Výbor městských částí a obvodů

Sdružuje městské části a obvody statutárních měst v České republice. Na svých jednáních se zabývá různými tématy a problémy komunální sféry a zaujímá k nim stanoviska. VMČO má svůj výkonný orgán - předsednictvo Výboru.

Předseda: Ing. Roman Vašina, místostarosta městské části Brno-Židenice

 

Články v této sekci jsou určeny pro přihlášené uživatele. Přihlaste se...