Kontrolní výbor

je devítičlenný nezávislý orgán Svazu, který se řídí vlastním jednacím řádem a ze své činnosti je odpovědný Sněmu. Kontrolní výbor dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů a Stanov v činnosti Svazu. Kontroluje hospodaření s finančními hmotnými prostředky Svazu, dodržování rozpočtu a provádí kontrolu účtů.

Články v této sekci jsou určeny pro přihlášené uživatele. Přihlaste se...