09.02.2023

Produkt Veřejné osvětlení za korunu šetří obcím 78 % elektřiny. Přidanou hodnotou je služba načti.cz.

Projekt Veřejné osvětlení za korunu umožňuje obcím modernizaci bez zatížení rozpočtu. Za půldruhého roku ČEZ Energetické služby, dceřiná firma ČEZ ESCO, vyměnila v 38 obcích celkem 6034 svítidel. Jejich souhrnná spotřeba se snížila z 2189 MWh na 481 MWh a v průměru ušetřili 78 % elektrické energie.

Ve většině malých obcích dosluhují výbojková svítidla se sodíkovými zdroji, která jsou nákladná na provoz, osvětlují celé okolí, mají nižší účinnost a zkreslují barvy. Moderní LED svítidla, která se instalují, svítí jen tam, kde je to potřeba, navíc se intenzita jejich svícení dá regulovat až na 50 % původního příkonu, což snižuje náklady.


Obce si svítidla nekupují, ale pronajímají. ČEZ Energetické služby hradí všechny náklady na výměnu svítidel z úspor, které přináší výměna starého drahého systému za nový, moderní a úsporný. Nahrazována jsou původní energeticky náročná svítidla za nová úsporná moderní LED svítidla „Po pěti až deseti letech pronájmu, kdy se staráme také o servis svítidel, přejde osvětlení do majetku obcí a ty pak budou samy profitovat z nižší spotřeby,“ říká René Krečmer, ředitel úseku Osvětlení. „Životnost dodávaných svítidel je 80-100 tisíc hodin, což je při běžném provozu osvětlovací soustavy 20-25 let“, dodává.


Nápad energetiků se stal hitem hlavně v menších obcích, kde starostové vzhledem k současné ekonomické situaci obrací každou korunu. Díky nulovým pořizovacím nákladům mohou investovat do jiných potřebných věcí a zároveň ušetří na provozních nákladech. Největší zájem projevily obce na Bruntálsku, Jesenicku, Plzeňsku, Chrudimsku a Kutnohorsku. Zájem o Veřejné osvětlení za korunu trvá i v letošním roce.


Novinkou je služba Načti.cz, která slouží k jednoduchému hlášení závad a tipů pomocí QR kódů umístěných na objektech nebo mobiliáři obce či města. Nejčastěji jsou QR kódy umísťovány na sloupech veřejného osvětlení, lavičkách, odpadkových koších apod.

Inzerce generálního partnera Skupiny ČEZ na Krajských setkání 2023