22.11.2021

Podmínky účasti na prezenčních hromadných akcích Svazu měst a obcí ČR

Podmínky pro účast na akcích Svazu měst a obcí ČR se řídí platnými mimořádnými nařízeními Ministerstva zdravotnictví. Doporučujeme si kontrolovat podmínky průběžně a s dostatečným předstihem zajistit potřebná potvrzení. Bez splněných platných podmínek nebude účast na akcích možná.

Podmínky účasti na prezenčních hromadných akcích Svazu měst a obcí ČR - aktualizováno 22. 11. 2021

Celé znění mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví platných od 22. 11. 2021