16.05.2016

Změny v nakládání s obecním majetkem od 1. července 2016

Novela zákona o obcích přináší s účinností od 1. července 2016 některé změny týkající se nakládání s obecním majetkem. Změny se dotýkají především povinnosti předchozího zveřejnění záměru, kde se výčet majetkových právních jednání rozšiřuje o výprosy, pachty a institut práva stavby.

Novela zákona o obcích přináší s účinností od 1. července 2016 některé změny týkající se nakládání s obecním majetkem. Změny se dotýkají především povinnosti předchozího zveřejnění záměru, kde se výčet majetkových právních jednání rozšiřuje o výprosy, pachty a institut práva stavby. Dochází také úpravě vyhrazených kompetencí zastupitelstva obce a rady obce. Od července tak bude rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce ve zbytkové kompetenci rady obce, pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradí. K tématu nakládání s majetkem proběhl seminář a výstupy z něj uvádíme ZDE a ZDE a ZDE a nakonec i ZDE .

Ministerstvo vnitra připravilo aktualizaci modré metodické příručky 7.2 k nakládání s majetkem obcí, která je elektronicky uveřejněna na těchto stránkách MV ČR .

Mgr. Ludmila Němcová, tel.: 234 709 723, e-mail: nemcova@smocr.cz