Členství

Jako členové Svazu můžete

 • ovlivňovat podobu právních předpisů
  vzhledem k tomu, že Svaz je povinným připomínkovým místem, získává k vyjádření návrhy zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších předpisů v době jejich přípravy
 • zapojit se do činnosti některé z komisí – poradních orgánů Předsednictva Svazu nebo pracovních skupin
  v současné době jsou ustaveny komise: bezpečnostní, dopravní, finanční, pro bydlení, pro informatiku, pro kulturu a cestovní ruch, pro sociální věci a zdravotnictví, pro zahraniční spolupráci, životního prostředí a energetiky, legislativní, regionální, školská; pracovní skupiny: obcí II. typu, pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO); pro kohezní politiku; pro udržitelný rozvoj; venkov zemědělství lesnictví
 • využívat poskytované služby
  • především bezplatné právní poradenství – s výkladem nejednoznačně formulovaných zákonných ustanovení týkajících se působnosti obcí napomáhají zaměstnanci legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu, hojně využívána je ale především Právní poradna, která má dnes v databázi téměř tři tisíce dotazů a odpovědí
  • bezplatné konzultace k získávání prostředků z různých dotací
  • informačního servisu – z našich mediálních kanálů (web, elektronický zpravodaj, tištěný zpravodaj Informační servis, facebookový profil) můžete čerpat aktuální informace – jejich prostřednictvím upozorňujeme na problémy v oblasti samosprávy, na nově přijaté právní normy, informujeme o dění ve Svazu a avizujeme akce, které pro vás chystáme
  • pomoci při navazování nových partnerství s městy a obcemi z jiných zemí
 • účastnit se řady akcí – např. Krajských setkání, finanční nebo právní konference, různých odborných seminářů a dalších jednání, ale také studijních pobytů v zahraničí (pokud jsou naše akce pořádány i pro nečleny a akce vyžaduje účastnický příspěvek, členové Svazu mají nižší sazbu)
 • nakoupit některé produkty se slevou
  • např. legislativní software ASPI
  • výhodně se zapojit do internetové mapové aplikace GOobec, kterou využívá přes 400 obcí a měst
  • a mnoho dalších sezónních nabídek

09.02.2023

Produkt Veřejné osvětlení za korunu šetří obcím 78 % elektřiny. Přidanou hodnotou je služba načti.cz.

Projekt Veřejné osvětlení za korunu umožňuje obcím modernizaci bez zatížení rozpočtu. Za půldruhého roku ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO, vyměnila v 38 obcích celkem 6034 svítidel. Jejich souhrnná spotřeba se snížila z 2189 MWh na 481 MWh a v průměru ušetřili 78 % elektrické energie.

10.10.2022

Internetový mapový server GObec - nabídka od společnosti GPlus s.r.o. za zvýhodněných podmínek

Na základě smlouvy mezi SMO ČR a firmou GPlus s. r. o. provozující internetový mapový server GObec poskytuje firma členům Svazu svůj produkt za výhodných podmínek.

23.01.2020

Poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů.  Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.

17.06.2019

ASPI – komplexní právní podpora pro úředníky i zastupitele

Využijte 30% slevu pro členy SMO ČR a získejte přístup k předpisům zdarma!
Díky ASPI máte na jednom místě vše, co ke své každodenní práci potřebujete - předpisy, vyhlášky a stanoviska, výklady a praktické nástroje.

Vyberte si z novinek ASPI pro veřejnou správu
 

10.04.2019

30% sleva na ASPI - komplexní znalostní systém pro veřejnou správu pro členy SMO ČR.

Topíte se v legislativě?

Řešíte přestupky, uzavíráte smlouvy, prodáváte, pronajímáte? Vyhlašujete nebo jste účastníkem výběrových řízení? Zřizujete právnické osoby a organizační složky obce?

Díky ASPI máte vždy po ruce nejrozsáhlejší zdroj předpisů v aktuálním a účinném znění, judikaturu, srozumitelné výklady a praktické nástroje.