Nejlepší starosta 2014-2018

V pátek 7. září 2018 odpoledne ve Španělském sále Pražského hradu byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže "Nejlepší starosta 2014-2018", kterou již podruhé uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Nad soutěží převzal záštitu prezident republiky Miloš Zeman, který se i osobně vyhlášení zúčastnil a předal ceny vítězům ve dvou krajích.

Akce se zúčastnili vrcholní představitelé obou komor Parlamentu ČR, předseda vlády, řada ministrů a další představitelé státní správy. Cílem soutěže je vybrat starosty a primátory, kteří se v daném volebním období nejvíc zasloužili o rozvoj svého města či obce, zlepšili např. jejich infrastrukturu, životní prostředí, podmínky pro podnikání či informovanost občanů, a svou prací tak přispěli ke zvýšení kvality života obyvatel České republiky.

Obrazový záznam ze slavnostního aktu ve Španělském sále Pražského hradu (7. 9. 2018) můžete zhlédnout na svazovém profilu kanálu YouTube.

Nejlepší starosta 2014-2018

    

Cena veřejnosti

 

Zvláštní ocenění předsedy Františka Lukla za přínos Svazu měst a obcí ČR a místní samosprávě

Partneři soutěže "Nejlepší starosta / primátor 2014-2018"

Generální partneři
 
Hlavní partner
Partneři
Škoda  
Mediální partner
   

11.09.2018

Jiří Životský – obec Sokolnice

Jiří Životský patří do generace starostů 90. let 20. století, kteří budovali novou českou samosprávu ve městech a obcích po změně společensko – politického prostředí, do roku 2014 starostou obce Sokolnice, nyní místostarostou. Vždy jako člen Předsednictva Komory obcí odhodlaně apeloval na nutnost

11.09.2018

in memoriam Mgr. Květa Halanová – město Jílové u Prahy

Mgr. Květa Halanová byla dlouholetá starostka města Jílového u Prahy, která se dlouhodobě věnovala problematice kultury, školství a cestovního ruchu, a to i na Svazu v pozici předsedkyně Kulturní komise a jako členka Předsednictva Svazu. Bohužel v roce 2017 zemřela na následky rakoviny, do poslední chvíle

11.09.2018

Ing. Oldřich Vlasák – statutární město Hradec Králové

Pan Oldřich Vlasák je od roku 1990 členem Zastupitelstva Hradce Králové, v letech 1998–2004 zastával post primátora Hradce Králové. V letech 2001 až 2011 předsedou Svazu měst a obcí ČR, poté do roku 2015 místopředsedou pro evropské záležitosti. Od roku 2005 do 2015 byl poslancem Evropského parlamentu,

11.09.2018

Ing. Petr Vokřál – primátor statutárního města Brno

Pan Petr Vokřál vykonává funkci primátora od roku 2014. Za největší úspěch ve volebním období 2014-2018 považuje, že po 100 let trvajících diskusí bylo rozhodnuto o poloze nádraží v Brně, došlo k odkupu BVV – veletrhů Brno do vlastnictví města a podařilo se zachránit Moto GP v Brně. Můžeme připomenout

11.09.2018

Mgr. Herbert Pavera – starosta obce Bolatice

Pan Herbert Pavera je ve funkci starosty již 20 let. Ve volebním období 2014-2018 se mu podařilo dokončit řešení nového centra obce – náměstí, které by se mělo začít letos budovat. V obcí vznikly nové spolky a díky jejich aktivitám se v obcí pořádá okolo 120 různých kulturně společenských a sportovních akcí ročně

11.09.2018

Jan Sviták – starosta obce Prysk

Pan Jan Sviták dokončuje své čtvrté volební období. Za velký úspěch ve volebním období 2014-2018 považuje získání titulu Vesnice roku Libereckého kraje v roce 2016. Oceňuje zejména velký počet občanů a rekreantů obce, kteří se na úspěchu podíleli. Z investičních akcí můžeme jmenovat např. rekonstrukci

11.09.2018

Ing. Petr Vícha – starosta města Bohumín

Pan Petr Vícha je starostou téměř čtvrt století. Ve volebním období 2014-2018 se podařilo zvítězit v dlouhodobém boji s hazardem. Ve městě Bohumín byly zrušeny všechny herny. Obrovským způsobem byla snížena kriminalita, což občané města vítají. Je třeba připomenout např. i dostavbu víceúčelové sportovní

11.09.2018

Mgr. Pavel EYBERT – starosta města Chýnov

Pan Pavel Eybert vykonává funkci starosty od roku 1990. Ve volebním období 2014 – 2018 se mu podařilo zejména podpořit výstavbu rodinných domů ve městě zasíťováním cca 40 parcel pro novou výstavbu a získat stavební povolení pro výstavbu sportovní haly. V Chýnově a Záhosticích byla realizována

11.09.2018

Ing. Michaela Opltová – starostka obce Kozolupy

Paní starostka dokončuje ve funkci své druhé volební období. Ve volebním období 2014-2018 se jí podařilo sjednotit a rozhýbat život v obci. Téměř každý občan patří do nějakého spolku a v obci to skutečně žije. Došlo k znovuobnovení dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Toušovsko. Dále byly vybudovány např

11.09.2018

Alexandr Terek – starosta města Horní Slavkov

Pan Alexandr Terek má za sebou první volební období ve funkci starosty. Za jeden ze svých úspěchů považuje zavedení projektového řízení na městském úřadě, díky čemuž se daří připravovat včas a kvalitně jednotlivé projekty a čerpat dotační prostředky. Ve městě Horní Slavkov se podařilo např. vybudovat

11.09.2018

Mgr. Bc. Radek Reindl – starosta města Podbořany

Pan Radek Reindl je ve funkci starosty od roku 2006. Ve volebním období 2014-2018 považuje za největší úspěch rekordně nejvyšší investiční rozpočet při nulovém zadlužení a žádných úvěrech, rostoucí hodnotě obecního majetku a optimální míře investic. Budovy v majetku města jsou kompletně opravené a zateplené

11.09.2018

Ing. Pavel Louda – starosta města Nový Bydžov

Pan Pavel Louda vykonává funkci starosty téměř čtvrt století. Ve volebním období 2014-2018 si nejvíce považuje, že se podařilo realizovat investice za více než 200 mil. Kč z různých oblastí. Podařilo se dokončit obsazení průmyslové zóny, čímž vznikla nová pracovní místa a de facto vymizela nezaměstnanost

11.09.2018

Mgr. Bc. David Šimek – starosta města Svitavy

Pan David Šimek je starostou 8 let. Za největší úspěch v období 2014-2018 lze považovat získání 400 mil. Kč na dotacích. Byly kompletně zatepleny školské budovy, zahájena stavba domu pro seniory či budován komplexní systém péče o občany bez přístřeší. Vybudován byl např. i nový dopravní terminál a zaplněna

11.09.2018

Jiří Hauzer – starosta města Osečná

Pan starosta je ve funkci od roku 1998. V hektickém volebním období 2014-2018 se povedlo ve městě úspěšně vybudovat novou kanalizační síť a čističku odpadních vod, kterou město začalo provozovat vlastními silami. Bez větších problémů byla realizována i oprava místních komunikací. Projektů a činností

11.09.2018

Ing. Jan Slabý – starosta města Neveklov

Pan starosta Jan Slabý je ve funkci od roku 2010. Mezi největší úspěch volebního období 2014-2018 můžeme uvést investice do infrastruktury, nový pavilon mateřské školy či domov mládeže nebo dům s pečovatelskou službou. Podařilo se rovněž revitalizovat historické centrum či kapličku sv. Jana Nepomuka

11.09.2018

Ivana Dvořáková – starostka města Němčice nad Hanou

Paní Ivana Dvořáková vykonává funkci starostky od roku 2005. Za úspěch v období 2014-2018 lze považovat zahájení výstavby na pozemcích, které město koupilo v roce 2010. Na části pozemků byly postaveny rodinné domy a sociální byty. Letos bude zahájena výstavba provozoven na další části pozemků. Podařila

11.09.2018

Mgr. Jaroslav Šlechta – starosta obce Košíky

Pan starosta je ve funkci od roku 1998. Mezi největší úspěchy volebního období 2014-2018 lze zařadit vybudování multifunkční budovy, víceúčelového hřiště či získání nového automobilu pro sdružení dobrovolných hasičů. Ocenit je třeba i spolupráci se všemi složkami v obci. Rovněž byla za uplynulé období realizována např

11.09.2018

Jaromír Repík – starosta města Vracov

Pan Jaromír Repík vykonává funkci starosty druhé volební období. Největším úspěchem ve volebním období 2014-2018, za kterým stojí osoba pana starosty, je oddlužení města a zvýšení rozpočtu města na téměř dvojnásobek původní částky. Ve funkci starosty se mu podařilo realizovat např. víceúčelové hřiště,

10.09.2018

Svaz měst a obcí znovu oceňoval nejlepší starosty

Známe vítěze soutěže Nejlepší starosta 2014-2018. Čtrnáct starostů měst a obcí z každého kraje, tři lidé ocenění veřejností a tři předsedou Svazu dnes na Pražském hradě převzali ceny od představitelů obou komor Parlamentu, vlády, samosprávy a partnerů.

07.06.2018

Dejte vědět, kdo ze starostů je nejlepší

Je v čele vaší obce či města starosta / primátor, za kterým stojí kus práce? Vážíte si představitele vaší samosprávy a myslíte si, že je lepší než jeho kolegové? Dejte to vědět! Nominujte ho do soutěže Nejlepší starosta / primátor 2014-2018.

07.06.2018

Soutěž "Nejlepší starosta / primátor 2014-2018"

Dejte o sobě, Vaší práci a Vašem městě / obci vědět. Přihlaste se do naší soutěže "Nejlepší starosta / primátor 2014-2018"! Přihlášky přijímáme do 16. července 2018.

07.06.2018

Přihláška do soutěže

Přihlášky do soutěže Svazu pro členské obce "Nejlepší starosta / primátor 2014-2018"