16.06.2008

Priority činnosti Svazu na období 2007-2009

Návrh priorit vychází z poslání Svazu a reaguje jak na nejnovější vývoj v oblasti legislativy a nelegislativních opatření majících dopad na činnost měst a obcí, tak na dlouhodobé potřeby a problémy měst a obcí.

Návrh priorit vychází z poslání Svazu a reaguje jak na nejnovější vývoj v oblasti legislativy a nelegislativních opatření majících dopad na činnost měst a obcí, tak na dlouhodobé potřeby a problémy měst a obcí.