Celostátní finanční konference

Celostátní finanční konference je nejvýznamnější a největší konferencí Svazu měst a obcí ČR. Každoročně se věnuje obecním a městským financím. Každoročně jsou zváni vrcholní představitelé státní správy i zástupci Evropské unie. Ani v letech 2020 a 2021 jsme konání CFK nevynechali, kvůli pandemii COVID-19 však proběhla akce on-line. Od roku 2022 se starostky mohou těšit v předvečer CFK na Setkání starostek.