16.05.2007

X. Sněm je usnášeníschopný, nemůže však zatím schvalovat Stanovy!

S potěšením můžeme konstatovat, že X. Sněm Svazu je v tuto chvíli usnášeníschopný (je zaregistrováno cca 900 hlasů, tedy dle Jednacího řádu požadovaných 30 %). Pro schválení Stanov Svazu je ale třeba nadpoloviční většina, tedy nejméně 1309 hlasů.

Pokud nejste mezi přihlášenými ani jste zatím nepověřili hlasováním za svoji obec žádného svého kolegu, prosíme učiňte tak. Vyplněné zplnomocnění k hlasování zasílejte na faxové číslo 234 709 786 (omlouváme se za chybně uvedené číslo v rozeslaných e-mailových výzvách).

S potěšením můžeme konstatovat, že X. Sněm Svazu je v tuto chvíli usnášeníschopný (je zaregistrováno cca 900 hlasů, tedy dle Jednacího řádu požadovaných 30 %). Pro schválení Stanov Svazu je ale třeba nadpoloviční většina, tedy nejméně 1309 hlasů.

Pokud nejste mezi přihlášenými ani jste zatím nepověřili hlasováním za svoji obec žádného svého kolegu, prosíme učiňte tak. Vyplněné zplnomocnění k hlasování zasílejte na faxové číslo 234 709 786 (omlouváme se za chybně uvedené číslo v rozeslaných e-mailových výzvách).

Nedomluvíte-li se s kolegou ze svého blízkého okolí, svůj hlas můžete zaslat některému z místopředsedů Svazu na uvedené faxy, avšak je možné pověření posílat také na fax Kanceláře Svazu (234 709 786):
 
Josefu Bezdíčkovi, starostovi obce Čermná nad Orlicí, předsedovi Komory obcí, na fax 494 388 130 (tel. 494 388 130)
Ladislavu Kryštofovi, starostovi města Uherský Brod, předsedovi Komory měst, na fax 572 615 112 (tel. 572 615 200)
 
Zbyňku Stanjurovi, primátorovi statutárního města Opava, předsedovi Komory statutárních měst, na fax 553 624 092 (tel. 553 756 203)
 
nebo přímo předsedovi Svazu Oldřichu Vlasákovi, který zastupuje Hradec Králové, na fax. Kaneláře Svazu 234 709 786 (tel. 234 709 711).
Děkujeme za pochopení.