28.05.2007

Starostové apelují na větší pozornost vlády k problémům obcí

„Plně respektuji dohodu o vzájemné spolupráci Svazu měst a obcí s vládou“ řekl starostům premiér Topolánek 24. května na X. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, kde více než 800 delegátů přijelo oslavit stoleté výročí založení této organizace. „Rozumím vašim obavám z chystaných reforem proto se musíme společně domluvit, na čem jsme schopni se shodnout“ dodal premiér. Jednání vlády s představiteli Svazu by se mělo uskutečnit ještě v červnu tohoto roku.

„Plně respektuji dohodu o vzájemné spolupráci Svazu měst a obcí s vládou“ řekl starostům premiér Topolánek 24. května na X. Sněmu Svazu měst a obcí ČR, kde více než 800 delegátů přijelo oslavit stoleté výročí založení této organizace. „Rozumím vašim obavám z chystaných reforem proto se musíme společně domluvit, na čem jsme schopni se shodnout“ dodal premiér. Jednání vlády s představiteli Svazu by se mělo uskutečnit ještě v červnu tohoto roku.

Jeho tématy budou daňové příjmy obcí, církevní restituce a podpora malých obcí. Pomoc Senátu požadavkům Svazu měst a obcí ČR vyjádřil také místopředseda Senátu Jiří Šneberger, který připomněl, že každý čtvrtý senátor je nebo býval starostou či primátorem. Místopředseda Alexandr Vondra seznámil přítomné s přípravami na Předsednictví ČR v Evropské unii. Velkou pozornost věnovali starostové a starostky vystoupení ministra vnitra a informatiky Ivana Langera, který jim vysvětlil podstatu projektu Egon. Ten má prostřednictvím elektronizace procesů ve veřejné správě vést k jejímu zefektivnění a snížení byrokratické zátěže obcí. Langer také zmínil reformu policie jejíž součástí bude  užší spolupráci mezi státní a obecní policií. Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas otevřeně hovořil o tom, že ministerstvo práce nedostatečně připravilo obce na zákon o sociálních službách a hmotné nouzi, což jim způsobilo těžké komplikace. Řešení, které ministerstvo nabízí, spočívá ve vytvoření nových státních úřadů, na něž by měla agenda sociálních služeb a dávek z pověřených obcí přejít. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil vyzval Svaz měst a obcí k otevřené debatě nad návrhy občanského a trestního zákoníku. Jeho zájmem je získat informace o jejich možných praktických dopadech ještě před tím, než budou zaslány do připomínkového řízení.
Po jednání s představiteli státu zástupci měst a obcí velmi bouřlivě projednávali priority činnosti Svazu na další dvouleté období. Nespokojenost byla slyšet zejména ze strany malých obcí. Starostové se nakonec shodli, že mezi těmi nejdůležitějšími jsou
-         navýšení příjmů pro nejmenší obce bez negativního dopadu na jiné velikostní kategorie,
-         sníženi státních dotací ve prospěch daňových a vlastních příjmů obcí
-         a povinnost státu vyhodnocovat při přípravě zákonů dopady nové legislativy na rozpočty místních samospráv.
Druhý den bylo jednání Sněmu přerušeno potleskem starostů evropskému komisaři Vladimíru Špidlovi, který přijel pozdravit delegáty až z daleké Sevilly. Předseda Oldřich Vlasák mu předal při příležitosti stoletého výročí založení Svazu plaketu za vynikající spolupráci se Svazem měst a obcí a podporu místních samospráv. Vladimír Špidla jako první předseda vlády uzavřel se Svazem dohodu o spolupráci, ve které se zavazuje pravidelně konzultovat oblasti její činnosti, které se samospráv dotýkají. Zasadil se také o to, aby se Svaz stal povinným připomínkovým místem. 
Na závěr svého jednání starostové schválili priority činnosti Svazu na další dvouleté období a zvolili novou Radu, která bude Svaz řídit do dalšího Sněmu v roce 2011.
 
 
Kontakt:
Pavla Kulhavá
oddělení vnějších vztahů
Svaz měst a obcí ČR
smocr@smocr.cz
tel: 234 709 729

Další informace včetně fotogalerie naleznete v rubrice X. Sněmu Svazu