X. Sněm

Místo konání: Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové, Datum: 24. - 25. květen 2007

01.09.2008

Plnění Priorit činnosti Svazu na období 2007-2009

Plnění priorit činnosti.

16.06.2008

Usnesení Sněmu

Usnesené body Sněmu.

16.06.2008

Ověřený záznam Sněmu

Průběh Sněmu.

16.06.2008

Priority činnosti Svazu na období 2007-2009

Návrh priorit vychází z poslání Svazu a reaguje jak na nejnovější vývoj v oblasti legislativy a nelegislativních opatření majících dopad na činnost měst a obcí, tak na dlouhodobé potřeby a problémy měst a obcí.

11.09.2007

Sborník byl spuštěn

Na stránkách vznikla speciální sekce věnující se X. Sněmu Svazu a oslavám sto let jeho založení. Sborník, který naleznete na webových stránkách Svazu obsahuje například přijaté priority a usnesení X. Sněmu. Naleznete zde i fotogalerii z obou dnů jednání i večerních oslav výročí Svazu, kde se mimo jiné křtila i publikace "Svaz měst a obcí očima století". Tu máte ve sborníku také ke stažení ve formátu PDF. Samostatnou sekci sborníku tvoří i příspěvky politiků a osobností, kteří se zasadili o rozvoj Svazu. Sborník je samozřejmě doplněn o základní informace o Svazu a úvodní slovo jeho předsedy Oldřicha Vlasáka.

28.05.2007

Starostové apelují na větší pozornost vlády k problémům obcí

„Plně respektuji dohodu o vzájemné spolupráci Svazu měst a obcí s vládou“ řekl starostům premiér Topolánek 24. května na X. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, kde více než 800 delegátů přijelo oslavit stoleté výročí založení této organizace. „Rozumím vašim obavám z chystaných reforem proto se musíme společně domluvit, na čem jsme schopni se shodnout“ dodal premiér. Jednání vlády s představiteli Svazu by se mělo uskutečnit ještě v červnu tohoto roku.

16.05.2007

X. Sněm je usnášeníschopný, nemůže však zatím schvalovat Stanovy!

S potěšením můžeme konstatovat, že X. Sněm Svazu je v tuto chvíli usnášeníschopný (je zaregistrováno cca 900 hlasů, tedy dle Jednacího řádu požadovaných 30 %). Pro schválení Stanov Svazu je ale třeba nadpoloviční většina, tedy nejméně 1309 hlasů.


Pokud nejste mezi přihlášenými ani jste zatím nepověřili hlasováním za svoji obec žádného svého kolegu, prosíme učiňte tak. Vyplněné zplnomocnění k hlasování zasílejte na faxové číslo 234 709 786 (omlouváme se za chybně uvedené číslo v rozeslaných e-mailových výzvách).

07.05.2007

Materiály na X. sněm Svazu

Materiály jsme vám zaslali jako speciální přílohu měsíčníku INS. Pro členy Svazu jsou k dispozici i zde. 

24.04.2007

Přijeďte s námi oslavit stoleté výročí od založení Svazu

Ve dnech 24. a 25. května 2007 se bude v Hradci Králové konat jubilejní X. Sněm Svazu v jeho novodobé historii. Jedná se o opravdu významnou akci, při které mimo jiné vzpomeneme a společně oslavíme 100 let od založení Svazu. Každý účastník Sněmu obdrží velmi zajímavou publikaci, která mapuje činnost Svazu od roku 1907, doplněnou i dobovou fotodokumentací. Delegáty Sněmu přijedou pozdravit nejvyšší státní představitelé. Účast přislíbili předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, předseda Senátu Přemysl Sobotka i předseda vlády Mirek Topolánek.