22.09.2022

Architekt obci 2022

Ocenění Architekt obci získala za rok 2022 na slavnostním ceremoniálu na veletrhu FOR ARCH v Letňanech dne 21. 9. Daria Balejová, a to za dlouhodobý přínos pro rozvoj města Řevnice. Cenu s ní převzal i starosta Řevnic Tomáš Smrčka.

Soutěž každý rok vypisuje Svaz měst a obcí ČR společně s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Českou komorou architektů, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, časopisem Moderní obec a společností ABF, a. s.

Do soutěže Architekt obci lze přihlásit projekty z oblasti urbanismu, územního plánování, krajinářské architektury a řešení veřejného prostoru, stejně jako architektonické realizace a další počiny, které mají dopad na kvalitu života a rozvoj společnosti. Cena je udělována architektovi a zároveň obci, tedy spolupracujícímu tandemu, který se po několik let soustavně a s respektem věnoval koncepci vystavěného prostředí obce a svým přístupem se významně zasloužil o kvalitní architekturu a udržitelný rozvoj.

Odborná porota soutěže posuzovala nominace ve složení: Radka Vladyková, Svaz měst a obcí ČR, Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Jan Kasl, Česká komora architektů, Petr Durdík, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Aleš Burian, držitel ocenění Architekt obci 2021, Ivan Ryšavý, časopis Moderní obec a zástupce ABF. Porota posoudila přínos spolupráce architekta a obce z pohledu úrovně architektonického a urbanistického řešení a jeho udržitelnosti, dále sledovala úroveň dlouhodobé vzájemné spolupráce samosprávy, architekta a také místních obyvatel a celkový přínos této spolupráce pro kvalitu života ve městě. Do finále se probojovala města České Budějovice (architekt Miroslav Vodák) a Řevnice (architektka Daria Balejová).

Více v přiložené tiskové zprávě.

Alexandra Kocková