Předsednictvo Svazu

zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedáními Rady. Formuluje stanoviska Svazu k aktuálním problematikám samosprávy. Ze své činnosti je odpovědné Radě. Předsednictvo je složeno z třinácti členů, kteří jsou, s výjimkou čestného předsedy a místopředsedů, voleni jmenovitě z členů Rady. Aby se mohlo kvalifikovaně vyjadřovat k jednotlivým problematikám, zřizuje Předsednictvo odborné poradní komise.

Mgr. František Lukl, MPA

Mgr. František Lukl, MPA

Předseda

starosta

Městský úřad Kyjov
Masarykovo nám. č.p. 30,
697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 697 401
E-mail: f.lukl@mukyjov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Vláda ČR, PS Parlamentu ČR, Senát, Finanční komise

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Čestný předseda

primátor

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

Tel.: +420 236 001 111
E-mail: Bohuslav.Svoboda@praha.eu (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Místopředseda

primátor

Magistrát statutárního města Olomouc
Horní náměstí 583,
779 11 Olomouc

Tel.: +420 585 513 261
E-mail:miroslav.zbanek@olomouc.eu (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Komise pro energetiku

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal

Místopředseda

starosta

Obecní úřad Velký Osek
Revoluční 36,
281 51 Velký Osek

Tel.: 321 795 523
E-mail: starosta@velky-osek.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Legislativní komise

Mgr. Zdeněk Pištora

Mgr. Zdeněk Pištora

Místopředseda

starosta

Městský úřad Postoloprty
Mírové náměstí 318,
439 42 Postoloprty

Tel.: +420 415 778 413
E-mail:  zdenek.pistora@postoloprty.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Bezpečnostní komise a Pracovní skupina obcí II. typu

Mgr. Kamila Bláhová

Mgr. Kamila Bláhová

Místopředsedkyně pro evropské záležitosti

starostka

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11,
436 01 Litvínov

Tel.: +420 476 767 611
E-mail: kamila.blahova@mulitvinov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Komise pro kohezní politiku a Komise pro zahraniční spolupráci

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

primátorka

Magistrát statutárního města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Tel.: +420 556 749 950

E-mail: skodovad@c-budejovice.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Komise pro regionální udržitelný rozvoj a Školská komise

Mgr. Ing. Jiří Růžička

Mgr. Ing. Jiří Růžička

místostarosta

Městský úřad Vsetín
Svárov 1080

755 01 Vsetín 1

Tel.: +420 571 491 519
E-mail: jiri.ruzicka@mestovsetin.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Komise pro kulturu a cestovní ruch

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor

Magistrát města Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I . Staré město

Tel.: +420 485 243 122
E-mail: zamecnik.jaroslav@magistrat.liberec.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Dopravní komise

Karel Rejchrt

Karel Rejchrt

starosta

Obecní úřad Božanov
Božanov 110,
549 74 Božanov

Tel.: 491 528 121
E-mail: starosta@obecbozanov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Komise pro venkov, zemědělství a lesnictví

Mgr. Libor Beránek

Mgr. Libor Beránek

starosta

Obecní úřad Sokolnice
Komenského 435,
664 52 Sokolnice

Tel.: + 420/515 553 849
E-mail: starosta@sokolnice.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Komise pro sociální věci a zdravotnictví

JUDr. Markéta Vaňková

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka

Magistrát statutárního města Brna
Dominikánské nám. 196/1,
601 67 Brno

Tel.: +420 542 172 201
E-mail: vankova.marketa@brno.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Ing. Olga Dočkalová

Ing. Olga Dočkalová

starostka

Obecní úřad Sudice
Sudice 164,
Sudice 680 01

Tel.: +420 606 136 650
E-mail:
(do kopie vždy smocr@smocr.cz)

 

Gesční oblast: Komise životního prostředí

Michal Maják

Michal Maják

Předseda Kontrolního výboru

místostarosta

Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464,
407 53 Jiříkov

Tel.: +420 412 338 150
E-mail: mistostarosta@jirikov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Poradní hlas Předsednictva SMO ČR

Mgr. Richard Vereš

Mgr. Richard Vereš

Předseda Výboru městských částí a obvodů statutárních měst

starosta

 

Úřad městského obvodu Slezská Ostrava (Statutární město Ostrava)

Těšínská 138/35,
710 00 Ostrava

E-mail:  (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

 

Gesční oblast: Komise pro digitalizaci a elektronizaci

Poradní hlas Předsednictva SMO ČR

 

 

Tibor Švec

Tibor Švec

předseda Výboru dobrovolných svazků obcí SMO ČR

starosta

 

Obecní úřad Vestec

Vestecká 3
252 50 Vestec

E-mail: starosta@vestec.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

 

Poradní hlas Předsednictva SMO ČR