23.06.2022

Komunální projekt roku

Příjem přihlášek do soutěže Komunální projekt roku 2022 končí už 11. července.

Již 11. července skončí příjem přihlášek a nominací do celostátní soutěže Komunální projekt roku 2022. Soutěž, nad níž převzal záštitu ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a kterou podporuje i Svaz měst a obcí ČR, letos vstoupila do svého už 8. ročníku.

Do soutěže Komunální projekt roku 2022 lze přihlašovat projekty uskutečněné na úrovni obcí, městysů, měst, statutárních měst, městských částí a městských obvodů, a to v období od 1. 1. 2021 do 11. 7. 2022. Svaz měst a obcí ČR doporučuje svým členským obcím a městům zvážit zapojení do této soutěže.

Jednoduchou on-line přihlášku i další podrobnosti o soutěži najdete na: www.komunalniprojektroku.cz

Za každé sídlo lze přihlásit libovolný počet projektů. Soutěžními kategoriemi letos jsou: * Sociální projekt roku; * Děti a rodiče; * Kulturní a vzdělávací činnost; * Veřejná zeleň; * Odpadové hospodářství; * Trvale udržitelný projekt roku; * Utváření veřejného prostoru; * Chytrá obec; * Ekologický projekt roku.

Vybranému soutěžnímu projektu, který byl podpořen v rámci dotačních programů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, bude udělena Cena ministra pro místní rozvoj.

Celkový vítěz soutěžeKomunální projekt roku 2022 – bude vybrán z vítězů jednotlivých soutěžních kategorií.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční 13. září v pražském Obecním domě, kam bude pozván každý z účastníků soutěže.

V soutěži jsou již tradičně oceňovány projekty, které významně zlepšily fungování obcí a měst i život jejich obyvatel a jež mohou být inspirací také pro další územní samosprávné celky. Hodnoceny a finančně odměňovány jsou vítězné projekty, ale ocenění v podobě křišťálového srdce v otevřené dlani dostávají ti, kdo se na jejich přípravě a uskutečnění nejvíce podíleli.

Alexandra Kocková