Komise pro kohezní politiku

Komise (dříve pracovní skupina) pro kohezní politiku (jinak též politiku soudržnosti) částečně spolupracuje s Regionální komisí a některá projednávaná témata se vzájemně prolínají a doplňují. Komise se mimo jiné podílela na vypracování Pozice Svazu k budoucí politice soudržnosti, která stanovuje požadavky a potřeby měst a obcí pro budoucí programové období EU. Dále její členové připomínkovali legislativní návrhy Evropské komise a Pozici ČR k návrhům nařízení Evropské komise.

Mgr. Gabriela Hůlková

Předsedkyně: Mgr. Kamila Bláhová, starostka města Litvínov, E-mail: kamila.blahova@mulitvinov.cz, tel.: +420 476 767 611

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...