VIII. Sněm

VIII. sněm Svazu se konal ve dnech 29. a 30. května opět v Hradci Králové za rekordního počtu účastníků, konkrétně 649 s počtem hlasů 1377. Již tradičně přijala pozvání i řada hostů. Sněm schválil dvě zásadní prohlášení. První z nich reagovalo na situaci při srpnových povodních a vyjadřovalo znepokojení nad věcným i časovým přístupem státu ve vztahu k obcím při řešení krizových situací. Druhým prohlášením Svaz požadoval po vládě ČR zvýšit podíl obcí na sdílených daních a úhradu všech nákladů obcí na výkon přenesené působnosti. Čilá diskuse potvrzovala vzrůstající zájem starostů o dění ve Svazu. Svědčil o tom i fakt, že delegáti odmítli navrhované prodloužení intervalu mezi sněmy ze dvou na čtyři roky. Souhlasili ale s tím, že členové svazových orgánů by měli mít čtyřletý mandát, stejně jako na radnicích. 

Lenka Zgrajová