Předsednictvo Svazu

zajišťuje operativní činnost Svazu v období mezi zasedáními Rady. Formuluje stanoviska Svazu k aktuálním problematikám samosprávy. Ze své činnosti je odpovědné Radě. Předsednictvo je složeno z třinácti členů, kteří jsou, s výjimkou čestného předsedy a místopředsedů, voleni jmenovitě z členů Rady. Aby se mohlo kvalifikovaně vyjadřovat k jednotlivým problematikám, zřizuje Předsednictvo odborné poradní komise.

Mgr. František Lukl, MPA

Mgr. František Lukl, MPA

Předseda

starosta

Městský úřad Kyjov
Masarykovo nám. č.p. 30,
697 01 Kyjov

Tel.: +420 518 697 401
E-mail: f.lukl@mukyjov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Vláda ČR, PS Parlamentu ČR, Senát, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Ministerstvo spravedlnosti ČR 

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

Čestný předseda

primátor

Magistrát hlavního města Prahy
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

Tel.: +420 236 001 111
E-mail: Bohuslav.Svoboda@praha.eu (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA

Místopředseda

primátor

Magistrát statutárního města Olomouc
Horní náměstí 583,
779 11 Olomouc

Tel.: +420 585 513 261
E-mail:miroslav.zbanek@olomouc.eu (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Mgr. Pavel Drahovzal

Mgr. Pavel Drahovzal

Místopředseda

starosta

Obecní úřad Velký Osek
Revoluční 36,
281 51 Velký Osek

Tel.: 321 795 523
E-mail: starosta@velky-osek.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR 

Mgr. Zdeněk Pištora

Mgr. Zdeněk Pištora

Místopředseda

Starosta

Městský úřad Postoloprty
Mírové náměstí 318
439 42 Postoloprty

Tel.: +420 415 778 413
E-mail:  zdenek.pistora@postoloprty.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Mgr. Kamila Bláhová

Mgr. Kamila Bláhová

Místopředsedkyně pro evropské záležitosti

Starostka

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Tel.: +420 476 767 611
E-mail: kamila.blahova@mulitvinov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

primátorka

Magistrát statutárního města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice

Tel.: +420 556 749 950

E-mail: skodovad@c-budejovice.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Mgr. Ing. Jiří Růžička

Mgr. Ing. Jiří Růžička

místostarosta

Magistrát města Vsetín
Svárov 1080

755 01 Vsetín 1

Tel.: +420 571 491 519
E-mail: jiri.ruzicka@mestovsetin.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

Primátor

Městský úřad Liberec
nám. Dr. E. Beneše 1/1
460 59 Liberec I . Staré město

Tel.: +420 485 243 122
E-mail: zamecnik.jaroslav@magistrat.liberec.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Karel Rejchrt

Karel Rejchrt

starosta

Obecní úřad Božanov
Božanov 110,
549 74 Božanov

Tel.: 491 528 121
E-mail: starosta@obecbozanov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo zemědělství ČR

Mgr. Libor Beránek

Mgr. Libor Beránek

starosta

Obecní úřad Sokolnice
Komenského 435, 664 52 Sokolnice,
664 52 Sokolnice

Tel.: + 420/515 553 849
E-mail: starosta@sokolnice.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

JUDr. Markéta Vaňková

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka

Magistrát statutárního města Brna
Dominikánské nám. 196/1,
601 67 Brno

Tel.: +420 542 172 201
E-mail: vankova.marketa@brno.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Gesční oblast: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvo zahraničních věcí ČR 

Ing. Olga Dočkalová

Ing. Olga Dočkalová

starostka

Městský úřad Sudice

Sudice 164

Sudice 680 01

Tel.:+420 606 136 650
E-mail:
(do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Michal Maják

Michal Maják

Předseda Kontrolního výboru

místostarosta

Městský úřad Jiříkov
Náměstí 464,
407 53 Jiříkov

Tel.: +420 412 338 150
E-mail: mistostarosta@jirikov.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

Mgr. Richard Vereš

Mgr. Richard Vereš

předseda Výboru městských částí a obvodů statutárních měst

starosta

Městská část Slezská Ostrava

(Statutární město Ostrava)

 

Úřad městské části Slezská Ostrava

Těšínská 138/35
710 00 Ostrava

E-mail:   (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

 

Poradní hlas Předsednictva SMO ČR

Vladimír Místecký

Vladimír Místecký

předseda Výboru dobrovolných svazků obcí SMO ČR

zastupitel obce Poličná

 

Obecní úřad Poličná

Poličná 144
75701 Poličná

E-mail: epodatelna@policna.cz (do kopie vždy smocr@smocr.cz)

 

Poradní hlas Předsednictva SMO ČR