Členství

Jako členové Svazu můžete

 • ovlivňovat podobu právních předpisů
  vzhledem k tomu, že Svaz je povinným připomínkovým místem, získává k vyjádření návrhy zákonů, vyhlášek, nařízení a dalších předpisů v době jejich přípravy
 • zapojit se do činnosti některé z komisí – poradních orgánů Předsednictva Svazu nebo pracovních skupin
  v současné době jsou ustaveny komise: bezpečnostní, dopravní, finanční, pro bydlení, pro informatiku, pro kulturu a cestovní ruch, pro sociální věci a zdravotnictví, pro zahraniční spolupráci, životního prostředí a energetiky, legislativní, regionální, školská; pracovní skupiny: obcí II. typu, pověřenců pro ochranu osobních údajů (DPO); pro kohezní politiku; pro udržitelný rozvoj; venkov zemědělství lesnictví
 • využívat poskytované služby
  • především bezplatné právní poradenství – s výkladem nejednoznačně formulovaných zákonných ustanovení týkajících se působnosti obcí napomáhají zaměstnanci legislativní a právní sekce Kanceláře Svazu, hojně využívána je ale především Právní poradna, která má dnes v databázi téměř tři tisíce dotazů a odpovědí
  • bezplatné konzultace k získávání prostředků z různých dotací
  • informačního servisu – z našich mediálních kanálů (web, elektronický zpravodaj, tištěný zpravodaj Informační servis, facebookový profil) můžete čerpat aktuální informace – jejich prostřednictvím upozorňujeme na problémy v oblasti samosprávy, na nově přijaté právní normy, informujeme o dění ve Svazu a avizujeme akce, které pro vás chystáme
  • pomoci při navazování nových partnerství s městy a obcemi z jiných zemí
 • účastnit se řady akcí – např. Krajských setkání, finanční nebo právní konference, různých odborných seminářů a dalších jednání, ale také studijních pobytů v zahraničí (pokud jsou naše akce pořádány i pro nečleny a akce vyžaduje účastnický příspěvek, členové Svazu mají nižší sazbu)
 • nakoupit některé produkty se slevou
  • např. legislativní software ASPI
  • výhodně se zapojit do internetové mapové aplikace GOobec, kterou využívá přes 400 obcí a měst
  • a mnoho dalších sezónních nabídek

10.10.2023

Internetový mapový server GObec - nabídka od společnosti GPlus s.r.o. za zvýhodněných podmínek

Svaz měst a obcí ČR uzavřel v listopadu roku 2018 smlouvu o spolupráci s firmou GPlus s.r.o. provozující internetový mapový server GObec.

09.02.2023

Produkt Veřejné osvětlení za korunu šetří obcím 78 % elektřiny. Přidanou hodnotou je služba načti.cz.

Projekt Veřejné osvětlení za korunu umožňuje obcím modernizaci bez zatížení rozpočtu. Za půldruhého roku ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO, vyměnila v 38 obcích celkem 6034 svítidel. Jejich souhrnná spotřeba se snížila z 2189 MWh na 481 MWh a v průměru ušetřili 78 % elektrické energie.

17.06.2019

ASPI – komplexní právní podpora pro úředníky i zastupitele

Využijte 30% slevu pro členy SMO ČR a získejte přístup k předpisům zdarma!
Díky ASPI máte na jednom místě vše, co ke své každodenní práci potřebujete - předpisy, vyhlášky a stanoviska, výklady a praktické nástroje.

Vyberte si z novinek ASPI pro veřejnou správu
 

10.04.2019

30% sleva na ASPI - komplexní znalostní systém pro veřejnou správu pro členy SMO ČR.

Topíte se v legislativě?

Řešíte přestupky, uzavíráte smlouvy, prodáváte, pronajímáte? Vyhlašujete nebo jste účastníkem výběrových řízení? Zřizujete právnické osoby a organizační složky obce?

Díky ASPI máte vždy po ruce nejrozsáhlejší zdroj předpisů v aktuálním a účinném znění, judikaturu, srozumitelné výklady a praktické nástroje.