Správa obce

V této rubrice najdete informace, které se týkají správy obce. Ať už se jedná o zákon o úřednících, zákon o obcích, odměňování zastupitelů, volební zákony či střet zájmů. Upozorňujeme na metodiku Ministerstva vnitra či dopady nové legislativy. Informujeme o stanoviscích Svazu měst a obcí ČR k návrhům nových právních předpisů v rámci legislativního procesu.

Mgr. Ivona Mottlová

garant rubriky

03.05.2021

Bez spolupráce s obcemi by sčítání lidu nemohlo nikdy úspěšně proběhnout

Zástupci ČSÚ při neformálních jednáních se starosty prodiskutovali dosavadní průběh sčítání a možnosti další spolupráce při informování obyvatel. Cílem bylo zvýšit zapojení obyvatel do probíhajícího Sčítání 2021. Sčítání končí již 11. května.

26.04.2021

Živě: Tisková konference o postojích starostů k zadlužení občanů

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) představil průzkum společnosti InsolCentrum mezi starosty. Ankety se zúčastnil významný vzorek 564 starostů z obcí a měst napříč všemi kraji ČR. Jaký je postoj Svazu měst a obcí a starostů k návrhu novely insolvenčního zákona? Co starostové doporučují politikům? To jste se mohli dozvědět na tiskové konferenci, kterou jste mohli včera, 26. 4. sledovat živě od 10:00 nebo po jejím skončení ze záznamu.

07.04.2021

Evropská cena pro veřejný sektor (EPSA) 2021

Evropský institut veřejné správy (EIPA) vyhlašuje každé dva roky Evropskou cenu pro veřejný sektor (EPSA). Tato cena je udělována nejlepšímu a nejvíce inovativnímu projektu v rámci evropských veřejných správ. Účelem této ceny je sdílení dobré praxe a podpora inovativních projektů napříč evropskými veřejnými správami. Oficiálními partnery Evropské ceny pro veřejný sektor 2021 je Evropská komise, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. Přihlásit své inovativní projekty můžete do 3. května.

23.03.2021

Ministerstvo zdravotnictví: Samotestování a evidence ve firmách a nová pravidla pro NNO zaměstnávající alespoň 1 osobu

Ministerstvo zdravotnictví upravilo podmínky evidence testů pro zaměstnavatele, včetně testů, které mohou být provedené laickou osobou. Dále upřesňuje podmínky testování a evidence testů pro nestátní neziskové organizace. Podmínky platí pro organizace již od 1 zaměstnance.

19.03.2021

Pošta dnes v 19:00 zavře všechny své pobočky

Od pátku 19. března od 19:00 hodin do pondělí 22. března do 4:00 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty.

19.03.2021

Rozšíření povinnosti testovat i pro obce s méně než 50 zaměstnanci (platí i pro obce s méně než 10 zaměstnanci)

Vláda rozhodla o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce a jimi zřízené či založené organizace. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března.

15.03.2021

Povinné testování zaměstnanců veřejným zaměstnavatelem v podmínkách územních samosprávných celků a veřejné správy

Přinášíme výstupy z kulatého stolu k realizaci připravovaného mimořádného opatření k povinnému testování zaměstnanců na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 veřejným zaměstnavatelem v podmínkách územních samosprávných celků a veřejné správy.

09.03.2021

Olomouc pomůže s rychlejším vyplácením podpor

Město Olomouc se zapojí do zpracovávání žádostí podnikatelů o dotace z programu Covid – Nájemné 3. Může tak pomoci k rychlejšímu vyplácení podpor.

07.03.2021

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Vláda v pátek 5. 3. schválila povinné testování zaměstnanců ve veřejné správě.

03.03.2021

Na regeneraci brownfieldů uvolní MPO dalších 210 milionů korun

Obce, města a kraje, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí podnikatelské využití, mohou žádat o podporu z programu Ministerstva průmyslu a obchodu. Na regeneraci brownfieldů je letos připraveno 210 milionů korun. Žádosti o podporu přijímá MPO do 30. června 2021.

02.03.2021

Fungování úřadů obcí a konání zastupitelstev - současná platná opatření

Pokyny pro fungování úřadů a konání zastupitelstev vzhledem k současným vládním opatřením naleznete v přiložených metodikách Ministerstva vnitra.

25.02.2021

Nová evidence skutečných majitelů

Poslanecká sněmovna schválila v lednu tohoto roku s účinností od 1. 6. 2021 nový zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů.

18.02.2021

Paskvil, který paralyzuje budoucí stavební činnost v naší zemi!

Praha 18. února 2021, Příprava nového stavebního zákona dospěla do stádia takového chaosu, že se Předsednictvo Svazu měst a obcí ČR na svém zasedání shodlo na názoru odložit ji až na novou politickou reprezentaci.

16.02.2021

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 15. února 2021

Usnesením vlády č. 125 ze dne 14. 2. 2021, publikovaným pod č. 59/2021 Sb., vyhlásila vláda na dobu od 00:00 hodin dne 15. 2. 2021 do 28. 2. 2021 včetně nouzový stav (podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky).

15.02.2021

Sčítání bude jednodušší a rychlejší než před deseti lety

Letos na jaře proběhne opět po deseti letech sčítání lidu, domů a bytů. Lidé už při něm nebudou muset vyplňovat tolik údajů a budou se moci sečíst online pohodlně a bezpečně přes počítač nebo mobilní telefon.

15.02.2021

Dopady aktuálních krizových opatření na chod obcí

Vláda ČR vyhlásila na dobu od 15. 2. 2021 na 14 dní znovu nouzový stav. Na jeho základě vydala opět všechna protiepidemická opatření. Některá z nich doznala menších změn, které se propisují i od chodu úřadů a jednání orgánů obcí.

08.02.2021

Jak zadávat veřejné zakázky

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozšiřuje své aktivity týkající se osvětové činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Ve čtvrtek 18. března 2021 Úřad uspořádá tzv. metodický den na téma „Vymezení předmětu veřejné zakázky, a to i při zohlednění nově stanovené základní zásady v § 6 odst. 4 ZZVZ a požadavků na kvalifikovanost dodavatelů".

08.02.2021

Průvodce základy regulace obličejových masek

Na portálu veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj byl uveřejněn Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků.

01.02.2021

Aktualizace metodických materiálů MV ČR

Ministerstvo vnitro aktualizovalo metodické pokyny k obecně závazné vyhlášce obce, která se týká chovu a pohybu psů.

13.01.2021

Nabývání a pozbývání majetku z pohledu státu a územních samosprávných celků

Z iniciativy Svazu měst a obcí ČR připravil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovisko týkající se otázky nabývání a pozbývaní majetku státem a dále otázky nabývání a pozbývaní majetku územních samosprávných celků.

11.01.2021

Monitoring legislativy

Monitoring legislativy a judikatury vzniká v rámci projektu "Efektivní řízení rozvoje obcí jako základní předpoklad efektivnosti výkonu veřejné správy a poskytování veřejných služeb z úrovně obcí", realizovaný Svazem měst a obcí ČR. V monitoringu najdete informace o novele tzv. daňového balíčku, nové odpadové legislativě či novele platových tabulek a mnoho dalšího.

11.01.2021

Jak financovat volební kampaň

Připravili jsme pro zástupce obcí první informační materiál k financování kampaně pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny.

28.12.2020

Zpráva o činnosti

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR vydává brožuru shrnující jeho činnost za rok 2020.

23.12.2020

Stanovisko k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo stanovisko expertní skupiny MMR k právním otázkám spojeným se zavedením nových zásad zadávání veřejných zakázek od 1.1. 2021.

18.12.2020

Metodika a check list k novele zákona o zadávání veřejných zakázek

Institut odpovědného veřejného zadávání pod MPSV zveřejnil na svých stránkách záznam online semináře Novela ZZVZ – OVZ v kostce a Mini-konference “Reflexe zadavatelů v ČR na novelu”.

18.12.2020

Nová legislativa pro rok 2021 a její dopady pro obce

Jaké legislativní novinky se v novém roce nejvíce dotknou samospráv? S takovým dotazem jsme se před koncem roku obrátili na Úřad vlády a všechna ministerstva. Na základě poskytnutých informací nabízíme shrnutí nových právních předpisů, které přinášejí obcím nové povinnosti a finanční dopady do obecních rozpočtů. Stav ke dni 1. 1. 2021.

19.11.2020

Místní poplatky z pobytu - online platformy

Svaz měst a obcí ČR se obrátil na Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor živností a spotřebitelské legislativy s dotazem na možnou spolupráci a způsob komunikace mezi obecními a živnostenskými úřady ohledně získávání údajů o podnikatelích poskytujících ubytování na základě živnostenského oprávnění prostřednictvím internetových platforem.

12.11.2020

Nejvyšší správní soud omezil nahlížení do Centrálního registru oznámení

S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu z 29. října 2020 omezilo Ministerstvo spravedlnosti od pátku 6. listopadu 2020 přístup k oznámením politicky veřejných funkcionářů evidovaným v Centrálním registru oznámení. Oznámení těchto veřejných funkcionářů, převážně politiků, budou nově dostupná pouze na základě předchozí individualizované žádosti. Rozsah zpřístupňovaných údajů se touto změnou nijak nemění.

09.11.2020

Poděkování starostům

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna poděkoval dopisem předsedovi Svazu měst a obcí ČR Františkovi Luklovi za ochotnou spolupráci starostů a starostek při zajištění letošních krajských a senátních voleb.

09.11.2020

Speciál Právní poradny 5

O novele stavebněprávních předpisů, zákonu o úpravách poskytování ošetřovného či o právech zastupitelů se můžete dočíst v novém speciálu právní poradny.

04.11.2020

Fungování úřadů obcí a konání zastupitelstev - opatření platná od 4. listopadu

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo aktualizované informace k zajištění fungování úřadů a konání zasedání zastupitelstev obcí. Opatření jsou platná již od dnešního dne 4. listopadu.

22.10.2020

Doporučení pro obce k zasedání zastupitelstev, zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin k 22. říjnu 2020

Ministerstvo vnitra v návaznosti na přijatá krizová opatření aktualizovalo Informace pro obce ke konání zasedání zastupitelstev obcí v období od 22. října 2020 do 3. listopadu 2020 včetně a Doporučení pro obce k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin. Oba materiály jsou ke stažení níže.

15.10.2020

Speciál Právní poradny 4

Vláda opětovně vydala nová zpřísňující krizová opatření, kterými zasahuje do každodenního života obyvatel. Ve vztahu k fungování obcí nedochází k razantním změnám, z důvodu častých změn a nesnadné orientace v aktuálních opatřeních Vám zároveň přinášíme stručný přehled toho nejdůležitějšího nejen pro obce a města a to v následujícím mimořádném zpravodaji.

14.10.2020

Pravidla zasedání výborů, komisí či podobných orgánů

Výjimka ze zákazu shromažďování více jak 6 osob se vztahuje i na výbory, komise a další obdobné orgány. Platí pro ně stejné podmínky jako pro zastupitelstva a rady.

12.10.2020

Zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin

Ministerstvo vnitra zveřejnilo informaci pro obce k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s výskytem koronaviru. Informace je ke stažení níže

12.10.2020

Speciál právní poradny 3

Vláda v návaznosti na vyhlášený nouzový stav vydala celou řadu krizových opatření, kterým podstatně zasahuje do běžného života nejen občanů, ale i obcí a dalších orgánů veřejné moci. Přinášíme Vám aktualizovaný mimořádný zpravodaj k aktuálním opatřením vlády k 9. 10. 2020.

12.10.2020

Speciál právní poradny 2

Zajímá Vás, co je nového v legislativě? Jakým ustanovením musíte věnovat pozornost a na co si dát pozor? Tak si nenechte ujít náš další monitoring legislativy a judikatury, který jsme pro Vás opět připravili!

05.10.2020

Právní poradna - speciál

Vláda s účinností od 5. října 2020 opětovně vyhlásila nouzový stav a v souvislosti s ním upravila některé otázky dopadající do života obcí a měst. Přinášíme Vám proto mimořádný zpravodaj k aktuálním opatřením vlády.

05.10.2020

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 5. října 2020 po dobu nouzového stavu

Ministerstvo vnitra aktualizovalo v souvislosti s nouzovým stavem metodiku ke konání zastupitelstev obcí od 5. října 2020 po dobu trvání nouzového stavu. Metodika je ke stažení níže.

05.10.2020

Placení pojistného na zdravotní pojištění z odměny zastupitele, který je zdravotně pojištěn v jiném členském státě EU

Na základě dotazu zastupitele členské obce Svazu měst a obcí ČR jsme se obrátili na Ministerstvo zdravotnictví s dotazem, jakým způsobem by měly být prováděny a zda vůbec odvody na zdravotní pojištění v případech, kdy se jedná o neuvolněné zastupitele, kteří vykonávají hlavní pracovní poměr v zahraničí. S tím, že v zahraničí jsou prováděny odvody na veřejné zdravotní pojištění a současně jsou tito zastupitelé v zahraničí zdravotně pojištěni u tamní zdravotní pojišťovny, avšak tzv. centrum zájmu mají v České republice.

15.09.2020

Doporučení pro úřady k přijímání opatření proti šíření koronaviru

Vláda doporučuje, aby, pokud jde o dodržování případných zpřísněných hygienických pravidel provozu, úřady postupovaly v souladu s mimořádnými opatřeními vydanými orgány ochrany veřejného zdraví v působnosti Ministerstva zdravotnictví, resp. Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany.

24.08.2020

Česká pošta upravuje otevírací dobu poboček

Celkem 265 poboček České pošty čeká od 1. září změna hodin pro veřejnost. Dalších poboček se změna dotkne v říjnu, převážně u menších pošt ve městech. Mezi hlavní důvody, které k této změně přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Důsledkem změn bude jednak posun hodin pro veřejnost v některých dnech až do 18 hodin, vyšší obsazenost přepážek a také lepší zastupitelnost v případě neočekávaných událostí, např. během epidemií.

05.08.2020

Novela zákoníku práce: Co již nabylo a co teprve nabude účinnosti?

Zákoník práce nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Od té doby byl několikrát novelizován. Nejrozsáhlejší změna proběhla v roce 2012. Aktuální novela se připravovala více než tři roky. Několikrát bylo přepracováno a doplněno. Řada původních návrhů z takzvané velké novely zákoníku práce byla zcela vypuštěna. To se však netýká zásadních změn ve stanovení a čerpání řádné dovolené. Ty budou účinné až od roku 2021.

29.07.2020

Jak vám může pomoci tzv. finanční arbitr?

Většinu sporů spotřebitele s finančními institucemi může pomoci vyřešit finanční arbitr v bezplatném mimosoudním řízení, ve kterém nemusí být spotřebitel právně zastoupen. To znamená, že institut finančního arbitra je pro spotřebitele v podstatě soud na zkoušku zřízený státem, bez výdajů na právníka a výdajů na poplatky za řízení se zárukou řádného posouzení případu a zajištění uspokojení nároku nebo vysvětlení, že spor nemá šanci na úspěch. Na finančního arbitra se mohou obracet pouze spotřebitelé, finanční instituce jsou povinné se řízení před finančním arbitrem účastnit.

27.07.2020

"Nasazují nám psí hlavu." Starostové tápou. Hygieny jim nechtějí prozradit, kolik mají nakažených

Mnohá města a obce mají i několik měsíců po propuknutí koronavirové pandemie potíže zjistit, kolik nakažených mají. Podle ministerstva zdravotnictví totiž na aktuální čísla mají nárok jen okresy, už ale ne starostové. Například v jihomoravském Kyjově to pak vede k natolik bizarní situaci, že aby si město udělalo o počtu infikovaných obrázek, musí o něj žádat hygieniky prostřednictvím zákona o svobodném přístupu k informacím.

27.07.2020

Vyjádření kolektivního systému REMA k tomu, že společnost Asekol přestává od 1.8.2020 ze sběrných dvorů svážet elektrozařízení značky Samsung

To, že od 1. srpna 2020 Asekol zastavuje zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky Samsung ze všech sběrných míst, je z pohledu ochrany životního prostředí, resp. financování sběru elektroodpadu pro nás nepředstavitelné. Snaha rozlišovat elektroodpad dle značek nebo data prodeje není podle našeho názoru technicky možná a žádný z kolektivních systémů v Evropské unii to tímto způsobem nedělá. Pokud se kolektivní systém Asekol rozhodl pro tento krok, pro změnu svého 15 let funkčního systému sběru, je to jeho vlastní odpovědnost. Obáváme se však, že tento nesystémový prvek bude mít dopad na funkčnost celého systému zpětného odběru v ČR, a hlavně bude mít negativní dopad na obce a jejich občany.

23.07.2020

Vezete do sběrného dvora televizi či monitor značky Samsung? Zjistěte si, zda ho od Vás ještě vezmou!

Od 1. srpna 2020 zastavuje společnost Asekol zpětný odběr veškerých televizorů a počítačových monitorů značky Samsung ze všech sběrných míst. Aby umožnila svoz již zpětně odebraných spotřebičů, bude možné po tomto termínu realizovat ještě poslední objednávku bez rozdílu značek. Následně již nebudou jmenované výrobky z míst zpětného odběru přebírány k přepravě ke zpracovateli.

20.07.2020

Vzory rozhodnutí pro správu místních poplatků

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách vzory rozhodnutí určených pro správu místních poplatků. Odkaz najdete níže. Zdroj: MF ČR

29.06.2020

Speciál právní poradny - část osmá

Podnikatelé mohou získat od státu a obce úlevu 80% na nájemném!
Již od 26. června mají možnost podnikatelé žádat o podporu na úhradu nájemného od Ministerstva průmyslu a obchodu z programu COVID – NÁJEMNÉ.
Poskytne-li obec jako pronajímatel podnikateli za celé období duben, květen a červen slevu na nájemném ve výši alespoň 30%, stát poskytne podnikateli dalších 50%, a podnikatel tak může získat 80% slevu na nájemném.
Kdo je oprávněn čerpat podporu, jaké jsou podmínky získání podpory a další související odpovědi, se dozvíte právě v tomto Speciálu.

15.06.2020

Speciál Právní poradny - část čtvrtá

Ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB jsme pro vás připravili další právní speciál, tentokrát, jak na autovraky.

01.06.2020

POVINNOST PODAT PRŮBĚŽNÉ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ K DATU 30. 6. 2020

S datem 30. června 2020 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Průběžné oznámení představuje opakující se povinnost veřejného funkcionáře, která trvá po celou dobu výkonu funkce.

27.05.2020

Uplatnění slevy na správních poplatcích - co říká zákon

Dne 14. května 2020 vydalo Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „MV ČR“) své stanovisko k uplatnění slevy na správních poplatcích podle § 9 zákona z hlediska eGovernmentu.

15.05.2020

Konání zasedání zastupitelstev obcí po ukončení nouzového stavu

S koncem nouzového stavu se také změní pravidla pro zasedání zastupitelstev. Od 18. května se tak budou znovu konat za obvyklých podmínek. Na jednání zastupitelstev se však i nadále mohou vztahovat mimořádná nařízení ministerstva zdravotnictví.

17.04.2020

Speciál Právní poradny - část pátá

Ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB jsme pro vás opět připravili Speciál právní poradny zacílený tentokrát zejména na možnost konání svateb.

08.04.2020

Speciál Právní poradny - část třetí

Opět jsme pro Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB Lukáše Váni připravili otevřené odpovědi nejčastějších dotazů v současné krizové situaci.

18.03.2020

Speciál Právní poradny - část druhá

Opět jsme pro Vás ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB Lukáše Váni připravili otevřené odpovědi nejčastějších dotazů v současné krizové situaci.

18.03.2020

Speciál Právní poradny k uzavření škol a zákazu hromadných akcí

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministertsva zdravotnictví, které se týká zrušení výuky na školách a zákazu hromadných akcí, jsme pro všechny zájemce připravili otevřené odpovědi z naší Právní poradny.

V případě, že máte (nejenom k této problematice) další dotazy, využijte služeb Poradny pro obce.

10.03.2020

Zastupitelstva ano, pohřby a svatby pro více než 100 lidí ne

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolujeme si Vás informovat, že Ministerstvo zdravotnictví dnes přijalo mimořádné opatření podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jímž k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 zakázalo s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.

10.03.2020

Informace pro obce ohledně dopadů mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, zakazující akce s účastí nad 100 osob, na jednání zastupitelstva obce

Dne 10. března 2020 vydalo Ministerstvo zdravotnictví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mimořádné opatření č. j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN[1].

20.02.2020

Víte, jak najít majitele ztraceného psa?

Státní veterinární správa dnes spustila na svém webu novou aplikaci. Jedná se o databázi, která umožní chovatelům a naopak nálezcům (zejména obcím, městům a útulkům) sdílet informace o ztracených a nalezených psech a tím usnadnit návrat psů k majitelům. Aplikace by měla prozatím částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.

20.01.2020

Pomozte prosadit šestileté volební období pro zastupitele obcí!

Svaz měst a obcí České republiky stále hledá možnosti, jak lépe prosazovat Vaše zájmy. Jedním z nich je také šestileté volební období pro zastupitele obcí. Rádi bychom ho dostali do médií u příležitosti Právní konference, která se koná 5. února 2020. Potřebujeme ale Vaši pomoc. Stačí relativně málo, vyplnit formulář. Výsledkem bude unikátní anketa, kterou nikdo jiný, než SMO ČR nabídnout médiím nemůže. Díky anketě budeme mít data, která využijeme právě pro média.
Děkujeme.

01.01.2020

Obce mohou žádat o dotace na územní plány

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na dotační titul „Územní plán“. Pro žadatele je připraveno 15 milionů korun. Žádosti bude MMR přijímat až do 11. února.

16.12.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.11. - 30.11. 2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 1. 11. do 30.11. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst.

21.11.2019

Věcná břemena a pronájem v případě vedení optických kabelů a další infrastruktury

Problematika zřizování věcných břemen (někdy i služebností) se dá rozdělit na dvě části. Jedná se 1) o tzv. zákonná věcná břemena, a 2) další služebnosti související s uložením inženýrské sítě do obecního pozemku. Zákonnými věcnými břemeny jsou nazývány ty, jejichž zřizování je upraveno zvláštními zákony. V případě zřizování věcných břemen souvisejících s energetickou infrastrukturou je třeba vycházet ze zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona ve znění pozdějších předpisů.

20.11.2019

Věcná břemena a pronájem v případě vedení optických kabelů a další infrastruktury

Problematika zřizování věcných břemen (někdy i služebností) se dá rozdělit na dvě části. Jedná se 1) o tzv. zákonná věcná břemena, a 2) další služebnosti související s uložením inženýrské sítě do obecního pozemku.Zákonnými věcnými břemeny jsou nazývány ty, jejichž zřizování je upraveno zvláštními zákony.

01.11.2019

Místní poplatky - metodika a vzory OZV

Přinášíme nejnovější metodiku MV ČR k místním poplatkům a současně rovněž připojujeme aktuální vzory OZV ke všem ostatním zákonným zmocněním.

09.08.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 16.7. 2019 -31.7. 2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 16.7.2019 do 31.7.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst.  

04.08.2019

Kdo může udělit plnou moc k zastupování obce ve správním řízení?

K prokázání oprávnění zástupce zastupovat ve správním řízení obec postačí plná moc, která je podepsaná starostou obce, jak stanoví § 33 odst. 1 správního řádu. Pro správní řízení přitom není významné, zda tento úkon byl schválen příslušným orgánem obce, neboť se nejedná o hmotněprávní úkon (jednání).

01.08.2019

Upozornění na opětovné podvodné e-maily a podvodná volání

Byť jsme uprostřed letních prázdnin a „okurková“ sezóna je na svém vrcholu, opět se objevily další případy podvodných e-mailů a podvodných volání. Proto buďte velice pozorní při jakékoliv telefonické i e-mailové komunikaci. Opakování jest matkou moudrosti, a proto si pojďme připomenout pár základních pravidel, jejichž dodržováním se lze snad vyvarovat zbytečných problémů. 

31.07.2019

Koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030

V meziresortním připomínkovém řízení aktuálně je koncepce Klientsky orientovaná veřejná správa 2030, která představuje strategický dokument rozvoje veřejné správy v ČR na období následujícího desetiletí. 

19.07.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.6.- 16.7. 2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 1.6. 2019 do 16.7.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst.  

01.07.2019

Číslování budov - metodické doporučení MV ČR

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra zveřejnil na svých stránkách nové metodické doporučení č. 14 - Číslování budov.  Doporučení je věnováno postupu při přidělování čísel budovám a související problematice.

13.06.2019

Stanovisko MV ČR k zakládání podnětu ke kontrole do spisu při vedení kontroly

Ministerstvo vnitra zveřejnilo stanovisko k zakládání podnětu ke kontrole do spisu při vedení kontroly a v (navazujícím) správním řízení. Podnět ke kontrole musí být součástí kontrolního spisu. Podnět ke kontrole nelze vést odděleně mimo kontrolní spis. 
 

31.05.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 16.5. - 31.5. 2019

 Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období od 16.5. 2019 do 31.5. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí a měst. 

31.05.2019

Povinnost podat průběžné oznámení dle zákona o střetu zájmů k datu 30. 6. 2019

S datem 30. června 2019 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Průběžné oznámení představuje opakující se povinnost veřejného funkcionáře, která trvá po celou dobu výkonu funkce.

27.05.2019

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra v tomto roce aktualizoval metodická doporučení

Konkrétně se jedná o Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 města Kostelec na Hané, o zákazu požívání alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek na veřejném prostranství a Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2009 statutárního města Liberec, o veřejném pořádku.

07.05.2019

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí se zvýšením hranice pro trestný čin

Poslanecký návrh, který navrhuje zvýšení škody nikoliv nepatrné z částky 5 000 Kč na částku 10 000 Kč, se podstatným způsobem týká působnosti obcí a měst. Svaz měst a obcí ČR proto považuje za vhodné vyjádřit již v této fázi nesouhlasné stanovisko.

24.04.2019

Stanovisko MV ČR k možnosti opakovaného ukládání pokut za porušení povinnosti

Odbor veřejné správy,dozoru a kontroly Miniesterstva vnitra ČR zveřejnil nové stanovisko č. 2/2019 k možnosti opakovaného ukládání pokut za porušení povinnosti, které je znakem skutkové podstaty přestupku podle § 15 odst. 1 písm. a) kontrolního řádu. 

18.04.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.4.2019-15.4.2019

 Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 1.4.2019-15.4.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

01.04.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 15.3.2019 - 31.3.2019

 Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 15.3. 2019 - 31.3.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

20.03.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.3.2019-15.3.2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 1.3.2019-15.3.2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

01.03.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 16.2. 2019 – 28.2.2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 16.2. 2019 - 28.2. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

15.02.2019

Nesouhlas s institucionálními změnami stavebního zákona

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí se změnami ve stavebním zákoně, ztotožňuje se se stanovisky starostů.

15.02.2019

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů v období 1.2. 2019 - 15.2. 2019

Přinášíme přehled předpisů vyhlášených ve Sbírce zákonů v období 1.2. 2019 - 15.2. 2019, které mohou mít dopad do činnosti obcí. 

01.02.2019

Termínovník - manuál pro starosty a účetní obcí

Ministerstvo vnitra připravilo v rámci plnění opatření snižování regulatorní zátěže veřejné správy pomocný nástroj „Termínovník“. Tento účetní a metodický nástroj je sestaven jako pomocný manuál zejména pro starosty a účetní malých obcí jako přehled závazných termínů.

22.01.2019

Výše odměn členů zastupitelstev ÚSC od 1. ledna 2019

Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. došlo k novelizaci nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Částky byly navýšeny o 7 % s účinností od 1. ledna 2019. 

11.01.2019

Stanovisko MV ČR k rozhodování o počtu zaměstnanců zařazených do obecního úřadu a související aspekty

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svých stránkách stanovisko Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly č. 1/2019 - Problematika rozhodování o počtu zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu a dalších pracovně-organizačních aspektech chodu obecního úřadu. 

03.01.2019

Nejčastější otázky spojené s Evidencí skutečných majitelů

Dovolujeme si připomenout povinnost zápisu právnických osob zřizovaných nebo založených obcí do Evidence skutečných majitelů („ESM“), které jsme se věnovali již v předešlé aktualitě. 

28.12.2018

Úřad práce vydal stanovisko na souběh odchodného a podpory v nezaměstanosti

Úřad práce vydal stanovisko k souběhu odchodného a podpory v nezaměstnanosti. Odkaz viz níže. Zdroj: Úřad práce

29.11.2018

Nezapomněli jste zapsat nové veřejné funkcionáře do centrálního registru oznámení?

Odbor střetu zájmů Ministerstva spravedlnosti upozornil Svaz měst a obcí na jisté praktické nesnáze, se kterými se potýká v souvislosti se zápisem veřejných funkcionářů do Centrálního registru oznámení jednotlivými obcemi.

26.11.2018

Nařízení vlády k odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě vyšlo ve Sbírce zákonů

Dne 23. listopadu 2018 vyšlo ve Sbírce zákonů Nařízení vlády č. 263/2018, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců. Dochází tak k navýšení platových tarifů zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 1. ledna 2019.

15.11.2018

Povinná evidence skutečných majitelů právnických osob

Od 1. ledna 2018 nabyla účinnosti zbylá ustanovení novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Ustanovení vstupující v účinnost uvedla v život tzv. evidenci skutečných majitelů právnických osob.

24.10.2018

Stanovisko Svazu měst a obcí ČR k poslanecké novele obecního zřízení

Vláda na svém jednání dne 24. října 2018 zaujala neutrální stanovisko k materiálu: Návrh poslanců Ivana Bartoše, Lukáše Bartoně a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Svaz měst a obcí ČR s návrhem zásadně nesouhlasí. 

 

 

23.10.2018

Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s rozšiřováním kompetencí NKÚ

Na pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny byly zařazeny sněmovní tisky č. 229 a 230. Jedná se o poslanceké návrhy, jejichž cílem je rozšířit rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu.

23.10.2018

Svaz měst a obcí ČR podporuje poslaneckou novelu přestupkového zákona

Na pořad 20. schůze Poslanecké sněmovny bylo zařazeno projednávání sněmovního tisku č. 274, kterým je poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákoon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

18.10.2018

Stanovisko Ministerstva vnitra ke kontrole jako postupu před zahájením správního řízení

Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra vydal nové stanovisko č. 3/2018. Uvedené stanovisko se zabývá problematikou vzájemného vztahu kontroly a navazujícího správního řízení.

01.10.2018

Rozúčtování odměn členů okrskových volebních komisí

Na základě četných dotazů obecních úřadů ohledně rozúčtování zvláštní odměny členů okrskových volebních komisí (dále jen „OVK“) do kalendářních měsíců, v nichž trvalo jejich členství v OVK, Ministerstvo vnitra vydalo podrobnější návod k rozúčtování. 

29.09.2018

Oznámení o střetu zájmu po volbách

V souvislosti s podzimními komunálními volbami je třeba pamatovat na povinnost veřejných funkcionářů podat výstupní oznámení do Centrálního registru oznámení (dále jen „CRO“) při ukončení funkce a vstupní oznámení do CRO při vzniku funkce.

26.09.2018

Odměňování zastupitelů ve volebním mezidobí

Ministerstvo vnitra na svých stránkách uveřejnilo Aktuální dotazy a odpovědi k odměňování členů zastupitelstev ÚSC ve volebním mezidobí.