počtu obcí v České republice. Členské obce zastupují 8 414 123 obyvatel, což z celkového počtu obyvatelstva představuje 80,01 % (počet obyvatel v ČR dle ČSÚ 10 516 707).

Členem Svazu měst a obcí ČR je také Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR.

 
Podívejte se na interaktivní mapu členských obcí Svazu!