24.04.2007

Přijeďte s námi oslavit stoleté výročí od založení Svazu

Ve dnech 24. a 25. května 2007 se bude v Hradci Králové konat jubilejní X. Sněm Svazu v jeho novodobé historii. Jedná se o opravdu významnou akci, při které mimo jiné vzpomeneme a společně oslavíme 100 let od založení Svazu. Každý účastník Sněmu obdrží velmi zajímavou publikaci, která mapuje činnost Svazu od roku 1907, doplněnou i dobovou fotodokumentací. Delegáty Sněmu přijedou pozdravit nejvyšší státní představitelé. Účast přislíbili předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, předseda Senátu Přemysl Sobotka i předseda vlády Mirek Topolánek.

Ve dnech 24. a 25. května 2007 se bude v Hradci Králové konat jubilejní X. Sněm Svazu v jeho novodobé historii. Jedná se o opravdu významnou akci, při které mimo jiné vzpomeneme a společně oslavíme 100 let od založení Svazu. Každý účastník Sněmu obdrží velmi zajímavou publikaci, která mapuje činnost Svazu od roku 1907, doplněnou i dobovou fotodokumentací. Delegáty Sněmu přijedou pozdravit nejvyšší státní představitelé. Účast přislíbili předseda Poslanecké sněmovny Miloslav Vlček, předseda Senátu Přemysl Sobotka i předseda vlády Mirek Topolánek.
Dopoledne prvního dne Sněmu věnujeme dialogu s představiteli státu k nejzávažnějším otázkám, které samosprávu v současné době trápí. V popředí bude samozřejmě stát připravovaná daňová reforma. Po kongresu starostů tak budeme pokračovat v diskusi, jak stát hodlá obcím kompenzovat propad způsobený plánovaným snížením daní z příjmů. Na naše dotazy budou odpovídat místopředseda vlády Jiří Čunek a členové vlády Petr Gandalovič, Ivan Langer, Miroslav Kalousek a Alexandr Vondra. Odpoledne obrátíme vaši pozornost na podkladové sněmové materiály a předjednáme zejména návrh priorit Svazu na další období, návrh nových Stanov a průběh voleb do svazových orgánů.
 
První den opět zakončíme slavnostním večerem s doprovodným programem. Při něm budou pamětní plaketou oceněny z pohledu Svazu významné osobnosti, které se velkou měrou zasloužily o jeho fungování a vzrůst jeho vlivu. Oceňování osobností by se mělo stát tradicí každého Sněmu.
 
Druhý den bude rozdělen do několika pracovních bloků, na závěr každého z nich proběhne hlasování. Naším úkolem bude především schválit zprávy předkládané Sněmu ze Stanov, nové Stanovy Svazu a Jednací řád Sněmu. Společně tedy budeme moci posoudit, nakolik se nám podařila naplnit usnesení přijatá na IX. Sněmu ve Žďáru nad Sázavou. Zvolíme také nové členy do Rady a Kontrolní komise Svazu. Jak už bylo řečeno, diskuse k těmto bodům programu proběhne odpoledne prvního dne. Upozorňuji, že všechny sněmové materiály byly projednány a schváleny Předsednictvem i Radou Svazu a jsou přílohou tohoto čísla zpravodaje.
 
Jubilejní X. Sněm Svazu je dnes už, jak se říká, za dveřmi. Věřím, že se na něm s většinou z vás setkám, společně si připomeneme stoletou historii Svazu a uvědomíme si tak i význam naší asociace. Vždyť český Svaz patří k nejstarším sdružením samospráv v Evropě. Jsem přesvědčen, že za námi stojí opravdový kus práce.
 
Oldřich Vlasák

Veškeré potřebné materiály k vaší účasti na X. Sněmu naleznete v rubrice X. Sněmu pod organizační strukturou.