Předsednictvo Svazu

zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedáními Rady. Formuluje stanoviska Svazu k aktuálním problematikám samosprávy. Ze své činnosti je odpovědné Radě. Předsednictvo je složeno z třinácti členů, kteří jsou, s výjimkou čestného předsedy a místopředsedů, voleni jmenovitě z členů Rady. Aby se mohlo kvalifikovaně vyjadřovat k jednotlivým problematikám, zřizuje Předsednictvo odborné poradní komise.

MUDr. Zdeněk Hřib

MUDr. Zdeněk Hřib

Čestný předseda

primátor

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

Tel.: +420 236 001 111
E-mail: Zdenek.Hrib@praha.eu (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Mgr. František Lukl, MPA

Mgr. František Lukl, MPA

Předseda

starosta

Městský úřad Kyjov
Masarykovo nám. č.p. 30,
697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 697 400
E-mail: f.lukl@mukyjov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Vláda ČR, PS Parlamentu ČR, Senát, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR 

Mgr. Miroslav Žbánek

Mgr. Miroslav Žbánek

Místopředseda

primátor

Magistrát statutárního města Olomouc
Horní náměstí 583,
779 11 Olomouc

Tel.: +420 585 513 261
E-mail:miroslav.zbanek@olomouc.eu (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Ing. Vlastimil Picek

Ing. Vlastimil Picek

Místopředseda

starosta

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1,
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Tel.: +420 326 909 111
E-mail: vlastimil.picek@brandysko.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo obrany ČR a Ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal

Místopředseda

starosta

Obecní úřad Velký Osek
Revoluční 36,
281 51 Velký Osek

Tel.: 321 795 523
E-mail: starosta@velky-osek.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR 

JUDr. Markéta Vaňková

JUDr. Markéta Vaňková

Místopředsedkyně pro evropské záležitosti

primátorka

Magistrát statutárního města Brna
Dominikánské nám. 196/1,
601 67 Brno

Tel.: +420 542 172 200
E-mail: vankova.marketa@brno.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

MgA. Karolína Koubová

MgA. Karolína Koubová

primátorka

Magistrát statutárního města Jihlava
Masarykovo náměstí 97/1
586 01 Jihlava 1

tel.: 565 591 600

primator@jihlava-city.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Ing. Martin Charvát

Ing. Martin Charvát

primátor

Magistrát statutárního města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1,
530 21 Pardubice

Tel.: +420 466 859 502
E-mail: Martin.Charvat@mmp.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo dopravyCR

Ing. Pavel Smolka

Ing. Pavel Smolka

starosta

Městský úřad Vítkov
náměstí Jana Zajíce 7,
749 01 Vítkov

Tel.: 556 312 201
E-mail: starosta@vitkov.info (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Jiří Červenka

Jiří Červenka

starosta

Obecní úřad Blížejov
Blížejov 151,
346 01 Horšovský Týn

Tel.: +420 379 428 125
E-mail: starosta@blizejov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Karel Rejchrt

Karel Rejchrt

starosta

Obecní úřad Božanov
Božanov 110,
549 74 Božanov

Tel.: 491 528 121
E-mail: starosta@obecbozanov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo zemědělství ČR

Mgr. Libor Beránek

Mgr. Libor Beránek

starosta

Obecní úřad Sokolnice
Komenského 435, 664 52 Sokolnice,
664 52 Sokolnice

Tel.: + 420/515 553 849
E-mail: starosta@sokolnice.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR