Přihláška

Chcete-li se stát členem Svazu, je třeba vyplnit přihlášku. Vyplněnou přihlášku pak zašlete poštou, e-mailem nebo datovou schránkou do Kanceláře Svazu. Vstup obce/města do Svazu musí schválit zastupitelstvo. Členství obce/města potvrzuje a schvaluje Předsednictvo Svazu.

Členský příspěvek

Výše členského příspěvku se skládá z pevné části a variabilní části. Pro členy Komory obcí (obce a městyse) je pevná část stanovena na 2 200 Kč, pro člena Komory měst 5 000 Kč a pro člena komory statutárních měst 10 000 Kč. Variabilní složka členského příspěvku je pro všechny velikostní skupiny stejná a činí 3,24 Kč na obyvatele. Tato variabilní část bude každý kalendářní rok počínaje rokem 2020 valorizována o 2 % se zaokrouhlením na dvě desetinná místa.

Pro výpočet členského příspěvku při vstupu do Svazu čerpáme údaj uvedený v přihlášce. Pro jeho výpočet v dalších letech vycházíme z údajů Českého statistického úřadu.

Postup při výpočtu naleznete zde: ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK | www.smocr.cz