Správa obce

V této rubrice najdete informace, které se týkají správy obce. Ať už se jedná o zákon o úřednících, zákon o obcích, odměňování zastupitelů, volební zákony či střet zájmů. Upozorňujeme na metodiku Ministerstva vnitra či dopady nové legislativy. Informujeme o stanoviscích Svazu měst a obcí ČR k návrhům nových právních předpisů v rámci legislativního procesu.

Mgr. Ivona Mottlová

garant rubriky

17.06.2024

Informace ke změnám ve stavebním řízení od 1. 7. 2024

V článku najdete informační materiály a webináře Ministerstva místního rozvoje (MMR).

04.06.2024

Aktualizace metodických pokynů a dokumentů k podpoře de minimis a spuštění upraveného centrálního registru podpor malého rozsahu od 1. 6. 2024

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve své tiskové zprávě z 15. 5. 2024 informoval, že ke dni 1. 6. 2024 bude spuštěn upravený centrální registr podpor malého rozsahu (RDM), který umožní zaznamenávat podpory poskytnuté v souladu s novými nařízeními č. 2023/2831 a č. 2023/2832 o podporách de minimis.

04.06.2024

Konference Česká Pošta – partner venkova 2025+

Cílem konference je představit roli České pošty při rozvoji a udržitelnosti venkova, jak bude vypadat transformovaná Česká pošta a Balíkovna a jaké změny lze očekávat v programu Pošta Partner od roku 2025. Konference proběhne ve středu 19. června od 9:00 do 15:00 hodin v Congress Hotelu Olšanka na adrese Táboritská 1000/23, 130 87 Praha 3.

03.06.2024

Umělá inteligence jako příležitost pro samosprávy

Svaz měst a obcí ČR nabízí sérii webinářů na téma „Jak může umělá inteligence pomáhat samosprávám“.

28.05.2024

Stížnosti na energošmejdy se množí, oběti loví i v restauracích

S oživením energetického trhu roste také aktivita nepoctivých zprostředkovatelů. Na praktiky tzv. energošmejdů zaznamenává Energetický regulační úřad (ERÚ) od začátku roku zvýšené množství stížností.

20.05.2024

Povinnost podat průběžné oznámení a omezení činnosti veřejných funkcionářů dle zákona o střetu zájmů

Veřejní funkcionáři, osoby volené i nevolené dle výčtu zákona, jako osoby vykonávající funkci ve veřejném zájmu a s veřejnými prostředky mají dle zákona o střetu zájmů určena speciální omezení a povinnosti spjatá s jejich funkcí. Tato speciální úprava se obecně skládá ze dvou oblastí – omezení činnosti a oznamovací povinnosti.

19.05.2024

Daňové posouzení občerstvení členů okrskových volebních komisí od roku 2024

Podle § 6 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), je poplatník s příjmy ze závislé činnosti dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu jako „zaměstnavatel“.

17.05.2024

Pes mezi paragrafy

Stálá konference českého práva zve na pracovní sympozium "Pes mezi paragrafy", které se bude konat 7. června 2024 v čase 9:00 - 13:00 hodin na Vysoké škole CEVRO, Jungmannova 28/17, Praha 1.

14.05.2024

Jak efektivně nakládat s obecními prostředky? Červnová konference Svazu na to odpoví.

Ve čtvrtek 20. června 2024 Svaz měst a obcí pořádá pro zástupce samospráv konferenci Obec řádným hospodářem 2024 s podtitulem "Jak efektivně nakládat s obecními prostředky". Na tuto otázku odpoví přední odborníci z celé řady oborů.

22.04.2024

Stanovisko Ministerstva vnitra ke kvalifikačním požadavkům na pracovní pozici matrikáře

MV vydalo stanovisko, které upřesňuje požadavky na pracovní pozici matrikáře, jak je uvádí zákon o úřednících.

22.03.2024

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyzývá k předložení údajů o podporách

Výzva ke splnění informační povinnosti pro poskytovatele vyrovnávací platby za závazek veřejné služby podle rozhodnutí 2012/21/EU.

13.03.2024

Plnění informační povinnosti - služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ)

SMO ČR obdržel od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dopis určený všem poskytovatelům vyrovnávací platby za závazek veřejné služby, vyplacené v letech 2022 a 2023.

06.03.2024

Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů

Ministerstvo pro místní rozvoj v prosinci 2023 zaslalo do připomínkového řízení návrhy vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů.

26.02.2024

Metodické dny v novém kabátě, první bude už 18. ledna o uveřejňování smluv

Pokud jste veřejný zadavatel, dodavatel nebo se zajímáte o oblast veřejného zadávání z profesních důvodů a oblíbili jste si metodické dny pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, pak pro vás máme dobrou zprávu.

16.02.2024

Jak na energetické komunity

Příručka „Jak na energetické komunity“, obsahuje praktické a konkrétní kroky, jak založit společenství, ve kterém si jeho členové vyrábějí, sdílejí a spotřebovávají energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

14.02.2024

Dětská skupina v obci

Zvažujete zřízení dětské skupiny ve vaší obci, ale nejste si jisti, jak na to? Asociace provozovatelů dětských skupin ve spolupráci s platformou Vše pro dětské skupiny vás srdečně zve na webinář, ve kterém vás provedeme procesem založení dětské skupiny v obci od začátku až do konce. 

07.02.2024

Vzory DPP a DPČ pro dobrovolné hasiče k dispozici!

Generální ředitelství HZS vypracovalo pro využití při sjednávání pracovněprávního vztahu s členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce vzory dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně souvisejících dokumentů.

23.01.2024

Zákon o účetnictví

V článku najdete veškeré informace k novému zákonu o účetnictví + užitečné odkazy související s účetnictvím veřejného sektoru.

18.01.2024

Dotazníkové šetření k ochraně oznamovatelů

Ministerstvo spravedlnosti požádalo SMO ČR o poskytnutí součinnosti ve věci dotazníkového šetření týkajícího se provozování vnitřního oznamovacího systému podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

11.01.2024

Rozvrhování směn dobrovolných hasičů na DPP/DPČ provizorně vyřešeno výkladem MPSV!

MPSV a GŘ HZS vydaly společné stanovisko k aplikaci části třetí – dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k členům jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí.

08.01.2024

Město Horní Slavkov bylo úspěšné ve sporu s Ministerstvem vnitra o stanovení podmínek pro přidělování městských bytů

Je rozhodnuto. Město Horní Slavkov může po žadatelích o městský byt vyžadovat dokládání bezdlužnosti, údaje o přestupkové minulosti a údaj, zda má žadatel uzavřenou nájemní smlouvu u jiného pronajímatele.

08.01.2024

Jak na energetická společenství

Nepropásněte podání dotace na založení Společenství obcí a myslete při tom na jeho budoucí funkčnost a stabilitu. Partner Energetické konference SMO ČR pro vás připravil základní přehled budoucí funkčnosti a nástroj k řešení energetické optimalizace v rámci společenství.

08.01.2024

Obce mluví o vodě

Svaz měst a obcí ČR se v roli aplikačního garanta podílel na vzniku publikace „OBCE MLUVÍ O VODĚ: Pravidla a postupy pro komunikaci vybraných opatření na hospodaření s dešťovou vodou mezi místní samosprávou a veřejností“.

05.01.2024

Co přinese digitalizace stavebnictví organizacím i jejich zaměstnancům

Česká agentura pro standardizaci ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM - BuildingSMART ČR (czBIM) připravila sérii seminářů zaměřených na představení přínosů digitalizace stavebních projektů a efektivní práce s informacemi.

03.01.2024

Co přinesla novela zákonů o obcích, krajích a HMP od 1.1. 2024

Dne 29.12. 2023 vyšel ve Sbírce právních předpisů zákon č. 418/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

02.01.2024

Návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů

Svaz měst a obcí ČR obdržel 22. prosince 2023 k připomínkám návrh vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů. Vyhláška stanoví, které pověřené obecní úřady a obecní úřady vykonávají působnost stavebního úřadu.

02.01.2024

Školicí a osvětové činnosti o sociálně odpovědném veřejném zadávání

Jménem Evropské komise se v rámci smlouvy „Školicí a osvětové činnosti o sociálně odpovědném veřejném zadávání“ provádí analýza komunikačních trendů a postupů v oblasti sociálně odpovědného veřejného zadávání (sovz) v celé EU.

29.12.2023

Změnové cenové rozhodnutí ERÚ snižuje regulované platby pro odběratele elektřiny na vysokém a velmi vysokém napětí

Energetický regulační úřad (ERÚ) vydal změnové cenové rozhodnutí k regulovaným cenám elektřiny pro odběratele na hladinách vysokého a velmi vysokého napětí.

29.12.2023

Novela zákona o obcích, novela zákona o matrikách a novela liniového zákona vyšly ve Sbírce zákonů

Dnes (29. 12. 2023) byla ve Sbírce zákonů publikována řada právních předpisů, které mají významný dopad do činnosti obcí a měst.

28.12.2023

Dopravní a energetický stavební úřad – co se mění od 1. ledna 2024

Dnem 1. ledna 2024 se  bude u nově zahájených řízení týkajících se vyhrazených staveb a staveb s nimi souvisejících postupovat dle nového stavebního zákona (dále jen „NSZ“), s výjimkou některých ustanovení týkajících se digitalizace.

22.12.2023

Den státního smutku 23.12.2023 - informace

Sobotu 23. prosince 2023 vláda ČR vyhlásila dnem státního smutku a požádala veřejnost o součinnost. 

23.11.2023

Ministerstvo obrany informuje

Ministerstvo obrany oznamuje, že dnem 1. července 2023 v rámci Odboru pro válečné veterány a válečné hroby Ministerstva obrany České republiky vzniklo nové oddělení pro válečné hroby a pietní místa.

23.11.2023

WEBINÁŘ K LEX UKRAJINA 6

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí Vás zve 8.12.2023 na webinář k tématu LEX UKRAJINA 6.

22.11.2023

Metodický postup k převodu agend státní správy mezi obcemi

Ministerstvo vnitra žádá obce 1. typu (bez stavebních a matričních úřadů) o spolupráci na přípravě metodického postupu k převodu agend státní správy mezi obcemi. Prosíme o odpovědi do 13. 12. 2023.

14.11.2023

Doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024

Metodická podpora pro obce k tématu územních rozpočtů.

13.11.2023

Finanční správa znepřístupní datové schránky uzavřených finančních úřadů

Finanční správa informuje, že k 15. listopadu 2023 znepřístupní datové schránky 77 územních pracovišť, která byla v polovině letošního roku z ekonomických důvodů zrušena. Skončí tak přechodné období, kdy nástupnické úřady dočasně zajišťovaly provoz datových schránek uzavřených pracovišť a zpracovávaly daňová přiznání a další podání, která do nich poplatníci omylem doručili. Od poloviny listopadu tak již nebude možné ID těchto datových schránek vyhledat ani do nich doručit datové zprávy.

09.11.2023

Metodické pokyny Ministerstva financí

Ministerstvo financí přináší metodiku rozpočtování běžných transferů, jejímž cílem je zajistit jednotný způsob rozpočtování v obcích a krajích.

30.10.2023

Kalkulačka RUD

Kalkulačku RUD zveřejníme v polovině listopadu na základě aktuální makroekonomické predikce a výsledné podoby konsolidačního balíčku. O zveřejnění nové kalkulačky Vás budeme informovat prostřednictvím newsletteru a webu.

17.10.2023

Likvidace jednorázových plastů – návrh smlouvy od výrobce Procter&Gamble Czech Republic s. r. o.

V posledních dnech byla řada měst a obcí oslovena s návrhem smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu od společnosti Procter&Gamble Czech Republic s. r. o., která je předkládána prostřednictvím zástupce této společnosti, a to společností MARKET VISION s. r. o.

15.09.2023

Zásadní novela zákoníku práce – změny jsou za rohem!

Zákonodárci schválili zásadní novelu zákoníku práce, která bude po podpisu prezidentem republiky ve své většině účinná již od 1. října tohoto roku. Čeští poslanci odmítli pozměňovací návrhy Senátu a rozhodli se přijmout novelizaci základního pracovněprávního předpisu v původní verzi. Co pro nás zákonodárci přichystali?

11.09.2023

Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy

Ministerstvo financí vydalo nový Bulletin pro účetní jednotky státní správy i samosprávy. Jedním z hlavních témat je připravovaný zákon o účetnictví, ale také informace týkající se metodické a technické podpory nebo účetní konsolidace státu.

11.09.2023

Správa správních poplatků

Ministerstvo financí zveřejňuje metodickou pomůcku pro správu správních poplatků včetně příloh (vzory písemností, které mohou úřední osoby využít v aplikační praxi).

07.09.2023

Energetické štítky vrací úder – drobné opomenutí může vést k sankci

Vyznat se v labyrintu práv a povinností, které regulují činnost obcí není vůbec snadné a dobře míněný, ale fakticky špatný výklad zákona může mít nemilé důsledky. O tom, že v džungli paragrafů číhá lecjaká nástraha svědčí i judikát Krajského soudu v Plzni ze dne 7. února 2023. V daném případě byla ze strany Státní energetické inspekce (dále jen „Inspekce“) udělena městu pokuta za spáchání přestupku, který spočíval v neuvedení klasifikační třídy energetické náročnosti (tzv. „energoštítku“) v rámci záměru pronajmout městem vlastněnou bytovou jednotku, který město zveřejnilo na své úřední desce.

08.08.2023

Konsolidovaný text revidovaného obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER) zveřejněn

Evropská komise zveřejnila konsolidovaný text revidovaného nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (dále jen „GBER“).

07.08.2023

1. ledna 2024 má nabýt účinnost novela zákona o místních poplatcích. Co to znamená pro samosprávy?

Parlament České republiky schválil dne 13. července 2023 novelu zákona o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2024. S ohledem na tuto skutečnost Ministerstvo vnitra doporučuje vydat nové obecně závazné vyhlášky, které budou odpovídat již nové právní úpravě.

28.07.2023

Ministerstvo vnitra aktualizovalo metodiku k vydávání OZV, kterými se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí

Ministerstvo vnitra, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly, v návaznosti na nález Ústavního soudu aktualizovalo metodický materiál k vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými se stanovují koeficienty pro výpočet daně z nemovitých věcí.

27.07.2023

Otevřela se cesta pro navýšení místního koeficientu na určité nemovitosti

Ústavní soud rozhodl dne 18. července 2023 o dlouhodobém výkladovém sporu mezi Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí ve věci pojmu „jednotlivá část obce“.

03.07.2023

Omezení doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce má být pouze výjimečné

Plénum Ústavního soudu (soudce zpravodaj Pavel Šámal) vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra na zrušení ustanovení čl. 3 odst. 2 bodu prvního obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022, o nočním klidu.

19.06.2023

Výjimka z povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém pro obce do 10 000 obyvatel dle zákona o ochraně oznamovatelů

Ačkoliv zákon o ochraně oznamovatelů ještě nevyšel ve Sbírce zákonů, již budí emoce. V rámci projednávání návrhu zákona v Senátu vyvstala otázka, zda povinnost zavést vnitřní oznamovací systém dopadá i na ty obce, které sice k příslušnému datu mají méně než 10 000 obyvatel, ale současně zaměstnávají nejméně 50 zaměstnanců, nebo jsou orgánem veřejné moci vykonávajícím působnost v oblasti správy daně z příjmů právnických osob nebo správy odvodu za porušení rozpočtové kázně.

12.06.2023

Povinnost podat průběžné oznámení dle zákona o střetu zájmů

30. června 2023 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení, které se vztahuje i na případy, kdy veřejný funkcionář v uvedeném období nevykonával žádné činnosti, nenabyl žádný majetek, nezískal žádné příjmy, ani neměl závazky, na něž dopadá oznamovací povinnost.

24.05.2023

Stanoviska Ministerstva vnitra v oblasti výkonu dozoru

Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly zpracoval 3 nová stanoviska, která vytvořil v souvislosti s výkonem své dozorové činnosti.

24.05.2023

ERÚ radí městům a obcím, jak správně uzavírat smlouvy a bojovat s energošmejdy

Energetický regulační úřad (ERÚ) se ve své osvětě nově zaměřuje nejen na samotné spotřebitele, ale ve větší míře i na představitele samospráv. Se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) zpracoval metodiku, jak čelit podomnímu prodeji energošmejdů, nyní ERÚ a SMO ČR připravují online seminář na téma obec jako zákazník v energetice.

24.05.2023

Jak na vizuální identitu

Organizace Czechdesign ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj vydala publikaci Doporučení pro obce: Jak na vizuální identitu, která je zdarma k dispozici jak online, tak v tištěné podobě.

15.05.2023

Zapojte se do činnosti Výboru dobrovolných svazků obcí

Meziobecní spolupráce je dlouhodobě jednou z priorit Svazu. V minulosti Svaz realizoval několik projektů zacílených na její rozvoj, velmi úspěšným byl zejména projekt Center společných služeb, který probíhal za podpory z evropských fondů do roku 2021 a na jehož základech řada DSO nadále funguje.

04.05.2023

Nové smlouvy se společností EKO-KOM

S ohledem na novou legislativu v odpadovém hospodářství připravila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s. nové smlouvy, které jsou připraveny k podpisu s obcemi. Obsahují zcela novou koncepci, kdy smlouva je rozdělena na smlouvu samotnou a všeobecné obchodní podmínky. Svaz měst a obcí ČR proto požádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže o stanovisko k návrhu nové smluvní dokumentace ze strany EKO-KOM, a. s.

02.05.2023

Znáte projekt Místo pro všechny?

Projekt realizuje Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj. V jeho rámci nabízí bezplatné semináře a poradenství v oblasti komunikace složitých, citlivých a polarizujících sociálních témat, které jsou určené zástupcům samospráv.

25.04.2023

Možnost společných nákupů výpočetní techniky

Využijte nabídku MF k zapojení do společných nákupů výpočetní techniky připravovaných Ministerstvem financí v roli centrálního zadavatele.

19.04.2023

Konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí

Vysoká škola ekonomická ve dnech 14. a 15. dubna 2023 hostila XXVII. mezinárodní odbornou konferenci, která nesla název Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Za SMO ČR se konference zúčastnila výkonná ředitelka Radka Vladyková.

23.03.2023

Nájem hrobového místa

Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu hrobového místa a u poskytování služeb s tím spojených.

21.03.2023

Dotazník k analýze administrativní zátěže obcí vymáháním pohledávek exekucí či insolvencí

Ministerstvo spravedlnosti se obrátilo na Svaz měst a obcí s žádostí o součinnost při sběru dat pro studii o exektivitě a systémových dopadech současného systému exekucí a insolvencí. Dovolujeme si Vás tímto požádat o pomoc se sběrem relevantních dat a vyjádření obcí.

20.03.2023

Zadlužovat se, pokud nemám na splácení, není správné

Doufáme, že obraz dlužníka, jako matky samoživitelky nebo seniora žijícího z malé penze, už bude konečně překonán a věřitelé, kterými jsou i města a obce či členové bytových družstev nebo společenství vlastníků už nebudou dotovat nezodpovědné sousedy.

17.03.2023

Informační povinnost o výši vyplacené veřejné podpory za rok 2022

Poskytovatel veřejné podpory je dle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, povinen poskytnout Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 30. dubna 2023 informace o výši poskytnuté (rozuměj vyplacené) veřejné podpory za kalendářní rok 2022. Předmětná informační povinnost se netýká opatření poskytnutých v režimu podpory malého rozsahu (de minimis) či na základě předpisů upravujících poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

15.03.2023

Dotace pro obce do 5 000 obyvatel na územní plán v jednotném digitálním standardu

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

08.03.2023

Podpora jednotného standardu územních plánů

V lednu a únoru uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s krajskými úřady sérii školení k jednotnému standardu územně plánovacích dokumentací, který je vyžadován novelizovanou vyhláškou od 1. ledna 2023. Ve všech krajích bylo proškoleno celkem 1040 pořizovatelů a projektantů, což má jednoznačně pozitivní vliv na hladký náběh této povinnosti.

03.03.2023

Společné stanovisko MV a MF k obecně závazným vyhláškám o poplatcích za komunální odpad

Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí vydalo v souvislosti s obecně závaznými vyhláškami obcí zavádějícími místní poplatek za komunální odpad, které byly vydány v prosinci roku 2022, ale ve Sbírce právních předpisů územích samosprávných celků a některých správních úřadů vyhlášeny až v průběhu ledna roku 2023, společné stanovisko k dané věci.

27.02.2023

Svaz měst a obcí připravuje dva webináře na téma: Jste v obci připraveni na digitální technickou mapu ČR?

Nemáte dopracovanou digitální technickou mapu v obci? Nevíte, co je opravdu povinností obce? Potřebujete poradit s převodem digitální technické mapy do požadovaného formátu? První ranní setkání u kávy s odborníky z oblasti „détéemek“ se bude konat již 10. března od 9. hodin. A prostor bude i na dotazy.

16.02.2023

Ministerstvo vnitra připomíná povinnost přezkoušení úředních osob do konce roku 2023 a dodává termíny pro Kraj Liberecký, Plzeňský a Kraj Vysočina.

Ministerstvo vnitra připomíná, že pro úřední osoby je třeba splnit kvalifikační požadavky dle § 111 přestupkového zákona do konce roku 2023. Nyní doplňujeme termíny pro Liberecký kraj, Plzeňský kraj a Kraj Vysočina. MV také doplnilo odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. Neváhejte a přihlaste se co nejdříve.

13.02.2023

Zvyšte si svou kvalifikaci

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy (Přírodovědecká fakulta) připravila novou formu navazujícího magisterského studia sociální a regionální geografie. Kombinovaná forma studia je vhodná pro již zaměstnané kolegy a kolegyně, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a rozšířit  svoje znalosti v oblastech lokálního a regionálního rozvoje, veřejné správy a dalších tématech.

10.02.2023

Ministerstvo vnitra připomíná povinnost přezkoušení úředních osob do konce roku 2023 a dodává termíny pro další kraje.

Ministerstvo vnitra připomíná, že pro úřední osoby je třeba splnit kvalifikační požadavky dle § 111 přestupkového zákona do konce roku 2023. Již jsme informovali o termínech Moravskoslezského a Jihomoravského kraje. Nyní jsou známy i termíny pro Ústecký, Zlínský, Olomoucký, Karlovarský, Pardubický, Královéhradecký a Jihočeský kraj. MV také doplnilo odpovědi na nejčastěji kladené dotazy. Neváhejte a přihlaste se co nejdříve.

01.02.2023

Uplatňování DPH u nájmu hrobového místa

Ministerstvo financí ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím vypracovalo na základě přetrvávajících nejasností při uplatňování daně přidané hodnoty (dále „DPH“) při poskytování služeb nájmu hrobového místa a služeb spojených s nájmem hrobového místa zpřesňující stanovisko.

23.01.2023

Chcete se vyjádřit k budoucnosti Vašeho stavebního úřadu?

Ministerstvo pro místní rozvoj zřídilo pracovní skupinu k přípravě vyhlášky, kterou se stanoví obecní stavební úřady dle nového stavebního zákona. Členem pracovní skupiny je za Svaz měst a obcí ČR místopředseda Svazu Mgr. Pavel Drahovzal, starosta obce Velký Osek.

13.01.2023

Vyhlašování právních předpisů

Ministerstvo vnitra informuje města a obce o změně v povinnosti vyhlašování jejich právních předpisů.

12.01.2023

Ministerstvo vnitra připomíná povinnost přezkoušení úředních osob do konce roku 2023.

Ministerstvo vnitra připomíná, že pro úřední osoby je třeba splnit kvalifikační požadavky dle § 111 přestupkového zákona do konce roku 2023. Ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha nabízí únorové a březnové termíny pro Moravskoslezský a Jihomoravský kraj. Neváhejte a přihlaste se, co nejdříve.

12.01.2023

Ministerstvo vnitra připomíná povinnost přezkoušení úředních osob do konce roku 2023.

Ministerstvo vnitra připomíná, že pro úřední osoby je třeba splnit kvalifikační požadavky dle § 111 přestupkového zákona do konce roku 2023. Ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu Praha nabízí termíny pro jednotlivé kraje. Neváhejte a přihlaste se, co nejdříve.

02.01.2023

Problematika narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydal informační list, který se věnuje problematice protisoutěžního jednání ze strany orgánů veřejné správy.

02.01.2023

Metodický dokument k objasňování a doplňování nabídek v zadávacích řízeních

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zpracoval metodický dokument k aplikaci ustanovení § 46 zákona o zadávání veřejných zakázek z hlediska své aktuální rozhodovací praxe.

02.12.2022

Vláda schválila zvýšení tabulkových odměn pro členy zastupitelstev o 10 %

Navýšení tabulkových odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků o 10 % je platné od 1. ledna 2023. Svaz měst a obcí dlouhodobě o navýšení usiloval a upozorňoval na výrazné podhodnocení tabulkových platů.

24.11.2022

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím a metodické informace MV ČR

S ohledem na novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím připravilo Ministerstvo vnitra ČR, jako gestor této oblasti, Metodickou informaci č. 1 a Metodickou informaci č. 2.

18.11.2022

Metodika k novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím

V návaznosti na novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, která byla provedena zákonem č. 241/2022 Sb., Ministerstvo vnitra (MV) připravilo dvě metodické informace.

11.11.2022

Slučování obcí?

Sloučení malých obcí efektivní nebude. Změňte závěr doporučení, vyzývá NERV Antonín Lízner ze Svazu měst a obcí ČR.

01.11.2022

Vláda schválila novelu stavebního zákona

Vláda na svém jednání dne 27. října 2022 schválila novelu stavebního zákona, která zamíří do Poslanecké sněmovny. Dle předkladatele, Ministerstva pro místní rozvoj, je cílem předkládané úpravy změnit nový stavební zákon tak, aby nevznikaly nové státní úřady a bylo zajištěno rychlé, jednoduché, transparentní a pro běžného občana srozumitelné stavební řízení.

21.10.2022

MOŽNOSTI ŘEŠENÍ NÁKUPU ENERGIÍ

Na naši žádost připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor práva veřejných zakázek, přehled možností řešení nákupu energií v aktuální situaci.

21.10.2022

Zákon o svobodném přístupu k informacím ve znění novely účinné od 01.09.2022 – metodický postup

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), byl dotčen novelou provedenou zákonem č. 241/2022 Sb., jejíž účinnost nastala dnem 01.09.2022. Ministerstvo vnitra jako gestor této oblasti na tuto novelu reagovalo zveřejněním metodické pomůcky, která osvětluje novelu z pohledu její aplikace v praxi.

11.10.2022

Metodický pokyn ohledně hluku z kostelních a radničních zvonů

Vyzvánění kostelních, ale i radničních zvonů nelze označit za zdroj hluku, který by podléhal výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

09.10.2022

NAŘÍZENÍ VLÁDY O STANOVENÍ CEN ELEKTŘINY A PLYNU V MIMOŘÁDNÉ TRŽNÍ SITUACI

Dne 7. října 2022 vyšlo ve Sbírce zákonů nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci.

05.10.2022

Přehled o podaných návrzích na neplatnost voleb

Informace o případných podaných návrzích na neplatnost voleb nebo hlasování (praxe u jednotlivých krajských soudů). Informace od jednotlivých soudů, dostupné MV, stav k 3. říjnu 2022.

30.09.2022

Metodika k odchodnému pro členy zastupitelstev obcí po komunálních volbách 2022

Ministerstvo vnitra poskytlo Svazu měst a obcí ČR stručnou metodiku k odchodnému v souvislosti s komunálními volbami 2022.

08.09.2022

Komunální volby se blíží. Ministerstvo vnitra připravilo pro voliče informační kampaň, jak při volbě postupovat.

Občané budou již 23. a 24. září 2022 moci opět rozhodnout o budoucím složení vedení Vaší obce. Ministerstvo vnitra připravilo informační kampaň, která má voliče přehledně provést celým procesem voleb.

27.07.2022

Jak na nouzové ubytování

Metodické doporučení odboru bezpečnostní politiky k některým aspektům nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší.

22.07.2022

Komunikace s osobami ohroženými sociálním vyloučením

Institut pro veřejnou správu Praha nabízí ve spolupráci s ministerstvem vnitra vzdělávací program.

29.06.2022

Posunutí účinnosti novely vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území

Ve Sbírce zákonů byla dne 24. 6. 2022 publikována pod č. 164/2022 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

10.06.2022

Svaz měst a obcí ČR apeluje na zvýšení odměn zastupitelů

EDIT: Obdrželi jsme odpověď od Víta Rakušana, ministra vnitra ČR.
Svaz setrvale zastává názor, že by zastupitelé měli být za svou práci přiměřeně odměněni. O tom, že se jedná o práci náročnou ve všech směrech a s nikdy nekončící „pracovní“ dobou, není pochybnosti.

08.06.2022

Místní poplatky

Informace pro obecní úřady ve věci prominutí místních poplatků uprchlíkům přicházejícím z Ukrajiny.

06.06.2022

Pád Sberbank

PÁD SBERBANK je webinář určený pro zastupitele, radní, starosty, primátory a hejtmany obcí a krajů, kterým Sberbank neplatí jejich pohledávky. SMO ČR se podílí na pořádání webináře.

25.05.2022

Centrální registr podpor malého rozsahu (Registr de minimis) bude v červenci 10 dní nedostupný

1. - 10. července 2022 a také 24. - 26. června 2022 bude zcela nedostupný portál eAGRI Ministerstva zemědělství, na kterém se registr nachází. Registr nebude přístupný ani pro poskytovatele podpor de minimis. Povinná lhůta pro zaznamenání údajů o podpoře a o jejím příjemci je při tom 5 pracovních dní ode dne poskytnutí podpory. ÚOHS a MZ prosí, aby tato odstávka byla maximálně zohledněna při poskytování podpor de minimis.

09.05.2022

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) mapuje bytový fond ve vlastnictví obcí

Ministerstvo pro místní rozvoj se v těchto dnech obrací na obce, včetně relevantních městských částí, s žádostí o zapojení do realizace dotazníkového šetření zaměřeného na mapování bytového fondu ve vlastnictví obcí.

06.05.2022

Sberbank CZ v likvidaci – aktuální stav a další postup

S ohledem na pravomocné rozhodnutí ČNB o odejmutí bankovní licence společnosti Sberbank CZ bylo 2. 5. 2022 rozhodnuto Městským soudem v Praze o zrušení společnosti s likvidací a současně byla jmenována likvidátorka společnosti.

02.05.2022

Odejmutí bankovní licence Sberbank CZ

Česká národní banka dnešního dne zveřejnila tiskovou zprávu, dle které byla pravomocně odebrána bankovní licence Sberbank CZ.

02.05.2022

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) varuje

Hackerské útoky mohou pro napadené znamenat i porušení nařízení GDPR.