Rada

řídí a kontroluje činnost Svazu v období mezi Sněmy. Zasedá minimálně dvakrát ročně. Schvaluje výsledky hospodaření Svazu a rozpočet na následující rok. Formuluje usnesení k různým problematikám samosprávy. Ze své činnosti je Rada odpovědná Sněmu. V současné době má 108 členů se 110 hlasy (Pozn.: hl. m. Praha má tři hlasy.).Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...