Komise pro zahraniční spolupráci

Činnost komise spočívá v podpoře a informování o širokém spektru mezinárodních aktivit z pohledu místních samospráv. Členové komise přináší výstupy z jednání různých evropských platforem (CEMR, Výbor regionů), které komise dále projednává a zpracovává z hlediska jejich dopadu na obce a města. Komise dále podporuje zapojení do zahraniční rozvojové spolupráce a lepší informovanost o této formě mezinárodní spolupráce měst a obcí.

Mgr. Monika Štěpánová

Předseda: Ing. Pavel Branda, Ph.D., místostarosta obce Rádlo, e-mail: mistostarosta@radlo.cz, mobil: 777 066 112

1. místopředseda: Mgr. Richard Vereš, starosta obvodu Slezská Ostrava, richard.veres@slezska.cz

 

Články v této sekci jsou určeny ppro registrované uživatele s přiděleným přístupem. Přihlaste se...