15.12.2022

Slavností předávání ocenění vítězům Soutěže Chytrá města 2022

V první prosincový den se v moderních prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky uskutečnilo slavnostní předávání cen již 6. ročníku Soutěže Chytrá města. Svaz měst a obcí i letos poskytl nad soutěží záštitu a zástupce Svazu zasedl v odborné porotě.

Soutěž každoročně pořádá nevládní nezisková organizace Smart City Innovations Institut, z. ú. s cílem podpory a propagace inovativních projektů a řešení v oblasti chytrých měst.

Osm miliard. To je odhadovaný počet obyvatel planety, který stále roste. Je to právě rostoucí počet populace a zvyšující se životní nároky, které nás nutí k novému přístupu v řízení obcí, měst a regionů. Vysoké nároky na dopravu, spotřeba energie nebo zvyšující se množství odpadu jsou pouze příklady problémů, se kterými se současné municipality potýkají. Jejich zástupci tak musí hledat zcela nová řešení situací, s nimiž se jejich předchůdci nepotýkali. Jsou proto nuceni objevovat revoluční způsoby řešení a východiska narůstajících problémů. Odpovědi na zmíněné problémy tak často nacházejí právě v principech Smart City a díky sdílení dobré praxe se posléze dostávají do povědomí široké veřejnosti

O propagaci a podporu inovativních řešení a vzájemné propojení inovátorů a vizionářů oblasti chytrých měst spolu se zástupci veřejné sféry dlouhodobě usiluje právě Smart City Innovations institut svými projekty soutěž Chytrá města, Smart Region Tour a Smart City Hub. V rámci letošního ročníku soutěže Chytrá města porota opět vybírala z širokého spektra přihlášených projektů, ale i přes silnou konkurenci mohl být vítěz v každé kategorii pouze jeden. Ocenění získaly projekty celkem v devíti kategoriích, a také osobnosti ze soukromého a veřejného sektoru, které se o rozvoj oblasti chytrých měst výrazně zasloužily, pět projektů získalo zvláštní cenu poroty. Vítězní protagonisté chytrých řešení si odnesli cenu ztvárňující náročnost a tíhu, kterou s sebou jejich role nese ve formě skleněné činky z dílny talentované sochařky Vendulky Prchalové. Celým odpolednem provázel charismatický moderátor Vladimír Kořen, jenž měl jako bývalý starosta města Říčany k tématu blízko a s účastníky se tak mohl podělit o své vlastní zkušenosti a postřehy z oblasti veřejné správy a chytrých měst.

Je nám potěšením oznámit jména vítězů, kterými pro letošní ročník v jednotlivých kategoriích jsou:

 • IDEA: „CÉRKA – Architektura budoucnosti. Projekt revitalizace území Dolu Frenštát“ (přihlašovatel obec Trojanovice),
 • MODEL: „Sencito – chytřejší obec“ (přihlašovatel Sencito s.r.o.
 • Projekt pro obec do 10 tis. obyvatel: „Chytrá ekologická komunální energetika včetně kogenerační jednotky na pelety“ (přihlašovatel Mikolajice),
 • Projekt pro město s 10 až 50 tis. obyvateli: „Hospodaření se srážkovými vodami – ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod“ (přihlašovatel město Uherský Brod),
 • Projekt pro město s 50 až 200 tis- obyvateli: „PlzniTo“ (přihlašovatel Správa informačních technologií města Plzně, p. o.),
 • Projekt pro město s více než 200 tis. obyvateli: „Rezidence Hvězdová“ (přihlašovatel DOMOPLAN, a.s.),
 • Projekt pro region: „Datový portál DATA KHK a katalog otevřených dat Královéhradeckého kraje“ (přihlašovatel Královéhradecký kraj),
 • Projekt pro stát: „Chytrá správa budov a vzdálené měření energií“ (přihlašovatel BeiT s.r.o.),
 • Mezinárodní projekt: „MERATCH – monitorovanie a smart manažment vodných zdrojov pre 21. storočie“ (přihlašovatel GOSPACE Tech s.r.o.),
 • Ocenění Osobnost pro veřejný sektor získal Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.
 • Osobností pro soukromý sektor se stal Ing. Jiří Kůs, předseda Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a spoluzakladatel společnosti nanoSPACE s.r.o.

Odborná porota soutěže udělila také pět zvláštních cen, z toho 3 ceny byly uděleny pod záštitou mediálních partnerů soutěže CHYTRÁ MĚSTA, a to časopisem Pro města a obce, Svět průmyslu a Facility manager společně s Development news:

 • 1. Zvláštní cena – Budova nové radnice Prahy 12 (přihlašovatel Městská část Praha 12) - Za přínos v oblasti ochrany životního prostředí
 • 2. Zvláštní cena – A-shape – komunitní aquaponický systém pro potravinovou soběstačnost (přihlašovatel Future Farming s.r.o.) - Za přínos v oblasti ekologického získávání potravin
 • 3. Zvláštní cena – Digiškolka (přihlašovatel BAKALÁŘI software s.r.o.) - Za přínos ve vzdělávání dětí v předškolním věku
 • 4. Zvláštní cena – Tichý svět (přihlašovatel Tichý svět, o.p.s.) - Za přínos v oblasti integrace osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících
 • 5. Zvláštní cena – Tvoříme prostor (přihlašovatel město Ostrava) - Za zapojení občanů do realizace projektů ve veřejném prostoru

Zdroj: TZ Smart City Innovations Institut, z.ú.