Komora měst

Komory zajišťují požadavky jednotlivých druhů obcí. Každá obec je členem jedné z komor; statutární města a hl. m. Praha jsou členem Komory statutárních měst, města jsou členem Komory měst a obce a městyse jsou členem Komory obcí; městské části nebo městské obvody statutárních měst a hl. m. Prahy a právnické osoby nejsou členem žádné z komor. Členové komor volí ze svého středu předsedu komory, který je zpravidla místopředsedou Svazu a zástupcem příslušné komory v Předsednictvu Svazu. Komorové uspořádání Svazu zajišťuje vyváženost názorů různých velikostních kategorií obcí.

Mgr. Alena Klimt, DiS.

garant rubrikyČlánky v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...