Ostatní13.01.2021

Nabývání a pozbývání majetku z pohledu státu a územních samosprávných celků

Z iniciativy Svazu měst a obcí ČR připravil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovisko týkající se otázky nabývání a pozbývaní majetku státem (respektive státních institucí v působnosti zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích), a dále otázky nabývání a pozbývaní majetku územních samosprávných celků.

28.12.2020

Zpráva o činnosti

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra ČR vydává brožuru shrnující jeho činnost za rok 2020.