05.04.2023

Zviditelněte svůj region v mezinárodním projektu Evropa 2050

Až do 15. dubna se můžete zapojit prostřednictvím výtvarných prací žáků škol u Vás v regionu. V minulém ročníku se zapojilo 19 evropských zemí. Letošní ročník je na téma Evropa, ve které chci žít – „Můj region, součást mozaiky Evropy 2050“.

Představte váš region, obec, město, městskou část očima žáků a studentů. Se zapojením budou vaše regiony, města, obce představeny očima žáků a studentů v rámci národní a evropské výtvarné přehlídky, ale také na dalších připravovaných akcích:

  • Evropská konferenci Evropa, ve které chci žít. Evropa v roce 2050
  • Veřejné promítání soutěžních filmů a videí E2050 Cinema
  • diskusí fóra aj.

Kontaktní email pro komunikaci – regionální kola Evropa 2050 – ČR: eva.nytrova@e2050.eu

Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.e2050.eu a v přiloženém letáku.