Nejlepší starosta

V roce 2014 Svaz poprvé uspořádal soutěž Nejlepší starosta za uplynulé volební období. V roce 2018 se tedy konala podruhé. Cílem soutěže je vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce, zlepšili např. jejich infrastrukturu, životní prostředí, podmínky pro podnikání či informovanost občanů, a svou prací tak přispěli ke zvýšení kvality života obyvatel České republiky. Na základě přesně daných kritérií soutěžící hodnotí odborná porota. Vyhlašování vítězů pak probíhá v atraktivních prostorách, zatím se tak dělo ve Španělském sále Pražského hradu. Akce se účastní vrcholní představitelé Parlamentu ČR, ministři a další představitelé státní správy.