Legislativní komise

Podílí se na tvorbě právních norem upravujících základy existence a působení samospráv, např. zákon o obcích, zákon o volbách do zastupitelstev obcí, zákon o místním referendu a dále sleduje vývoj právní úpravy v oblastech nespadajících do působnosti ostatních svazových komisí. Dlouhodobě spolupracuje s Komisí pro veřejnou správu Rady Asociace krajů České republiky.

Mgr. Ivona Mottlová

garant rubriky

Předseda: Mgr. Pavel Drahovzal, Velký Osek, e-mail: starosta@velky-osek.cz, tel.: 724 180 039

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...