11.09.2007

Sborník byl spuštěn

Na stránkách vznikla speciální sekce věnující se X. Sněmu Svazu a oslavám sto let jeho založení. Sborník, který naleznete na webových stránkách Svazu obsahuje například přijaté priority a usnesení X. Sněmu. Naleznete zde i fotogalerii z obou dnů jednání i večerních oslav výročí Svazu, kde se mimo jiné křtila i publikace "Svaz měst a obcí očima století". Tu máte ve sborníku také ke stažení ve formátu PDF. Samostatnou sekci sborníku tvoří i příspěvky politiků a osobností, kteří se zasadili o rozvoj Svazu. Sborník je samozřejmě doplněn o základní informace o Svazu a úvodní slovo jeho předsedy Oldřicha Vlasáka.

Na stránkách vznikla speciální sekce věnující se X. Sněmu Svazu a oslavám sto let jeho založení. Sborník, který naleznete na webových stránkách Svazu obsahuje například přijaté priority a usnesení X. Sněmu. Naleznete zde i fotogalerii z obou dnů jednání i večerních oslav výročí Svazu, kde se mimo jiné křtila i publikace "Svaz měst a obcí očima století". Tu máte ve sborníku také ke stažení ve formátu PDF. Samostatnou sekci sborníku tvoří i příspěvky politiků a osobností, kteří se zasadili o rozvoj Svazu. Sborník je samozřejmě doplněn o základní informace o Svazu a úvodní slovo jeho předsedy Oldřicha Vlasáka.

Sborník je pod odkazem http://www.smocr.cz/xsnem/. Je na něj také odkazováno přímo z hlavní stránky webu Svazu či z rubriky X. Sněmu.

Pavla Kulhavá
smocr@smocr.cz