Úředníci a samospráva12.11.2020

Nejvyšší správní soud omezil nahlížení do Centrálního registru oznámení

S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu z 29. října 2020 omezilo Ministerstvo spravedlnosti od pátku 6. listopadu 2020 přístup k oznámením politicky veřejných funkcionářů evidovaným v Centrálním registru oznámení. Oznámení těchto veřejných funkcionářů, převážně politiků, budou nově dostupná pouze na základě předchozí individualizované žádosti. Rozsah zpřístupňovaných údajů se touto změnou nijak nemění.

04.11.2020

Fungování úřadů obcí a konání zastupitelstev - opatření platná od 4. listopadu

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo aktualizované informace k zajištění fungování úřadů a konání zasedání zastupitelstev obcí. Opatření jsou platná již od dnešního dne 4. listopadu.

01.06.2020

POVINNOST PODAT PRŮBĚŽNÉ OZNÁMENÍ DLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ K DATU 30. 6. 2020

S datem 30. června 2020 vzniká veřejným funkcionářům uvedeným v zákoně č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, povinnost podat průběžné oznámení. Průběžné oznámení představuje opakující se povinnost veřejného funkcionáře, která trvá po celou dobu výkonu funkce.