Soutěže

Svaz se podílí na organizování několika velice populárních a oblíbených soutěží jako je např. Vesnice roku nebo Nejlepší starosta, dalším soutěžím poskytuje záštitu a podporuje je i mediálně.

27.03.2020

Startuje IV. ročník soutěže Chytrá města pro budoucnost 2020

Počtvrté se v Česku uskuteční národní soutěž „Chytrá města pro budoucnost 2020“. Máte chytrý projekt? Neváhejte a přihlaste se. Přihlášky do soutěže je možné podávat již od 1. března 2020.

23.03.2020

Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2020. Termín pro přihlášení prodloužen!

Právě v těžkých časech je velice důležité nezapomínat i na rozptýlení. Proto neváhejte a přihlaste se do soutěže Obec přátelská rodině a seniorům 2020. Vzhledem k omezení provozu obecních a městských úřadů byl termín pro podávání přihlášek prodloužen až do 31. 3. 2020.

23.03.2020

Evropským stromem roku se stala česká Chudobínská borovice

V letošním jubilejním 10. hlasování v soutěži Evropský strom roku získala Chudobínská borovice přes 47 000 hlasů. K vítezství ji pomohl i silný příběh, místní ji totiž nazývají také ,,Strážkyní zaniklé obce.“ Své jméno totiž nese po zatopené obci Chudobín.

06.03.2020

Jako spoluvyhlašovatel soutěže Vesnice roku Vás zveme na motivační seminář

Vyhlašovatelé a spoluvyhlašovatelé soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova ve spolupráci s finalisty soutěže Vás srdečně zvou na motivační seminář Vesnice roku 2020 v Programu obnovy venkova.
Termíny a místa konání:
7. dubna, úterý Lipová, okr. Děčín, Ústecký kraj; Podstávkový dům čp. 424 (účast potvrdit do 2. dubna)
9. dubna, čtvrtek Pustá Kamenice, okr. Svitavy, Pardubický kraj, Kulturní dům čp. 130 (účast potvrdit do 6. dubna)
17. dubna, pátek Bělotín, okr. Přerov, Olomoucký kraj; Kulturní dům čp. 213 (účast potvrdit do 13. dubna)

02.03.2020

Soutěž Obec přátelská rodině a seniorům 2020. Termín pro přihlášení prodloužen!

Termín pro podávání žádostí byl prodloužen do 22. 3. 2020. Svaz měst a obcí ČR je jedním z vyhlašovatelů této již tradiční soutěže.

26.02.2020

Odstartoval 26. ročník soutěže Vesnice roku

František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR včera podepsal podmínky šestadvacátého ročníku soutěže Vesnice roku 2020. SMO ČR věnuje prvním třem obcím celkem 200 000 korun.

18.02.2020

František Lukl, předseda SMOČR odstartuje svým podpisem další ročník oblíbené soutěže Vesnice roku

Svaz měst a obcí ČR je od roku 1996 jedním z vyhlašovatelů soutěže, jejíž cílem je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. SMO ČR věnuje prvním 3 vybraným obcím dohromady 200 000 korun.

18.02.2020

Soutěž ke Světovému dni vod

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje u příležitosti Světového dne vody 2020 soutěž "Voda a klimatická změna" pro žáky základních škol, nižších tříd víceletých gymnázií a školy pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

14.02.2020

Strážkyně zaniklé obce

Hlasujte pro českou borovici se silným příběhem. Chudobínská borovice z Víru vyhrála národní kolo soutěže Strom roku 2019 a reprezentuje tudíž Českou republiku v evropském klání. Svým vítězstvím byla Chudobínská borovice automaticky zařazena mezi dalších 15 vítězů národních kol ze zemí Evropy, kteří se této ankety také zúčastnili.

14.02.2020

11. ročník ankety Zákon roku

Odborná veřejnost může již po jedenácté vybírat nejlepší legislativní počin s pozitivním dopadem na podnikání v Česku. Svaz měst a obcí ČR jako již tradičním partner ankety zasedl i v nominační radě. Tento rok bylo vybraných pět nominovaných. Svým hlasem můžete rozhodnout o vítězi ankety a vyjádřit svůj názor na to, který zákon měl pozitivní vliv na rozvoj podnikatelského prostředí. Výsledky budou vyhlášeny 12.5.