Výbor dobrovolných svazků obcí

Výbor dobrovolných svazků obcí ("DSO") vznikl na základech platformy DSO zapojených do svazových projektů meziobecní spolupráce. Na základě usnesení XVIII. sněmu Svazu vznikl výbor pevně začleněný do struktur vedení Svazu. Výbor DSO je především platformou pro hájení zájmů dobrovolných svazků obcí (DSO) vůči samosprávě a státní správě. Požadavky výboru jsou přenášeny do aktivit a vyjednávacích pozic SMO ČR při jednáních s orgány veřejné správy při přípravě legislativních změn, jakož i při prosazování DSO jako příjemců v dotačních programech. Mimoto nabídne výbor prostor pro řešení dalších specifických otázek spojených s činností DSO a pro sdílení dobré praxe.

Ing. Barbora Láníčková

Předseda: Tibor Švec, starosta obce Vestec, tibor.svec@vestec.cz, tel: 602 232 060

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...