o akci

Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR nabídne prostor pro bohatou diskuzi na téma proměn ve veřejném prostranství. O své názory a zkušenosti se podělí zástupci samosprávy, odborníci z praxe i akademické sféry.

Kdy: 1. prosince 2021 | 9:00 – 16:30

Kde: Kino Přítomnost, Siwiecova 1, Praha 3

Možnost účasti: osobně (rezervace nutná) nebo online stream

Online přenos: na webu www.smocr.cz nebo Facebooku SMO ČR

Akci moderuje: Ondřej Cihlář

Svaz měst a obcí České republiky oslovil řadu zástupců samosprávy i odborníků z praxe a akademické sféry, aby vzájemně představili své perspektivy a zkušenosti a společně se věnovali klíčovým aspektům, které ovlivňují kvalitu veřejných prostranství.

Cílem prvního ročníku Inspiračního fóra SMOČR je vytvořit otevřené prostředí pro diskuzi i sdílení zkušeností a pohledů mezi hlavními aktéry, kteří se významnou měrou podílí na proměnách veřejných prostranství, rozvoji obcí i na udávání trendů v souvisejících oblastech.

Hosté budou v jednotlivých blocích diskutovat nad zásadními tématy:

 ekonomická udržitelnost i společenský význam veřejných prostranství

 aplikace prvků přispívajících k adaptaci na změnu klimatu ve veřejných prostranstvích

 veřejné osvětlení

 vzdělávací a školské budovy

Významný prostor bude věnován i často opomíjenému nebo zcela vynechávanému kroku, kterým je předprojektová příprava, a také zkušenostem menších obcí s pořádáním architektonických soutěží, s hledáním vhodného architekta i se zapojením obyvatel.

KARTY INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Karty investičních příležitostí jsme pro vás připravili v rámci projektu. Rozbalte si karty s tématy, které vás nejvíce zajímají.


ORGANIZÁTOR AKCE

 

ZA PODPORY

 

   

PROGRAMOVÝ PARTNER

 

MEDIÁLNÍ PARTNER

registrujte se zde

program

8:00 9:00 registrace účastníků
9:00 9:10 úvodní slovo | představení projektu
9:10 9:40 Matúš Vallo | primátor | Bratislava

9:45 10:40 1. blok
9:45 9:55 Pavla Melková | architektka | MCA atelier s.r.o.
9:55 10:05 Peter Bednár | architekt | Jakub Cigler Architekti
10:05 10:15 Zuzana Bajgarová | náměstkyně primátora | Ostrava
10:15 10:25 Vít Zeman | náměstek primátorky | Jihlava
10:25 10:40 panelová debata

10:45 11:40 2. blok
10:45 10:55 Karla Kupilíková | krajinářská architektka
10:55 11:05 Lukáš Hanus | sociální antropolog | Hanus konzultace & analýzy
11:05 11:15 Michaela Šebelová | starostka | Kunčice pod Ondřejníkem
11:15 11:25 Karel Knesl | starosta | Heršpice
11:25 11:40 panelová debata

11:40 13:00 networkingový oběd

13:00 13:55 3. blok
13:00 13:10 Magdaléna Maceková | architektka | Nadace partnerství
13:10 13:20 Nigel Dunnett | krajinářský architekt | University of Sheffield
13:20 13:30 Radim Bača | starosta | Palkovice
13:30 13:40 David Hora, DiS. | Treewalker, s.r.o.
13:40 13:55 panelová debata

14:00 14:55 4. blok
14:00 14:10 Lucie Potůčková | starostka | Mladé Buky
14:10 14:20 Martina Sýkorová, Michaela Malá | ČVUT UCEEB
14:20 14:30 Martin Volf, Jan Růžička | ČVUT UCEEB
14:30 14:40 Daniela Javorčeková | starostka | Buštěhrad
14:40 14:55 panelová debata

15:00 15:55 5. blok
15:00 15:10 Patrik Kučera | odborník na veřejné osvětlení | ČVUT UCEEB
15:10 15:20 Zbyněk Svoboda | odborník na veřejné osvětlení | Ekosvětlo s.r.o.
15:20 15:30 Ludmila Řezníčková | místostarostka | Ždár nad Sázavou
15:30 15:40 Miroslav Vymyslický | starosta | Březí u Mikulova
15:40 15:55 panelová debata

16:00 16:30 rozloučení a networking drink

hosté

kontakt

Vedení projektu | Svaz měst a obcí ČR:

Monika Štěpánová | stepanova@smocr.cz | 234 709 715

Gabriela Hůlková | hulkova@smocr.cz | 733 182 293

 

Produkční tým:

Barbora Kousalová | bara.kousalova@gmail.com | 603 231 538

Michal Kučerák | kucerakm@gmail.com | 776 740 672

 

Expertní tým:

Martina Sýkorová | martina.sykorova@cvut.cz | 602 273 597

Michaela Malá | michaela.mala@cvut.cz | 728 848 984

 

Více informací zde: inspiracniforum@smocr.cz