o akci

Inspirační fórum Svazu měst a obcí ČR nabídlo prostor pro bohatou diskuzi na téma proměn ve veřejném prostranství. O své názory a zkušenosti se podělili zástupci samosprávy, odborníci z praxe i akademické sféry.

První ročník Inspiračního fóra SMOČR proběhl 1. prosince 2021 v kině Přítomnost na Praze 3. Akci odmoderoval Ondřej Cihlář.

Online přenos je možné zhlédnout na webu www.smocr.cz nebo Youtube kanále SMOČR

Svaz měst a obcí České republiky oslovil řadu zástupců samosprávy i odborníků z praxe a akademické sféry, aby vzájemně představili své perspektivy a zkušenosti a společně se věnovali klíčovým aspektům, které ovlivňují kvalitu veřejných prostranství.

Cílem prvního ročníku Inspiračního fóra SMOČR bylo vytvořit otevřené prostředí pro diskuzi i sdílení zkušeností a pohledů mezi hlavními aktéry, kteří se významnou měrou podílí na proměnách veřejných prostranství, rozvoji obcí i na udávání trendů v souvisejících oblastech.

Hosté mohli v jednotlivých blocích diskutovat nad zásadními tématy:

ekonomická udržitelnost i společenský význam veřejných prostranství

aplikace prvků přispívajících k adaptaci na změnu klimatu ve veřejných prostranstvích

veřejné osvětlení

vzdělávací a školské budovy

Významný prostor byl věnován i často opomíjenému nebo zcela vynechávanému kroku, kterým je předprojektová příprava, a také zkušenostem menších obcí s pořádáním architektonických soutěží, s hledáním vhodného architekta i se zapojením obyvatel.

 

KARTY INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Karty investičních příležitostí jsme pro vás připravili v rámci projektu. Rozbalte si karty s tématy, které vás nejvíce zajímají.

registrujte se zde

napsali o nás

...

hosté

kontakt

Vedení projektu | Svaz měst a obcí ČR:

Monika Štěpánová | stepanova@smocr.cz | 234 709 715

Gabriela Hůlková | hulkova@smocr.cz | 733 182 293

 

Produkční tým:

Barbora Kousalová | bara.kousalova@gmail.com | 603 231 538

Michal Kučerák | kucerakm@gmail.com | 776 740 672

 

Expertní tým:

Martina Sýkorová | martina.sykorova@cvut.cz | 602 273 597

Michaela Malá | michaela.mala@cvut.cz | 728 848 984

 

Více informací zde: inspiracniforum@smocr.cz

partneři

ORGANIZÁTOR AKCE

 

ZA PODPORY

 

   

PROGRAMOVÝ PARTNER

 

MEDIÁLNÍ PARTNER