17.08.2014

Pokud chcete využít nepotřebnou vojenskou techniku, přečtěte si dopis z Ministerstva obrany

Na Svaz se obrátila řada obcí s dotazem, jak postupovat v případě, že by chtěly využít vojenskou techniku, pro kterou už nemá Armáda ČR využití. Postup zjišťoval Svaz přímo u zdroje – Ministerstva obrany (MO). (Foto: www.army.cz)

Na Svaz se obrátila řada obcí s dotazem, jak postupovat v případě, že by chtěly využít vojenskou techniku, pro kterou už nemá Armáda ČR využití. Postup zjišťoval Svaz přímo u zdroje – Ministerstva obrany ČR (MO). Odpověď MO s potřebnými informacemi – například odpověďmi na dotazy „Komu adresovat návrh, v němž obec projevuje zájem o získání vojenské techniky nebo různého logistického materiálu?“ či „Jaké jsou podmínky a případná omezení využívání či nakládání s takto převedeným majetkem?“ - najdete v příloze níže.

Vojenskou techniku, kterou už armáda nevyužívá a stala se tak nepotřebným majetkem, obce po nezbytných úpravách chtějí využít například pro dobrovolné hasiče. Zasahují totiž při mimořádných událostech, například při povodních či sesuvech půdy. Využilo by ji i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které se mimo jiné stará o dvě ústřední hasičské školy. Obce, v nichž jsou evakuační centra, by také rády využily pro armádu už nepotřebné pomůcky hygienické očisty, jídelní soupravy apod.