Výbor městských částí a obvodů

Sdružuje městské části a obvody statutárních měst v České republice (nyní jsou členy Svazu měst a obcí České republiky všechna statutární města). Na svých jednáních se zabývá různými tématy a problémy komunální sféry a zaujímá k nim stanoviska. VMČO má svůj výkonný orgán - předsednictvo Výboru.

Mgr. Claudia Varhol

garant rubriky

Předseda: Ing. Roman Vašina, místostarosta městské části Brno-Židenice

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...