10.12.2012

Společný postup je základem úspěchu

Koordinační schůzka zástupců Svazu a SMS ČR se uskutečnila dne 5. prosince 2012 pod záštitou předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR JUDr. Stanislava Polčáka. Předmětem jednání byla oblast dokončení reformy veřejné správy, kde shodně obě organizace požadují neoddalování veřejné správy občanům.

Koordinační schůzka zástupců Svazu a SMS ČR se uskutečnila dne 5. prosince 2012 pod záštitou předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PS PČR JUDr. Stanislava Polčáka. Předmětem jednání byla oblast dokončení reformy veřejné správy, kde shodně obě organizace požadují neoddalování veřejné správy občanům. To souvisí s opakovanými návrhy na převod kompetencí výkonu přenesené státní správy na obce s rozšířenou působností, což prakticky znamená, že lidé budou muset za těmito službami dojíždět dále. Shoda panuje i na tom, že nejprve je nutno dokončit reformu ústřední státní správy, která se stále odkládá.

Část debaty byla věnována problematice meziobecní spolupráce, především tomu, jaké modely by mohly fungovat systémově a byly pro obce motivační. Cílem by mělo být posílení vlivu obcí v území vzhledem k působení ostatních aktérů a přirozená obrana proti více či méně zřetelnému tlaku na slučování obcí ze strany státu. Účastníci se dohodli na další spolupráci v této oblasti, přičemž základním předpokladem všech návrhů řešení musí být zachování samostatnosti každé obce. Další jednání je naplánováno hned zkraje nového roku.

Svaz na jednání zastupovali předseda Komory obcí Josef Bezdíček, člen Předsednictva Svazu Antonín Lízner, výkonný místopředseda Jaromír Jech a vedoucí oddělení vnějších vztahů Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.