17.12.2014

Odměny pro zastupitelstvo obce v kontextu s cizinci – stanovisko Ministerstva vnitra

Na Svaz se obrátila některá města a obce s dotazem, zda lze v souvislosti s odměnami pro zastupitelstvo obce zahrnout do počtu obyvatel všechny cizince s trvalým pobytem. Odpověď přináší stanovisko Ministerstva vnitra. 

Na Svaz se obrátila některá města a obce s dotazem, zda lze v souvislosti s odměnami pro zastupitelstvo obce zahrnout do počtu obyvatel všechny cizince s trvalým pobytem nebo pouze některé. Samosprávy rovněž zajímá, kde lze získat požadované údaje o cizincích. K danému tématu existuje stanovisko Ministerstva vnitra, konkrétně odboru kontroly a dozoru veřejné správy, č. 6/2011. To v závěru říká:

1) Pro účely stanovení příplatku podle počtu obyvatel, jako součásti měsíční odměny za výkon funkce člena zastupitelstva obce, nelze z počtu obyvatel vyloučit cizince, pokud splňují podmínku, že jsou hlášeni k trvalému pobytu na území dané obce.

2) Údaje o cizincích majících trvalý pobyt na území obce bude možné získávat v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, prostřednictvím registru obyvatel, dočasně jsou dostupné též v rámci informačního servisu (publikovaných statistik) na internetových stránkách Ministerstva vnitra www.mvcr.cz.

Celé stanovisko si můžete přečíst si a stáhnout níže.