Úředníci a samospráva01.06.2020

POVINNOST PODAT PRŮBĚŽNÉ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ K DATU 30. 6. 2020

S datem 30. června 2020 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Průběžné oznámení představuje opakující se povinnost veřejného funkcionáře, která trvá po celou dobu výkonu funkce.