10.08.2021

Podmínky účasti na prezenčních hromadných akcích Svazu měst a obcí ČR

Blíží se podzim a s ním i první prezenční hromadné akce Svazu měst a obcí ČR. Podmínky pro účast na akcích Svazu se řídí platnými mimořádnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Doporučujeme si kontrolovat podmínky průběžně a s dostatečným předstihem zajistit potřebná potvrzení. Bez splněných platných podmínek nebude účast na akcích možná.

Podmínky účasti na prezenčních hromadných akcích Svazu měst a obcí ČR - aktualizováno 10. 8. 2021

Celé znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví platných od 1. 8. 2021