Pracovní skupiny obcí II. typu

Pracovní skupina soustřeďuje zástupce obcí II. typu, kteří prostřednictvím této pracovní skupiny předkládají k řešení různé otázky a problémy, s nimiž se při výkonu jak samostatné, tak přenesené působnosti setkávají. Pracovní skupina se pak snaží na tyto otázky a problémy nalézt řešení či vznášet podněty na příslušná místa jak v oblasti soukromoprávní, tak veřejnoprávní, s apely na podání odpovědí a řešení vytčených problémů. V rámci pracovní skupiny jsou sdíleny jak příklady dobré, tak i špatné praxe, čímž se pracovní skupina snaží nalézat optimální cesty pro bezproblémové fungování obcí tohoto typu a přenést svá doporučení k jednotlivým problematikám k možnosti využití pro další obce.

Mgr. Alena Klimt, DiS.

garant rubriky

Předseda: Ing. Miroslav Uchytil, Chlumec nad Cidlinou, starosta, e-mail: starosta@chlumecnc.cz, tel.: 495 703 870, mobil: 724 186 808

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...