Komise pro kulturu a cestovní ruch

Činnost komise se soustřeďuje nejen na oblast kultury a cestovního ruchu, jak by se mohlo na první pohled zdát dle jejího názvu, ale i na oblasti související, příkladmo památkovou péči, knihovnictví, autorské právo, problematiku církví anebo architekturu. Cílem komise je sledovat legislativní dění v uvedených oblastech a aktivně se k němu vyjadřovat, spolupracovat s dalšími dotčenými subjekty jak veřejnoprávními (např. ministerstvy či ústředními orgány státní správy), tak soukromoprávními (včetně významných subjektů na poli kultury a cestovního ruchu). Komise úzce spolupracuje například s agenturou CzechTourism, Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky, Národním památkovým ústavem a dalšími. Komise se snaží prostřednictvím své činnosti sdílet jak dobrou, tak i špatnou praxi nejen statutárních měst, měst, ale i obcí včetně těch nejmenších. Komise svou činnost rovněž směřuje i do práce v různých mimosvazových pracovních skupinách a komisích, v nichž se aktivně podílí na dalším vývoji (včetně legislativního) a dění v oblasti kultury a cestovního ruchu v tom nejširším slova smyslu.

Mgr. Alena Klimt, DiS.

garant rubriky

Předseda: Libor Honzárek, Havlíčkův Brod, místostarosta, e-mail: lhonzarek@muhb.cz, tel.: 569 497 128, mobil: 606 717 195.

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...