23.03.2023

Zelená obec roku

Je vaše obec angažována v environmentální oblasti, udržitelném fungování a odpovědném postoji k životnímu prostředí? Přihlaste se do prvního ročníku soutěže Zelená obec roku. Otevřena je všem obcím, které jsou aktivní a inovativní v odpovědném a udržitelném rozvoji. Vítězové získají ocenění Zelená obec roku a až 300 tisíc korun pro svůj další rozvoj.

Svaz měst a obcí ČR poskytl nad 1. ročníkem soutěže Zelená obec roku záštitu. V odborné porotě mezi mnoha dalšími odborníky zasedne i Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu.

Soutěž je otevřena všem obcím, které se angažují v environmentální oblasti, udržitelném fungování a mají odpovědný postoj k životnímu prostředí. Doložit to mohou některým ze svých projektů, který právě realizovaly nebo jej připravují. Vítězná města a vesnice získají ocenění Zelená obec roku a až 300 tisíc korun pro svůj další rozvoj. Speciální kategorií soutěže je pak Sociální počin roku. Tento titul a finanční výhru 100 tisíc korun spolu s možností konzultace získá obec s nejlepším sociálním projektem, resp. počinem, který přináší řešení ve společensko-ekonomických tématech. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne společně s odbornou konferencí 15. června 2023 v pražském ČSOB Kampusu, který je považován za jednu z nejekologičtějších staveb Evropy. 

Harmonogram soutěže:

  • Start od 22. 3.
  • Přihlášky můžete zasílat do 9. 5. 2023.
  • Hodnocení dotazníků & zasedání poroty od 15. 5. – 9. 6. 2023
  • Slavnostnostní vyhlášení výsledků 15. 6. 2023

Přihlášení do soutěže je možné on-line na webových stránkách soutěže Zelená obec roku | www.csob.cz, kde naleznete i veškeré podmínky účasti.

Organizátory soutěže jsou ČSOB a Hospodářské noviny.

ZDROJ: TZ pořadatele