Komise pro regionální udržitelný rozvoj

Udržitelný rozvoj zahrnuje širokou paletu oblastí a Komise pro regionální udržitelný rozvoj (dříve se tomuto tématu věnovala Pracovní skupina pro udržitelný rozvoj a Regionální komise) se zaměří na ty, které jsou pro města a obce aktuální. Jedná se o oblasti jako například hospodaření s vodou, udržitelné územní plánování, zpracování a využití dostupných dat, komunikace s developery a investory, péče o krajinu a další. Komise mimo jiné poskytuje prostor pro výměnu informací a příkladů dobré praxe, zapojuje se do připomínkování souvisejících dokumentů a informuje o tématu udržitelného rozvoje v rámci struktur Svazu i směrem k zástupcům samospráv. Obecně je cílem činnosti Komise podpořit vnímání udržitelného rozvoje jakožto přirozené součásti každodenního života, reagovat na potřeby samospráv, vyplývající ze zahrnutí principů udržitelného rozvoje do jejich fungování a informovat o aktuálním dění v této oblasti. Komise spolupracuje se zástupci regionálních sdružení obcí a měst, kteří se aktivně podílí na jednáních a přináší různá témata k řešení. Komise se rovněž zaměřuje na aktuální otázky z legislativy, která přímo ovlivňuje život v obcích, dále na prosazení co nejlepších podmínek pro samosprávy při vyjednávání o budoucím nastavení politiky soudržnosti a možností získávání finančních prostředků z evropských i národních zdrojů.

Mgr. Gabriela Hůlková

Předsedkyně: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka Satutárního města České Budějovice, e-mail: skodovad@c-budejovice.cz, tel.: +420 556 749 950

 

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...