XIX. sněm

Letošní XIX. sněm Svazu měst a obcí ČR se bude konat 18. - 19. května 2023 v Olomouci. Ve středu 17. května 2023 pro Vás navíc připravujeme zábavné odpoledne v rámci Komunálního veletrhu 2023. Již nyní můžete zasílat krajské nominace do Rady, přihlášky k účasti na Sněmu nebo zplnomocnění v případě, že se nemůžete zúčastnit.


Letošní XIX. sněm Svazu měst a obcí ČR bude volební, můžete tedy přímo ovlivnit složení Rady, jako druhého nejvyššího orgánu Svazu.

Co Vás mimo jiné na XIX. SNĚMU čeká:

 • Volba zástupců a náhradníků do Rady Svazu na příští 4 roky
  • Již nyní prosíme o zaslání vašich krajských nominací. Vice naleznete ZDE
 • Volba zástupců do Kontrolního výboru (o nominacích více ZDE)
 • Aktualizace priorit

Aby XIX. SNĚM naplnil své cíle, je třeba, aby byl USNÁŠENISCHOPNÝ. I Vaše účast rozhoduje.

Nominace na členy Kontrolního výboru a Rady Svazu zasílejte včetně kontaktních údajů na nominovanou osobu do Kanceláře Svazu (datovou schránkou, poštou) do 15. dubna 2023.

Termín a místo konání

Bezplatný doprovodný program: Středa 17. května 2023 Komunální veletrh

Začátek: Čtvrtek 18. května 2023

Konec: Pátek 19. května 2023

CLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC (Jeremenkova 36, 779 00 Olomouc), mapa

Proč je i Vaše účast zásadní

Pro zdárnou volbu Rady je třeba zajistit USNÁŠENÍSCHOPNOST Sněmu. Žádoucí je prezenční účast zástupců členských obcí Svazu, ale v případě, že to není z jakýchkoli důvodů možné, prosíme o udělení plné moci členovi Svazu, který se Sněmu fyzicky zúčastní.

Zde naleznete seznam již přihlášených delegátů.

Program

Věříme, že naše pozvání opět přijmou přední představitelé Parlamentu a chybět nebude ani společenský večer, kde bychom se zase po dlouhé době mohli společně setkat. Již nyní svou účast přislíbili předseda vlády Petr Fiala, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš i předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil.

Doprovodný program - ve středu 17. května 2023. Od 14:00 hodin Vás čeká odborný program na téma bezemisní dopravy a zelené energetiky. Zástupci měst a obcí si budou moci vyzkoušet elektroauta. Zasoutěžit si v jízdních dovednostech a dozvědět se vše, na co jste se možná báli zeptat. Registraci a více informací naleznete již brzy zde.

Aktuální program k 23.1.2023 naleznete zde.

Nominace do Kontrolního výboru a Rady Svazu

V rámci Sněmu se uskuteční volba členů a náhradníků Kontrolního výboru a Svazu Rady Svazu na další čtyři roky (do volebního Sněmu Svazu v roce 2027).

Rada Svazu je po Sněmu druhý nejvyšší orgán Svazu, s rozsáhlými pravomocemi, který řídí Svaz v období mezi konáním jednotlivých Sněmů (konají se min. 1x za 2 roky). Zasedání Rady Svazu se konají minimálně 2x ročně. 

VEŠKERÉ INFORMACE K NOMINACÍM DO RADY SVAZU NALEZNETE PO PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Kontrolní výbor je nezávislý orgán Svazu, který se ze své činnosti zodpovídá Sněmu Svazu. Dohlíží na dodržování právních předpisů a Stanov v činnosti Svazu.

VEŠKERÉ INFORMACE K NOMINACÍM DO KONTROLNÍHO VÝBORU SVAZU NALEZNETE PO PŘIHLÁŠENÍ ZDE

Dovolujeme si upozornit, že člen Kontrolního výboru nesmí zastupovat člena Rady Svazu na jednání Rady Svazu, nesmí být členem Předsednictva Svazu nebo Komise Předsednictva Svazu.

Nominace na členy Kontrolního výboru a Rady Svazu zasílejte včetně kontaktních údajů na nominovanou osobu do Kanceláře Svazu (datovou schránkou, poštou) do 15. dubna 2023.

Jak se přihlásit na XIX. SNĚM

 1. Vyplněním PŘIHLÁŠKY PRO HLASUJÍCÍHO/NEHLASUJÍCÍHO* ÚČASTNÍKA
  • (*) Nehlasujícími účastníky jsou zástupci městských obvodů a městských částí statutárních měst, které oficiálně nejsou členy Svazu (členem Svazu je vždy příslušné statutární město), nebo pak 2. a další účastník členské obce.
 2. V případě, že se nemůžete účastnit osobně, zde naleznete FORMULÁŘ PRO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI K ZASTUPOVÁNÍ ČLENA SVAZU MĚST A OBCÍ ČR NA XIX. SNĚM** pro zajištění usnášeníschopnosti.
  • (**) Pro případ, že se nebudete moci Sněmu zúčastnit Vy ani nikdo z Vaší obce/města, prosíme, aby Vaše obec/město kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní.
 3. Uhrazením účastnického poplatku a zasláním potvrzení o úhradě spolu s přihláškou.
 4. Účastnický poplatek za účast na celém XIX. sněmu činí 2 904 Kč (včetně aktuální sazby DPH) za jednu osobu.

Své přihlášky spolu s potvrzením o platbě účastnického poplatku nebo formuláře pro udělení moci zasílejte prosíme datovou schránkou (ID datové schránky: 5fkgwn3) nebo poštou do Kanceláře Svazu měst a obcí ČR (5. května 1640/65, 140 00  Praha 4).

Stornopodmínky

Odhlásí-li  se účastník 7 dní před zahájením Sněmu, má povinnost uhradit storno poplatek ve výši 40 % ze zaplaceného registračního poplatku.

V případě zrušení akce z epidemických důvodů bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.

Účastnický poplatek převeďte na účet SMO ČR vedený u Komerční banky, a. s., v Praze,

č. účtu: 19-9221540247/0100, Variabilní symbol = IČ Vaší obce/města.

Ubytování

Ubytování si každý účastník hradí sám - při rezervaci ve vybraném ubytovacím zařízení použijte heslo: SNĚM SVAZU

Kontakty na hotely a penziony naleznete ZDE


Formuláře

PŘIHLÁŠKA PRO HLASUJÍCÍHO ÚČASTNÍKA V PDF

PŘIHLÁŠKA PRO NEHLASUJÍCÍHO* ÚČASTNÍKA V PDF

FORMULÁŘ PRO UDĚLENÍ PLNÉ MOCI** K ZASTUPOVÁNÍ ČLENA SVAZU MĚST A OBCÍ ČR NA XIX. SNĚM V PDF

(*) Nehlasujícími účastníky jsou zástupci městských obvodů a městských částí statutárních měst, které oficiálně nejsou členy Svazu (členem Svazu je vždy příslušné statutární město), nebo pak 2. a další účastník členské obce.
(**) Pro případ, že se nebudete moci Sněmu zúčastnit Vy ani nikdo z Vaší obce/města, prosíme, aby Vaše obec/město kvůli zajištění usnášeníschopnosti Sněmu vystavil(a) plnou moc pro jinou členskou obec/město, jejíž/jehož zástupce se Sněmu zúčastní.
SMO ČR - VZOR USNESENÍ RADY OBCE/MĚSTA

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kontaktní osoby:

 • Organizační věci:

Barbora Křemenová, tel.: 730 894 850, e-mail: kremenova@smocr.cz

 • Nominace do Rady Svazu a Kontrolního výboru

Mgr. Ivona Mottlová, tel.: 730 894 921; e-mail: mottlova@smocr.cz

Vendula Kouňovská, tel.: 604 607 155; e-mail: kounovska@smocr.cz

Adresa: Svaz měst a obcí České republiky, 5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

ID datové schránky: 5fkgwn3


GDPR: INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro webináře, semináře, školení anebo další aktivity Svazu měst a obcí České republiky pořádané on-line nebo prezenční formou


 

HLAVNÍ PARTNER

 

 
 

06.03.2023

Doprovodný program XIX. volebního Sněmu Svazu na Komunálním veletrhu 2023 již 17. května

KOMUNÁLNÍ VELETRH 2023 se koná pod záštitou Svazu měst a obcí ČR při XIX. SNĚMU Svazu 17. - 19. května 2023. Ve středu 17. května 2023 vás čeká zábavně-vzdělávací doprovodný program na téma bezemisní dopravy a energetiky.

04.10.2022

Rada Svazu schválila změnu termínu a místa konání XIX. sněmu.

Svým 15. korespondenčním hlasováním Rada Svazu měst a obcí ČR schválila změnu konání XIX. sněmu. Ten se uskuteční o týden dříve, tedy 18 - 19. května 2023 v Olomouci.